ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตัณหาจัด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตัณหาจัด*, -ตัณหาจัด-

ตัณหาจัด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตัณหาจัด (adj.) lustful See also: passionate Syn. บ้าตัณหา, มักมากในกาม, มักมากในกามคุณ, เซ็กส์จัด, กลัดมัน
ตัณหาจัด (adj.) lustful See also: passionate Syn. บ้าตัณหา, มักมากในกาม, มักมากในกามคุณ, เซ็กส์จัด, กลัดมัน
English-Thai: HOPE Dictionary
goatish(โก'ทิช) adj. คล้ายแพะ,ตัณหาจัด, See also: goatishness n., Syn. lustful,lecherous
English-Thai: Nontri Dictionary
lecherous(adj) มีตัณหาจัด,มักมากในกาม,หมกมุ่นในกาม
licentious(adj) มีตัณหาจัด,เสเพล,ผิดศีลธรรม,มักมากในกาม
salacious(adj) หยาบโลน,ลามก,ราคะจัด,ตัณหาจัด
satyr(n) เทพารักษ์,คนตัณหาจัด,คนราคะจัด,คนลามก
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
passionate (adj.) ตัณหาจัด See also: เร่าร้อน, ซึ่งมีความต้องการทางเพศ Syn. ardent
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Of course. Now it's all very clear.คุณเป็นพวกตัณหาจัดใช่ป่าว?

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตัณหาจัด
Back to top