ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตัวยง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตัวยง*, -ตัวยง-

ตัวยง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตัวยง (n.) main body See also: main part, expert, principle part, core member, a great reputation, important one Syn. มืออาชีพ
English-Thai: Nontri Dictionary
ace(n) แต้มหนึ่ง,รูปเอี่ยว,ตัวยง,คนเก่ง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Come on. You're a big fan.มาใน คุณเป็นแฟนตัวยง
I never did tell you about my son, did I? He's a big fan of yours.ผมยังไมไ่ด้เล่าเรื่องลูกชายผมเลยนี่ เขาเป็นแฟนตัวยงของคุณเลยล่ะ
That's like getting turned down by The National Enquirer.นั่นเหมือนกับการปฎิเสธ การเป็นนักสัมภาษณ์ข่าวตัวยงเลย
Excuse me, inspector. I'm your biggest fan. Brick:ขออภัย สารวัตร ฉันเป็นแฟนตัวยงของคุณ
I thought I was his biggest fan. No.ฉันคิดว่าฉันเป็นแฟนตัวยงของเขา ต่างหาก
I'm definitely his biggest fan. No.ไม่ ฉันน่ะเป็นแฟนตัวยงแน่ๆ
Are you really gonna tell me that you're a huge fan of modern dance?หรือคุณจะบอกว่า คุณเป็นแฟนตัวยงของโมเดิร์นแดนซ์
This is my brother, Wilbur.นี่วิลเบอร์พี่ผม เราเป็นแฟนตัวยงของคุณ
Kevin dorfman. I'm a big fan of yours, sir. A major fan.เควิน ดอร์ฟแมน ผมเป็นแฟนตัวยงของคุณเลยครับ แฟนพันธุ์แท้
Well, we really appreciate your time. I, I'm a big fan.เอ่อ เราขอบขอบคุณอย่างมากค่ะสำหรับเวลา ฉันเป็นแฟนตัวยงเลยค่ะ
Please, sir, he is your biggest fan. In fact, he's an inventor just like you.ขอร้องล่ะค่ะ เขาเป็นแฟนตัวยงของคุณเลยนะ แถมยังเป็นนักประดิษฐ์เหมือนคุณอีกด้วย
I just wanted to let you know I am your biggest fan.ฉันจะบอกคุณว่า ฉันเป็นแฟนตัวยงของคุณ
She's a huge Dr. Phil fan.เธอเป็นแฟนตัวยงของคุณหมอฟิล
I cannot help you. I am a Jigsaw expert.ฉันไม่สามารถช่วยคุณได้ ฉันเป็นนักต่อจิ๊กซอล์ตัวยง
Come on, man. I can help. I'm the Stiffmeister.มาเหอะน่า กูจะช่วยมึง กูพ่อสื่อตัวยงน่ะ
Anyway, there's this bonfire-slushee party tonight... and I really need to know Step Two in the Stiffmeister plan.ยังไงก็ตามรอบกองไฟคืนนี้ กูต้องการรู้แผนขั้นที่ 2 ของนักเย็ดตัวยง
I told you, trust the Stiffmeister.กูบอกมึง เชื่ออสูรตัวยงอย่างกู
He's a real escape artist, though. You should be careful.ระวังล่ะ เขาเป็นนักหลบหนีตัวยง
Bevin is Zapato's biggest fan.บีวินเป็นแฟนตัวยงของซาปาโต
I was a big fan of BoA ever since she sang the song "Argentina Girl."ฉันเป็นแฟนตัวยงของโบอาเลยล่ะ ตั้งแต่ที่เธอร้องเพลง "Argentina Girl." นะ
You. She's a huge pop fan and she wants to meet you, Alex.นาย เธอเป็นแฟนเพลงตัวยงของ PoP และเธอก็อยากจะพบนายด้วย
You know, I wish I brought my daughter. She worships you.ฉันอยากจะพาลูกสาวมาจริงๆ เธอเป็นแฟนตัวยงของคุณเลย
Apparently,He's Not A Big Fan Of Fairview Towers,กลายเป็นว่าเขาไม่ใช่แฟนตัวยงของตึกแฟร์วิล
Oh, I'm a big, big fan of Antoine's.โอ้ ผมเป็นแฟนตัวยงของ แอนโทนี่เลย
Gus and I are both huge fans of the classics.กัสกับผมเป็นแฟนตัวยง ของความคลาสสิค
Yes, indeedy I am.ผมนี้แหละนักขายตัวยง
Yeah. I'm a huge socr fan.- ใช่ ผมเป็นแฟนฟุตบอลตัวยง
And I am a huge fan of your cookbooks.แล้วฉันก็เป็นแฟนตัวยงของตำราทำอาหารของคุณเลย
Now, tell me, why are you a big "heroes" fan?บอกผมหน่อยว่าทำไมคุณถึงเป็นแฟนตัวยงของ ฮีโร่ส์
...the grand trapper...trapped!นักวางกับดักตัวยง .. มาติดกับดักเสียเอง
Your father was a big fan of this. Watch.พ่อของคุณเป็นแฟนตัวยงของสิ่งนี้ ดูสิ!
Brought Marley, who turned out to be a real baseball fan.เอามาร์ลีย์ไปด้วย กลายเป็นว่ามาร์ลีย์เป็นแฟนเบสบอลตัวยง
I didn't know you were such a movie buff, Mr. C.ผมไม่รู้นะเนี่ยว่าคุณนี่ก็เป็น นักดูหนังตัวยงเหมือนกัน คุณ ซี
[♪ Adrienne Bailon: Big Spender]เอเดรียน เบลอน นักจ่ายตัวยง
I'm a fan of the hardwood.ฉันเป็นแฟนตัวยงบ้านไม้เลย
I may not be a huge classic film buff,ฉันอาจไม่ใช่แฟนหนังคลาสสิกตัวยง
Big fan of your sites.ผมเป็นแฟนตัวยงเวบคุณเลย
I understand you're a Camacho fan.เพื่อซ่อมรถ ฉันรู้มาว่านายเป็นแฟนตัวยง ของโฮซู คามาโช
I'm a big fan of your bead work.ฉันเป็นแฟนตัวยงของลูกปัดเธอ
Now I ran into her at the mall and she's a professional shopper now.ตอนนี้ฉันเดินตามรอยหล่อน และเธอก็เป็นมืออาชีพ\\เป็นนักชื้อตัวยงตอนนี้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตัวยง
Back to top