ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตะวันตกเฉียงเหนือ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตะวันตกเฉียงเหนือ*, -ตะวันตกเฉียงเหนือ-

ตะวันตกเฉียงเหนือ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตะวันตกเฉียงเหนือ (n.) Northwest Syn. ทิศพายัพ
English-Thai: HOPE Dictionary
algeria(แอลจี' เรีย) n. ประเทศแอลจีเรียในแอฟริกาตะวันตกเฉียงเหนือ -Algerian n.,adj.
northwest(นอร์ธ'เวสทฺ) n.,adj. พายัพ,ภาคพายัพ,ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ., Syn. northwestern
English-Thai: Nontri Dictionary
northwest(adj) อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ,อยู่ทางทิศพายัพ
northwesterly(adj,adv) ทางทิศพายัพ,ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
northwestern(adj) อยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือ,อยู่ทางทิศพายัพ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Northwest windลมตะวันตกเฉียงเหนือ [อุตุนิยมวิทยา]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
Algeria (n.) ประเทศแอลจีเรียอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของทวีปแอฟริกา
Etruria (n.) ดินแดนทางชายฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือของแหลมอิตาลี
Manchester (n.) เมืองแมนเชสเตอร์เป็นทางตะวันตกเฉียงเหนือของอังกฤษ See also: แมนเชสเตอร์
Mauritania (n.) ประเทศหนึ่งของแอฟริกาตะวันตกเฉียงเหนือ
Moor (n.) คนมุสลิมที่อาศัยในแอฟริกาตะวันตกเฉียงเหนือ
northwest (n.) ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
northwester (adj.) ลมตะวันตกเฉียงเหนือ
northwesterly (adv.) ทางตะวันตกเฉียงเหนือ Syn. northwest
northwesterly (adj.) ทางตะวันตกเฉียงเหนือ See also: ซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือ
northwestern (n.) ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
northwestward (adj.) ซึ่งหันไปทางตะวันตกเฉียงเหนือ Syn. northwest
northwestward (n.) ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
northwestwards (adv.) ไปทางตะวันตกเฉียงเหนือ
vendace (n.) ปลาสีขาวเล็กแถบตะวันตกเฉียงเหนือของยุโรปและรัสเซีย
Wyoming (n.) รัฐไวโอมิง (ซึ่งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของอเมริกา)
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Northwest ... near the yellowstone.ตะวันตกเฉียงเหนือ ใกล้หินสีเหลือง
Northwest, there's a trail between mountains, about three kilometers from here.ตะวันตกเฉียงเหนือNจะมีทางเล็กๆ ระหว่างภูเขา ประมาณ 3 กิโลเมตรจากนี่Nเส้นทางหินสุดๆ
Instead of the road moving east here to Ping Mei, it should strike straight north... all the way to the Sarkhanese border.{\cHFFFFFF}แทนการย้ายถนน ทางทิศตะวันออกที่นี่เพื่อปิงเหม่ย {\cHFFFFFF}มันควรจะนัดหยุดงาน ตรงทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ... {\cHFFFFFF}ทุกทาง ไปยังชายแดน Sarkhanese
He's north-west!เขาทางตะวันตกเฉียงเหนือ
I want to be an architect, and I want to go to Northwestern.เป็นสถาปนิก อยากไปภาคตะวันตกเฉียงเหนือ
Commander, we're tracking six enemy submersibles bearing 30 degrees northwest.ผู้การครับ เราจับสัญญาณเรือดำน้ำของศัตรูได้ ตำแหน่ง 30 องศาทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือครับ
At 8 o'clock we detected movement in the northwestern sector.ตอน 2 ทุ่ม เราจับการเคลื่อนไหวได้ บริเวณตะวันตกเฉียงเหนือ.
