ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตะบองเพชร

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตะบองเพชร*, -ตะบองเพชร-

ตะบองเพชร ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตะบองเพชร (n.) sugar palm leaf See also: ceremonial palm leaf with one end knotted into triangle
ตะบองเพชร (n.) cactus See also: Cereus hexagonus Syn. กระบองเพชร, ต้นตะบองเพชร
English-Thai: HOPE Dictionary
cactaceous(แคคเท'เซียส) adj. เกี่ยวกับต้นตะบองเพชร
cactus(แคค'ทัส) n.ตะบองเพชร, See also: cactoid adj.
mescal(เมสแคล) n. ต้นตะบองเพชร
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
LCD (n.) ต้นตะบองเพชรที่มีฤทธิ์ทำให้ประสาทหลอน Syn. intoxicant, hallucinogen
peyote (n.) ต้นตะบองเพชรที่มีฤทธิ์ทำให้ประสาทหลอน Syn. intoxicant, hallucinogen, LCD
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Here, maybe it was our old friend, the cactus thief.เออ บางทีอาจเป็นเพื่อนเก่าพวกเรา หัวขโมยตะบองเพชร
Oh, yeah, he was a prickly customer, weren't he?เออ ใช่ จะใช่ลูกค้าตะบองเพชรคนนึงไหม
Oh, and she inexplicably mails me a cactus every Valentine's Day.โอ้ และก็ไม่รู้ทำไม เธอส่งตะบองเพชร มาให้ฉันทุกวันวาเลนไทน์เลย
This cactus-gram stings even worse than your abandonment.หนามตะบองเพชรพวกนี้ทิ่มเจ็บกว่าตอนที่คุณทิ้งเราไปอีก
While I sit out here and watch Howard hump a cactus.ขณะฉันนั่งดูโฮเวิร์ดขย่มตะบองเพชร
The cactus flower has bloomed.ดอกต้นตะบองเพชรกำลังบาน
Once, but then they all died.ลองต้นตะบองเพชรที่มีฤทธิ์ทำให้ประสาทหลอน กลิ้งในโคลน
Yeah, who's on the fucking peyote around here, Marty?ใช่ ใครไม่รู้แถวนี้ เมาตะบองเพชร ได้ที่เลยนะ มาร์ตี้?
Maybe you've just eaten too many hallucinogenic cactuses tonight, Hans.บางทีคุณอาจจะกินตะบองเพชรหลอนประสาท เยอะไปแล้วนะคืนนี้
And this guy's doubting a lifelong belief in the afterlife because of a psychedelic cactus he just ate.และไอ้นี่ก็กำลังสงสัย ในหลักความเชื่อ ชีวิตหลังความตาย เพราะตะบองเพชรหลอนประสาทที่กินเข้าไป
How long does peyote last? Just asking for a friend.Peyote (ตะบองเพชรที่มีฤทธิ์หลอนประสาท) ออกฤทธิ์นานมั้ย?
Well, he has fresh cuts on the bottom of his feet from the local cactus fields, and that's away from any through roads.เขามีแผลถูกบาดที่ใต้ฝ่าเท้า จากสวนตะบองเพชรแถวนั้น และมันไม่ได้อยู่ใกล้ถนนเลย
I had to drink a lot of mescal and eat a worm for this thing.ผมต้องดื่มต้นตะบองเพชรมากมาย และกินหนอนเพื่อสิ่งนี้นะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตะบองเพชร
Back to top