ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตัวพระ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตัวพระ*, -ตัวพระ-

ตัวพระ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตัวพระ (n.) actor See also: lead, leading role, protagonist Ops. ตัวนาง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
king (n.) หมากรุกตัวพระราชา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We believe Lord.พวกเราเชื่อในตัวพระผู้เป็นเจ้า
Why don't we disguise him?ทำไมเราไม่พรางตัวพระองค์ล่ะ?
Up against good, evil, angels, devils, destiny and God himself.เผชิญกับความดี ความเลว เทวดา ปีศาจ โชคชะตา และตัวพระเจ้าเอง
If they start to lose faith in him,ถ้าพวกเขาเริ่มหมดศรัทธาในตัวพระองค์
Bring me the King's daughter, and you let her slip right through your tiny little fingers.แค่นำตัวพระธิดามาให้ข้า แต่เจ้ากลับปล่อยให้นางหลุดรอดจากมือของเจ้าไป
The King has taken for his sigil the fiery heart of the Lord of Light.กษัตริย์ได้รับเอาหัวใจ เพลิงของเทพแห่งแสง มาเป็นตราประจำตัวพระองค์
The men of our church... your Monsignor Timothy, even the Holy Father himself, by their very nature they react out of fear when confronted with tough questions.ผู้ชายของโบสถ์เรา เช่น ท่านมงซินญอร์ของลูก หรือแม้แต่ตัวพระสันตะปะปาเอง โดยธรรมชาติที่แท้จริงของพวกเขา พวกเขาทำไปเพราะความกลัว
Besides, our magic is bound to you.อีกอย่าง เวทมนตร์เราอยู่ในตัวพระองค์

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตัวพระ
Back to top