ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตะไข้

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตะไข้*, -ตะไข้-

ตะไข้ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตะไข้ (n.) crocodile See also: alligator, mugger Syn. ไอ้เข้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Look, I'm sorry about the balls!นี่ ผมขอโทษที่เตะไข่คุณ
I'm sorry about the balls! It was a lucky shot, that's all!นี่ ผมขอโทษที่เตะไข่คุณ ผมไม่ได้ตั้งใจน่ะเชื่อสิ
I still maintain that he kicked himself in the balls.ยังไงหฉันก็ยังคิกว่า เค้าเตะไข่ตัวเองอยู่ดี
Yeah, and how's about I send over my psycho-bitch wife to, you know, break your balls and threaten you?ใช่ แล้วถ้าฉันส่งนาย ไปอยู่กับเมียโรคจิตสารเลวของฉันล่ะ นายก็รู้ เตะไข่ของนาย และขู่บังคับนาย
And I will kick your fucking nuts down your throat.ฉันจะเตะไข่นายยัดใส่ปาก
I'd say I needed to kick you in the groin.ผมจะบอกว่า"ผมต้องเตะไข่คุณ"
No matter how well you think you know somebody they can still turn around and kick you right in the nut sac.ไม่รู้ว่าจะดีขึ้นปล่าวนะ คิดซะว่าคนที่คุณรู้จัก เขาแค่เปลี่ยนไป แล้วก็ทำคุณเจ็บเหมือนเขาเตะไข่คุณ
Those guys are ballers, yo.คนพวกนี้แหละที่จะมาเตะไข่คุณ
I hope you like getting balled.หวังว่าคุณจะชอบโดนเตะไข่นะ
Ladies and gentlemen, what you're witnessing... is sweet dick-kicking revenge.คุณสุภาพบุรุษและสตรี ขณะนี้กำลังชมฉากแสนหวาน ของการเตะไข่ล้างแค้น

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตะไข้
Back to top