ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตรวจเลือด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตรวจเลือด*, -ตรวจเลือด-

ตรวจเลือด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตรวจเลือด (v.) have blood test See also: check blood
English-Thai: HOPE Dictionary
blood testn. การตรวจเลือด
English-Thai: Nontri Dictionary
BLOOD blood test(n) การตรวจเลือด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We're gonna need a CBC, lytes and a UA.เราจะต้องทำ CBC ตรวจเลือด และทำ UA
Test her blood. Test her stool.ตรวจเลือด ตรวจอุจาระของเธอด้วย
Seven blood panels, and one homeopathic consult.ตรวจเลือด เจ็ดครั้ง และโฮมีโฮพาที อีก หนึ่งครั้ง
Every blood test came back negative.ตรวจเลือดทุกคนกลับมาในเชิง ลบ
By spring it could be all of us.ใช่ ฉันคิดว่าน่าจะมีการทดสอบ โดยการตรวจเลือด
I got a prenatal monitor and a blood screener ordered up.ฉันสั่งเครื่องอัลตราซาวน์กับเครื่องตรวจเลือดแล้ว
No matter how much I trained or how much I studied the best test score in the world wasn't gonna matter unless I had the blood test to go with it.ถึงแม้จะหมั่นฝึกหมั่นศึกษาแค่ไหน คะแนนทดสอบจะดียังไง สิ่งที่ตัดสินคือผลตรวจเลือด
You're a foreigner. They don't care where you were born. Just how.พวกนั้นไม่สนว่าคุณเกิดที่ไหน ผลตรวจเลือดต่างหาก
I suggest blood from the vein. I hope I'm not out of line.ผมแนะนำว่าควรจะตรวจเลือดที่มาจากหลอดเลือดโดยตรง ผมหวังว่าคงจะไม่ทำให้เราหลงประเด็นไป
Have they done blood tests?เขาตรวจเลือดหรือเปล่าครับ
Close observation and a full series of blood tests.ปิดข้อมูล และตรวจเลือดของเธอ
I gave him the results of his blood test, and there was this look on his face.ฉันบอกผลการตรวจเลือดกับเขา เขากลับทำหน้าทำตา...
Look,there's a simple blood test we can use to find out.เราตรวจเลือดธรรมดาๆ เอาก็ได้
Your blood tests show low electrolyte levels, low calcium and low vitamin D.ผลการตรวจเลือดของคุณพบว่า อิเล็กโตรไลต์อยู่ในระดับต่ำ แคลเซียมและวิตามินดีก็ต่ำ
I did a blood test when he was a baby.ฉันเคยให้เขาตรวจเลือดดูแล้วตอนที่เบ็นยังเล็กๆน่ะ
If we did,we'd be one of the ones drawing blood or checking for toxins.ถ้าเราได้ เค้าต้องให้พวกเราตรวจเลือด แล้วก็เชคหาพิษ
And other than elevated red blood cell counts,uh,the,uh,blood work was.จากการตรวจเลือดและนับจำนวนเซลล์เม็ดเลือดแดง
What about the blood test you were talking about?แล้วผลการตรวจเลือดล่ะครับ
A shipment of needles went to Primatech Paper in Odessa, Texas.ผมตรวจเลือดแล้ว มันอยู่ในตัวผม สารกัมมันตรังสีนั่น
I'll call you in a few days when your blood and urine come back.ได้ผลตรวจเลือดกับปัสสาวะเมื่อไหร่ หมอจะโทรหา
Did you get any results from the blood I found at the fight club?คุณได้ผลตรวจเลือดที่ผมเจอที่ค่ายรึยังครับ
(Taub) not without lead showing up in the blood work.ไม่ใช่สารตะกั่ว... ไม่แสดงผลตอนตรวจเลือด
Yes, well, maybe we want to look at the actual blood tests.เราอาจต้องดู ผลตรวจเลือด
Test him for vasculitis, angio and blood.ตรวจระบบเส้นเลือด ใช้angioและตรวจเลือด
Weshouldrun a blood test for Celiac.เราต้องรีบตรวจเลือดเพื่อยืนยัน Celiac
So is the blood test, which is painless.นี่คือผลตรวจเลือด ซึ่งไร้ความเจ็บปวด
Foreman, we're gonna draw blood.โฟร์แมน เราต้องการการตรวจเลือด
Great idea.ว่ากันว่า ตรวจเลือดจะได้ผลชัดเจนที่สุด
I see that they have; They've taken a blood test;ผมเห็นว่า พวกเขาตรวจเลือดคุณ
All the blood tests are negative.ผลการตรวจเลือดเป็นลบหมด
Well the blood tests did negative.แต่ว่าผลการตรวจเลือดก็ไม่พบอะไร
We have the results of Mr. Bauer's blood work.เรามีผลตรวจเลือด ของคุณบาวเออร์
My blood work came back positive.ผลตรวจเลือดผมกลับมาแล้วมันเป็นบวก
I've got the blood work back from our bathroom do-over.ฉันได้ผลตรวจเลือด จากห้องน้ำมาแล้ว
If somebody tested positive for an STD, would they have to register with the Miami health authorities?ถ้าใครสักคน ตรวจเลือดพบว่าเป็นกามโรค เขาต้องไปลงทะเบียน กับฝ่ายสุขภาพของไมอามี่ไหม?
The blood work came back on dumb and dumber.ผลตรวจเลือดออกมาแล้ว มันน่าตกใจ น่าตกใจมาก
I tested her hemorrhagic tissue.ผมตรวจเลือดจากเนื้อเยื่อ
I've got the results of the blood sample from the book.ผลตรวจเลือดมาแล้ว จากหนังสือไง
I hope you look forward to the three month wait on blood tests.ครูอยากให้เธอรอดูผลการตรวจเลือดในอีกสามเดือนข้างหน้า
We'll run his blood anyway,ยังไงเราก็ต้องตรวจเลือดเขาอยู่ดี

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตรวจเลือด
Back to top