Yeah,but he's got to be somewhere,right, because someone hijacked that plane in Portland and jumped out over the Pacific Northwest.ต้องอยู่ที่ไหนซักแห่ง จริงมั๊ย เพราะคนที่จี้เดรื่องบิน ลำนั้น ในพอร์ตแลนด์ และกระโดดลงมา ทางตะวันตกเฉียงเหนือของแปซิฟิก
One whose compass faces north-Northwest.คนที่เข็มทิศชี้ไปทางทิศเหนือถึงทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
A black Porsche Cayenne will be waiting at the northwest exit.รถพอร์ช คาร์เยนน์ สีดำ จะจอด... รออยู่ที่ทางออกทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
Vanished in the night sky over northwestern ohio.กลางท้องฟ้า แถวทิศตะวันตกเฉียงเหนือของไอดาโฮ
The cable enters the house through the northwest corner, upstairs.สายเคเบิลเข้าไปในบ้าน ผ่านมุมทางตะวันตกเฉียงเหนือ ชั้นบน
Diane Burgess should be standing near the northwest side of the terminal.ไดแอน เบอร์กีส ควรยืนอยู่ ใกล้กับทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ของชานชาลา
People in virginia's northwest regionผู้คนในภาคตะวันตกเฉียงเหนือของเวอร์จิเนีย
Then Virginia divided in 1863 with the northwest region joining the union.รัฐเวอร์จิเนียจึงถูกแบ่งแยกออกจากกันในปี 1863 โดยภาคตะวันตกเฉียงเหนือเข้าร่วมกับสหภาพ
Prisoner transport headed northwest... bearing 289 toward San Francisco.ยานขนย้ายเชลย มุ่งตะวันตกเฉียงเหนือ พิกัด 289 ตรงไปซานฟรานซิสโก
There is a Starfleet outpost 14km to the northwest.มีหน้าด่านของสตาร์ฟลีท ทางตะวันตกเฉียงเหนือไป 14 กิโลเมตร
You'll be one of the biggest distributors of weapons in the northwest.นายจะเป็นหนึ่งในผู้จัดจำหน่ายรายใหญ่ที่สุด ของอาวุธปืนในภาคตะวันตกเฉียงเหนือ
We're camped a few miles northwest, up by a big abandoned rock quarry.พวกเราตั้งค่ายอยู่ 2-3 ไมล์ ทางตะวันตกเฉียงเหนือ ขึ้นไปทาง เหมืองหินที่ถูกทิ้งร้าง
One will head southwest, the other northwest.ทีมแรกไปทางตะวันตกเฉียงใต้ อีกกลุ่มไปทางตะวันตกเฉียงเหนือ
We are at the bottom of a canyon, and he is dug in somewhere on a ridge northwest of our position.พวกเราอยู่ที่ด้านล่างของหุบเขาลึก และเขาก็มุดหัวอยู่ที่ไหนสักที่ตรงสันเขา ทิศตะวันตกเฉียงเหนือจากตำแหน่งของเรา
We've got 5 heartbeats grouped in the northwest corner.เราเจอเป้าหมายสำคัญ 5 คน จับกลุ่มอยู่ที่มุมตะวันตกเฉียงเหนือ
Blue team, target is in the northwest hallway stairwell.ทีมฟ้า เป้าหมายอยู่ที่ตะวันตกเฉียงเหนือของบรรไดห้องโถง
I'll meet you in the woods on the northwest side of the development.ทางตะวันตกเฉียงเหนือ
Analysis revealed microscopic sediments in the water found only in the Northwestern part of Siberia.การวิเคราะห์ด้วยกล้องจุลทรรศน์พบว่า/ ตะกอนในน้ำ พบเฉพาะในตะวันตกเฉียงเหนือ/ ส่วนหนึ่งของไซบีเรีย
This is a strange request, but did you set up any additional parabolic mics on the northwest corner of the stage?ฉันรู้ว่านายทำแล้ว มันเป็นคำขอแปลกๆ แต่นายได้ติดไมค์วงรีเพิ่มเติม ตรงทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเวทีได้หรือเปล่า
All units, pursue suspect on the northwest side of the building.ทุกหน่วย ตามผู้ต้องสงสัยไป ด้านตะวันตกเฉียงเหนือของอาคาร
The 2nd Corps of Chinese Army is setting up a new point in the northwest of Aerok Hill.กองทัพบกจีน กองพลที่2 ตรงนี้ ตั้งฐานใหม่ ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเนิน เอรอค
The foster family lived on a farm 10 miles northwest of the city on Parkhill Road.ครอบครัวอุปถัมป์ อาศัยอยู่ที่ฟาร์ม อยู่ห่างไปทางตะวันตกเฉียงเหนือ 10 ไมล์ บนถนนพาร์คิล
The tree line is northwest, 80 yards past the gate.ไปที่ป่าทางตะวันตกเฉียงเหนือ ห่างจากประตูไป8หลา
Fifteen miles due northwest.และมันก็หายไปเฉยๆทาง 15 ไมล์ ตะวันตกเฉียงเหนือ
Northwestern Ohio's premier wedding planner.นักจัดงานแต่งงานจากโอไฮโอ ตะวันตกเฉียงเหนือ
You sure you don't wanna come tour the northwest with me?แน่ใจนะว่าไม่อยากไปทัวร์ตะวันตกเฉียงเหนือกับฉัน
I'm guessing backpack, duffel bag, on the floor, northwest corner...ฉันเดาว่าเป็นกระเป๋าเป้,กระเป๋าเสื้อผ้า บนพื้น ด้านตะวันตกเฉียงเหนือ...
None so far.ห่างไปทางตะวันตกเฉียงเหนือ ประมาณ 50 วินาที
I found Davis! West-northwest of my position.ผมเจอเดวิสแล้ว ทางตะวันตก-ตะวันตกเฉียงเหนือจากจุดที่ผมอยู่
Target is heading northwest onto Kaprova.เป้าหมายมุ่งหน้าไปทางตะวันตกเฉียงเหนือ ไปที่แคปโปรว่า
JJ and Morgan said the unsubs were in an alley northwest of the perimeter.เจเจ และมอร์แกนบอกว่าอันซับอยู่ในตรอก ตะวันตกเฉียงเหนือของเขต
Zambrano is 300 meters west northwest of you.แซมบราโนอยู่ห่างไป 300 ม. ทางตะวันตกเฉียงเหนือของคุณ
The Chechens are near Aina Alley, northwest corner of the market.พวกเชเชนอยู่ใกล้ตรอกไอน่า มุมตะวันตกเฉียงเหนือของตลาด

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตะวันตกเฉียงเหนือ
Back to top