ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตะไคร่

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตะไคร่*, -ตะไคร่-

ตะไคร่ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตะไคร่ (n.) moss See also: lichens
ตะไคร้ (n.) lemongrass See also: Cymbopogon citratus Stapf
ตะไคร่น้ำ (n.) moss See also: thallophytic plant, lichen, algae Syn. ตะไคร่
English-Thai: HOPE Dictionary
citronellan. หญ้าหอม,น้ำมันจากหญ้าจำพวกตะไคร้หอม
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Citronella grassตะไคร้หอม [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
lemongrass (n.) ตะไคร้
bryophyta (n.) พืชตะไคร่น้ำ See also: ไม้จำพวกตะไคร่น้ำ, มอส Syn. musci
moss (n.) พืชตะไคร่น้ำ See also: ไม้จำพวกตะไคร่น้ำ, มอส Syn. musci, bryophyta
moss (vt.) ปกคลุมไปด้วยตะไคร่น้ำ
musci (n.) พืชตะไคร่น้ำ See also: ไม้จำพวกตะไคร่น้ำ, มอส Syn. bryophyta
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Crustaceans marooned in a most exquisite fragrant broth, laced with fiery chilies.กุ้งหอยปูปลาเคี่ยวกับข่าตะไคร้ใบมะกรูด หอมแดงและพริก
It's me, and my partner, lemongrass gogoloab.และนี่คู่หูผม ตะไคร้โกโก้โหลบ
We can't trust you to make soup without putting baked hummus, or lizard gizzards in it.พวกเราไม่รู้จะไว้ใจปู่ได้มั้ย? ถ้าจะให้ทำซุป ตะไคร่อบหรือ หางจิ้งเหลนน่ะ
I know every corner of that godforsaken slime hole.ผมรู้ทุกมุม ของหลุมที่เต็มไปด้วยตะไคร่นั่น
You could have told me that when you said this place was a "godforsaken slime hole,"นายควรจะบอกฉันว่า เมื่อตอนที่นายพูดว่า ไอ้หลุมตะไคร่เนี่ย
We see the green moist color surrounding us.เห็นตะไคร่น้ำเขียวรอบๆ
"The entrance to the dungeon is a moss covered door.ทางเข้าคุกใต้ดินปกคลุมด้วตะไคร่น้ำ
"face-to-face with a hideous, foul-smelling, moss-covered ogre."ประจันหน้ากัล ยักษ์กลิ่นเหม็น ที่ตะไคร่ปกคลุม
Kind of like a men's room with beds. Hmm, avocado grime.ห้องสำหรับชายหนุ่มแล้วก็มีเตียงด้วย คราบตะไคร่
Stand in one place too long, you grow moss on your feet.การยืนอยู่ที่นึงนานๆ ตะไคร่น้ำมันก็จะเกาะขาคุณเพิ่มขึ้น
And moss should be used in the fire as well as wood.และตะไคร่น้ำควรใช้ กับไฟเช่นเดียวกับไม้
Louisiana swamp is full of Spanish moss and alligator dung.หนองน้ำที่หลุยส์เซียน่า เต็มไปด้วยตะไคร่น้ำสเปน และมูลจระเข้
And in our own backyards, where they live among the moss in countless numbers.และในสนามหลังบ้านของเราเอง ที่พวกเขาอยู่ในหมู่ตะไคร่น้ำ ในจำนวนที่นับไม่ถ้วน
When this is all over, you have me to slap that whickest biscuit right off his faceจบภารกิจแล้วฉันยินดีจะช่วย ตบคราบตะไคร่ออกจากหน้าให้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตะไคร่
Back to top