ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตัวร้าย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตัวร้าย*, -ตัวร้าย-

ตัวร้าย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตัวร้าย (n.) villain See also: negative role, negative character
ตัวร้าย (n.) jealous character See also: envious character Syn. ตัวริษยา
ตัวร้าย (n.) jealous character See also: envious character, covetous character Syn. ตัวริษยา
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
villain (n.) ตัวร้าย (ทางวรรณกรรม) Syn. scoundrel Ops. hero
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Davy Jones never once gave up that what he took. And does it matter?แจ็ค ตัวร้าย เค้าอยู่ใกล้กว่าที่เจ้าคาด
Quentin, you vicious old queen, hmm.เควนติน คุณมันราชินีแก่ ตัวร้าย ฮืมมม
Yeah, bad guy.ใช่ ตัวร้าย - ฉันชื่อว่าฟิลลิส
Knocked away by the bad guy?ตัวร้าย ทำปืนหรือมีด หลุดมืออยู่เรื่อย?
From Superman? Wasn't he like a genius?ตัวร้ายซูเปอร์แมน นั่นเขาอัจฉริยะ
And the villai always samples it first.ตัวร้ายต้องลองกินก่อน
These bad boys take Warsaw faster than Red Army.ตัวร้ายพวกนี้ยึดแยกราชประสงค์เร็วกว่าพวกเสื้อแดงซะอีก
One beefy badass coming up right up.ตัวร้ายหนึ่งคน กำลังมาแล้ว
A bad ass like Doakes would rather burn than get burned.ตัวร้ายอย่างโดคส์คงเป็นคนย่างมากกว่าถูกย่าง
Villain of a fairy tale?ตัวร้ายในนิทานรึเปล่า
There's all sorts of ways the bad guys on the show mess up, right?ตัวร้ายในหนังทิ้งร่องรอยให้จับได้
I want you to round up every vicious criminal and gunslinger in the West.ฉันอยากให้นายกวาดต้อนอาชญากร และมือปืนตัวร้ายในภาคตะวันตกนี้
That's why that bitch Tanner has got him under her thumb.นั่นแหละทำให้นังตัวร้าย แทนเนอร์ กดเขาอยู่ในอุ้งมือ.
How is the old rascal?ตาเฒ่าตัวร้ายเป็นยังไงมั่ง
She just called me "a mail-order bride from hell."เอามือออกไปจากฉันนะ อีนางตัวร้ายจากนรก
Who knows what she just called me?เธอพึ่งด่าฉันว่า "อีนางตัวร้ายจากนรก"
Trinity, I got some serious activity headed your way.ทรินิตี้ มีไอ้ตัวร้ายมุ่งไปทางคุณแล้ว
I'll play good gadget, and you can play bad gadget.ฉันจะเล่นเป็นแก็ดเจ็ทตัวดี และคุณเป็นแก็ดเจ็ทตัวร้ายได้
Okay, then you play good gadget, and I'll be bad gadget.โอเค งั้นคุณเป็นแก็ดเจ็ทตัวดี และฉันเป็นแก็ดเจ็ทตัวร้าย
You messed with the wrong WASP, bitch.มั่วคนผิดซะแล้ว นังตัวร้าย
Now, for bureaucratic reasons, culture's arch-enemies... have seized this bastion of liberty.ขณะนี้ ระเบียบของทางราชการ\ ได้กลายเป็นศัตรูตัวร้ายของวัฒนธรรม และได้ฉกฉวย ปราการแห่งเสรีภาพไป
Ah, that is nasty!Ah, นั่นเจ้าตัวร้ายนะ!
Oh yes, I'm the worst kind of witch ever;โอ้ใช่สิ! ฉันนี่แหละแม่มดตัวร้ายที่บ้าความสะอาด
Look at you, you beautiful bastard, you suited up.เท่ไปเลยไอ้ตัวร้าย นายสูทหล่อ!
I understand you're hurt, but you don't have to be cruel.ฉันเข้าใจว่าคุณก็เจ็บ แต่ ไม่เห็นต้องทำตัวร้ายใส่กันเลย
Delightful Girl Choon Hyangแม่หญิงชุนยังตัวร้าย
Yes, well, we're more nocturnal villains.ใช่แล้ว เราเป็นตัวร้ายตอนกลางคืนมากกว่า
I don't want to go home to that shrew.ไม่อยากกลับบ้านไปเจอยัยตัวร้ายเลย
Bitch. Because of Jong-seok, I've let you do whatever so far.นังตัวร้าย เพราะจงซุก ฉันจะให้คุณทำอะไรได้แค่นี้
I'll smack you, bitch!ฉันจะตบเธอ นังตัวร้าย!
Um...charlie,the truth is... you were a bastard.You were.You were mean and stubborn and just... a bastard.อือ ชาร์ลี ความจริงคือ คุณมันเป็นไอ้ตัวร้าย ดื้อด้าน และ... ตัวร้าย!
But you were a bastard who knew what you wanted.แต่คุณเป็นตัวร้าย ที่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไร
You are the one who should... don't you dare come to me for forgiveness,you traitorous bitch.คุณควรจะเป็นคนที่... .. อย่ามาบอกให้ฉันยกโทษให้เลย นังตัวร้าย
Oh,dude,christopher walken playing some evil nazi villain?คริสโตเฟอร์ วอล์คเค่น เล่นเป็นพวกนาซีตัวร้าย
What did i tell you? Max zorin is one of the greatest bad guys of all time.บอกแล้วแมกซ์โซริน ตัวร้ายตลอดกาล
You think walken was the bad guy?นายว่าวอล์คเค่นเป็นตัวร้ายเหรอ
Anyway, Mr. NBE One here, AKA Megatron, that's what they call him, who's pretty much the harbinger of death, wants to use the Cube to transform human technology to take over the universe.เจ้า NBE - 1 เนี่ย หรือชื่อจริง "เมกะทรอน" ชื่อที่พวกเขาเรียก ซึ่งดูท่าว่าจะเป็นตัวร้าย ต้องการใช้เดอะคิวบ์
We got friendlies mixed with bad guys. Targets will be marked.มันมีตัวดี กับตัวร้าย ต้องชี้เป้าให้ชัด
I am not an "expletive" bitch. I am your mother!ชั้นไม่ได้เป็นนังตัวร้ายนะ
Pregnant women are difficult.โอ้ ขอเถอะ ยายนั่นมันตัวร้าย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตัวร้าย
Back to top