ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตะกรับ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตะกรับ*, -ตะกรับ-

ตะกรับ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตะกรับ (n.) perforation See also: earthen grate Syn. รังผึ้ง
ตะกรับ (n.) Cyperus procerus Rottb.
ตะกรับ (n.) Scatophagus argus See also: fasciatus, fresh water perch-leke fish Syn. ปลาตะกรับ, ปลาหมอช้างเหยียบ, ปลากระทะ, ปลาเสือดาว
English-Thai: HOPE Dictionary
grate(เกรท) n.,vt. (ใส่) ตะแกรง,ลูกกรง,ตาข่าย,ตะกรับในเตาไฟ,ที่ร่อนตะแกรงร่อน vi.,vt. ขูด,เสียดสี,ครูด,เคี้ยวฟัน,ขัด,บดให้ละเอียด,ขูดดัง,ขัดดัง, See also: grater,n.
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Stoker-Fired Incinerator เตาเผาชนิดมีแผงตะกรับ เป็นเตาเผาชนิดที่ใช้มากในปัจจุบัน แผงตะกรับจะทำหน้าที่ในการป้อนมูลฝอยในเตาเผา วิธีการเผาจะใช้อากาศมากเกินพอ และอาจใช้น้ำมัน เชื้อเพลิงเสริมด้วย อุณหภูมิในการเผาประมาณ 850-1,200 องศาเซลเซียส [สิ่งแวดล้อม]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตะกรับ
Back to top