ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตะเกียบ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตะเกียบ*, -ตะเกียบ-

ตะเกียบ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตะเกียบ (n.) chopsticks
ตะเกียบ (n.) column See also: stilt Syn. เสา
ตะเกียบ (adj.) tall and thin See also: emaciate Syn. ลีบ, สูง
ตะเกียบ (n.) fin Syn. ครีบ, ขาม้า
English-Thai: HOPE Dictionary
chopstick(ชอพ'สทิค) n. ตะเกียบ
English-Thai: Nontri Dictionary
chopsticks(n) ตะเกียบ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
chopsticks (n.) ตะเกียบ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Twenty-nine place settings, 40 chopsticks each.29 ที่ ตะเกียบ 40 คู่
Where are my chopsticks? They're in front of you.ตะเกียบของฉันอยูที่ไหน?
A pair of chopsticks are in the box.ตะเกียบคู่อยู่ในกล่อง
Chopsticks upright are a bad omen.ตะเกียบปักกลับหัวเป็นลางร้าย
Do I have to use chopsticks? Because it could take a while.ผมต้องใช้ตะเกียบด้วยไหม เพราะว่ามันคงต้องใช้เวลาหน่อย
All I thought about at that moment was that the guy next door probably ate with one chopstickทุกๆอย่างที่ฉันคิดตอนนี้คือ คนที่อยู่ห้องข้างๆ น่าจะกินข้าวด้วยตะเกียบอันเดียว
The more the tattoos the shorter the chopstickรอบสักทั้งหมดคงสั้นว่าตะเกียบ
The shorter the chopstick the bigger the wall's hole getsสั้นว่าตะเกียบ ที่พอจะเจาะกำแพงให้เป็นรูใหญ่ๆได้
If Ling can find a girl Who likes his chopstick nose trickถ้าหากเจ้าเตี้ยหาผู้หญิงของมันได้ จะมีใครบ้างมั๊ยที่สนใจจมูกเล่นกลตะเกียบแบบนี้บ้าง
I can't play chopsticks if you're doing that.ฉันเล่นตะเกียบไม่ได้แน่ / ถ้าคุณทำแบบนี้
We could use chopsticks and drop an endless variety of things on our clothes, I'm sorry, I prefer not to socialize with students,เราจะใช้ตะเกียบและทิ้งอะไรอีกมามายบนเสื้อของเรา ขอโทษด้วยค่ะ ฉันไม่ยุ่งกับนักเรียน
You can eat without a spoon using chopsticks or hands.เราไม่สามารถทานอะไรได้ถ้าไม่มีช้อน แต่อาจจะใช้ตะเกียบหรือส้อมแทนได้
I can only play that piece 'Chopsticks'การเคาะตะเกียบ เป็นดนตรีชนิดเดียวที่ฉันเล่นเป็น
She threw these chopsticks and they stuck to their foreheads.เธอขว้างตะเกียบ และท่อนไม้ใส่ไอ้พวกนั้น
If you don't want to die, grab the chopsticks.ถ้าคุณไม่ต้องการตาย จับตะเกียบซะ
You forgot my chopsticks and glass.เธอลืมตะเกียบกับแก้วของฉัน.
Where are my chopsticks?ไหนล่ะ ตะเกียบของฉํน?
Now all of a sudden you're in Miami, holding a pair of chopsticks without so much as an email saying, "hey, remember me?แล้วอยู่ดีๆ คุณก็มาไมอามี่ ถือตะเกียบคู่นึง โดยไม่มีอะไรแบบ อีเมลล์เขียนมาบอกว่า "เฮ้ จำผมได้ไหม?"
With a pair of chopsticks up your ass, you stupid fuck.พร้อมด้วยตะเกียบปักคารูตูดแกด้วย!
These are special chopsticks for meat.นี่คือตะเกียบเอาไว้ทำกับข้าว
Whoever touches one hair on my daughter, don't ever think about holding chopsticks again.ถ้าแกแตะตัวลูกสาวฉันแม้แต่ปลายก้อย อย่าคิดว่าจะมีมือไว้ถือตะเกียบอีกต่อไปเชียว
Mine would hit me if I didn't get good marks or if I talked back or ii I didn't hold my chopsticks right.ของฉันนะ แม่จะตบตีเสมอเวลาได้คะแนนไม่ดี... ...หรือเวลาพูดจาไม่ดี ...หรือแม้กระทั้งจับตะเกียบไม่ถูกด้น
Why's there 2 pairs of chopsticksเเล้วทำไมตะเกียบถึงมี2 คู่
I don't have the strength to hold chopsticks.ฉันไม่มีแรงพอจะถือตะเกียบ
A spoon, a pair of chopsticks were left for you.ช้อน,ตะเกียบคู่ถูกทิ้งไว้ให้คุณ
Holding the chopsticks, learning to eat.การถือตะเกียบ เรียนรู้การกิน
Put down your chopsticks and follow me.วางตะเกียบลง แล้วตามฉันมาเลย
Did you wake up early and make the spoon and chopsticks with your sincerity?พวกเธอตื่นแต่ไก่โห่เพื่อทำช้อน และตะเกียบด้วยใจงั้นเหรอ
This is insane. That cat is playing Chopsticks with chopsticks!บ้าชัดๆ เลย แมวใช้ขาคีปตะเกียบเล่นเปียนโนได้ด้วยเหรอเนี่ย
Have you seen that video where the cat plays Chopsticks with the chopsticks?และเคยดูคลิบเด็ดรึป่าวที่แมวเล่นเปียนโนโดยใช้ตะเกียบ
I promise not to use chopsticks.ฉันสัญญาจะไม่ใช่ตะเกียบ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตะเกียบ
Back to top