ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตราบาป

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตราบาป*, -ตราบาป-

ตราบาป ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตราบาป (n.) sin See also: guilt Syn. บาปติดตัว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Self-hatred, guilt, it accomplishes nothing.เกลียดตัวเองมากขึ้น ตราบาป ไม่มีอะไรสำเร็จ
He must some day, to become a man but the guilt... of replacing the man who loves him and gave him life is too great.สักวันหนึ่งเขาต้องโต แต่มันเป็นตราบาป เมื่อคนที่รักเขาให้ชีวิตเขา มันใหญ่เกินไป
I am a sinner.สำหรับผู้มีตราบาปอย่างชั้น
My name, my legacy, my curse.ชื่อ มรดกตกทอด และตราบาป ของฉัน
Okay,first of all,he'd be your half brother.และนั่นเป็นตราบาปที่ไม่สามารถล้างได้ โอเค อันดับแรก เขาจะเป็นแค่พี่ชายครึ่งเดียว
I can date a girl with a pastฉันอาจทนคบผู้หญิงที่มีตราบาปเป็นแฟนได้
And it's been a hole in my life ever since.และมันก็กลายเป็นตราบาปในชีวิตฉัน
Because long after you're executed... they'll still have to go through life with your name branded across their foreheads.โดยมีชื่อนาย เหมือนสลักเป็นตราบาปอยู่บนหน้าผาก เด็ก
Leigh Anne, is this some sort of white guilt thing?ลีแอน นี่มันทำให้ชาวผิดขาวอย่างเี่ราต้้องเป็นตราบาป
There's a stigma in this country about mental illness.ในประเทศนี้มันเหมือนเป็นตราบาป ถ้าเรามีภาวะป่วยทางจิต
It's selfish of you to make me uncomfortable. The sin isn't in the thing, it's in the scandal, when people talk about it aloud.ความเห็นแก่ตัวของแกทำให้ฉันลำบากใจ ตราบาปไม่ได้อยู่ที่ตัวเรื่องหรอก
Forgive me Father, for I have sinned.คุณพ่ออภัยให้ลูกด้วย สำหรับผู้มีตราบาปเช่นลูก
Call it a beau geste, call it liberal guilt, call it whatever you want, but do it.เรียกว่าโบเจสต์ เรียกมันว่าตราบาป เรียกมันว่าอะไรก็ได้
So hail Satan. And have a lovely afternoon, madam.ไฮล์ซาตาน ขอให้คุณสนุกกับตราบาปคุณผู้หญิง
Tobias Eaton, this trial has concluded and you are resolved of the guilt on the attack on Abnegation.ขอบคุณสำหรับความสัตย์จริง โทไบอัส อีตัน การทดสอบมีข้อสรุปแล้ว แล้วคุณได้แก้ตราบาปจากการโจมตีกลุ่มผู้เสียสละแล้ว
So tonight, at the forewarned hour of midnight, the Dumas will be avenged, and the sins of the Wayne family shall wash away in your blood.คืนนี้ ในชั่วโมงก่อนเที่ยงคืน ดูมาส์จะล้างแค้น และตราบาปของตระกูลเวย์น

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตราบาป
Back to top