ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตัวถัง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตัวถัง*, -ตัวถัง-

ตัวถัง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตัวถัง (n.) body of a car See also: coach-work, vehicle body
ตัวถัง (n.) body of a car See also: coach-work, vehicle body
English-Thai: HOPE Dictionary
coach-builderคนต่อตัวถังรถยนต์,คนสร้างรถ
coach-builtadj. เกี่ยวกับรถที่ต่อตัวถังรถยนต์
coachworkn. งานต่อตัวถังรถยนต์
putty(พัท'ที) n., (pl. -ties) ปูนน้ำมันอุดรูหรือฉาบตัวถังรถ,ปูนหรือสารที่ใช้อุดรูรั่วหรือรอย ต่อของท่อน้ำ. vt. ใช้ปูนดังกล่าวอุดรูหรือฉาบตัว
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
unitized body; integral construction; monocoque; unitary construction; unitized constructionตัวถังแบบไร้โครง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
VIN (vehicle identification number)วีไอเอ็น (เลขตัวถัง) [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
coachwork (n.) ตัวถังรถ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Body, interior, engine, suspension. Everything.ตัวถัง ภายใน เครื่องยนต์ กันสะเทือน ทุกอย่าง
Rigid bodywork, classy styling.ตัวถังแข็งแรงมาก ถือว่าเป็นรถที่ยอดเยี่ยมเลยทีเดียว
What exactly are you talking about now? ! Han Kyul.บอกความจริงมาเถอะ มอเตอร์ไซค์โบราณ ตัวถังเก่าๆ อยากซ่อมให้มันดีขึ้นใช่ไหม ?
I've given the truck's license plate and VIN to the police.เราได้แจ้งเลขทะเบียนและเลขตัวถัง
Eastern body plant.โรงงานตัวถัง Eastern
And he can pull a dent, too, if he's fixing the body damage to his truck.และถ้าเขาซ่อมร่องรอยความเสียงหายที่เกิดจากศพ เขาก็ต้องซ่อมตัวถังเป็นด้วย
[CHUCKLING]นายแน่ใจหรอ? เลขตัวถังตรงนะ
Then in 1970, it vanished off the back of a truck.ไอ้นี่แหละที่ฆ่าเขา แล้ว เราจะเช็คยังไงหล่ะ? ดี แคลบอกว่าเลขตัวถังรถตรง
Brad has his own auto body shop, and rumor is, he's losing money big-time.แบรดมีร้านซ่อมตัวถังรถ และข่าวลือว่าเขาสูญเสียเงินครั้งใหญ่
Owning his own auto body shop, he would have access to a saw that cuts metal.เป็นเจ้าของร้านซ่อมตัวถังรถเองเลย เขาคงมีเลื่อยที่ตัดเหล็กได้
Yeah, the victim's husband had an auto body shop, right?ใช่ สามีของเหยื่อมีร้านซ่อมตัวถังรถใช่มั้ย?
So the weapon is found in an auto body shop?อย่างงั้นอาวุธจะพบในร้านซ่อมตัวถังรถใช่มั้ย?
Thieves steal a vehicle then go to another state, where they find a car of the same make and model and use its VIN number.ที่ซึ่งพวกเขาไปหารถยี่ห้อและรุ่นเดียวกัน\ แล้วใช้เลขตัวถังของรถคันนั้น
I just hope they're feeling as crappy as I am.เอาล่ะ, ฉันต่อเสาอากาศ ติดไว้กับตัวถังแล้ว
Shut up. It's an all-new car. It's got the classic body shape, yes.เงียบเถอะ นี่เป็นรุ่นใหม่ มีตัวถังรุ่นคลาสสิก
It's got a bonded aluminium chassis and the aluminium body is super formed, it's very hi tech.มันใช้แชสซีอลูมิเนียม ตัวถังอลูมิเนียม - มันไฮเทคมาก มีอะไร
This is a 1928 Le Mans-bodied 4.5-litre Bentley.นี่คือรถเบนท์ลี่ 4.5 ลิตรตัวถังเลอมังปี 1928
So, no VIN number.ดังนั้น,ไม่มีหมายเลขตัวถังรถ
We take a V.I.N. number off of another car.เราก็ถอดหมายเลขตัวถังของรถคันอื่นมาไง
I want you to aim for the rear quarter panel of their car, and don't let off the gas, you got that?ผมอยากให้คุณ เล็งไปที่ส่วนหลังของรถ แต่อย่าไปโดนตัวถัง โอเคไหม
The VIN number and license plate from the victim's vehicle came back stolen.หมายเลขตัวถัง และป้ายทะเบียน จากรถของเหยื่อถูกขโมยมา
I always admired the aesthetic of the classic Torpedo C body, especially in the 1947.ผมชอบความสวยของตัวถัง ตอร์ปิโดซีแบบคลาสสิกเสมอ โดยเฉพาะรุ่นปี 1947
You've reached Frank's Best Auto Body.คุณได้มาถึงตัวถังรถที่ดีที่สุดของ แฟรงก์
Yeah. You wouldn't know anybody with an auto body shop, would you?ใช่ คุณจะไม่รู้จักใครที่มีร้านค้าตัวถังรถยนต์จะคุณ?
The battery's fused with the chassis.แบตเตอรี่ที่ผสมกับตัวถัง
Are these hulls of an aircraft?นี่คือตัวถังของเครื่องบินเหรอครับ
This airplane had a metal fuselage with butt joints of which we were very proud.เครื่องบินลำนั้นมีตัวถังเป็นโลหะ แล้วก็เชื่อมท้ายกัน เป็นจุดที่เราภูมิใจมาก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตัวถัง
Back to top