ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตรอมใจ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตรอมใจ*, -ตรอมใจ-

ตรอมใจ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตรอมใจ (v.) grieve See also: mourn, pine away, regret, be sad, be sorrowful, be disconsolate Syn. กรอมใจ
English-Thai: HOPE Dictionary
sad(แซด) adj. เสียใจ,เศร้า,เศร้าโศก,สลดใจ,ตรอมใจ,โทมนัส,ทำให้เสียใจ, (สี) มืดหรือมัว,เลว., Syn. sorrowful
English-Thai: Nontri Dictionary
sad(adj) เสียใจ,เศร้าใจ,โศกเศร้า,ตรอมใจ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
die of a broken heart (idm.) ตายด้วยความตรอมใจ See also: ตายเพราะความเศร้าใจ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
She was overcome with grief and killed herself.บุตรตาย นางตรอมใจจนฆ่าตัวตาย.
That's what she asked for and Dasharatha was heartbroken but given that all Indian men are true to their word...นั่นเป็นสิ่งที่นางได้ขอไว้ และทำให้ท้าวทศรถตรอมใจ แต่ ชาวอินเดียทุกคน เป็นคนรักษาสัจจะ...
Some say he died of a broken heart.บ้างก็ว่า เขาตรอมใจตาย
You want to kill her to make me sufferโดยหวังจะให้ฉันตรอมใจตาย
If we break up, your son might die from lovesickness.ถ้าเราเลิกกัน เขาอาจจะตายเพราะตรอมใจ
Because if I become the kind of person who thinks it's their place to pick favorites and torture the rest, I'll die sad and alone.เพราะถ้าฉันกลายเป็นคนแบบนั้น ที่คิดว่านี่คือสถานที่ ที่ฉันจะเลือกที่รัก มักที่ชังได้ตามใจชอบ ฉันก็คงต้องตรอมใจตายคนเดียว
You came to make sure I wasn't raging myself to death over Dyson.คุณมาเพื่อแน่ใจว่าฉันไม่ได้ ตรอมใจตายเพราะไดสัน
Even if I died at this moment I would not regret itฉันคิดว่าฉันต้องตรอมใจตายแล้วซะอีก
I silently mourn my lost love.ได้แต่ตรอมใจกับรักที่สูญหาย
Thomas went mad with grief.โทมัสตรอมใจจนเสียสติอย่างบ้าคลั่ง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตรอมใจ
Back to top