ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตรงเป๊ะ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตรงเป๊ะ*, -ตรงเป๊ะ-

ตรงเป๊ะ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตรงเป๊ะ (adv.) accurately Syn. ตรง, ตรงเผง, แม่นยำ
ตรงเป๊ะ (adv.) exactly See also: accurately Syn. แม่นยำ, เที่ยงตรง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
So the cats must be here... at 6:00 on the dot, not a moment before or after.เพราะฉะนั้น พวกแมว ต้องอยู่ที่นี่... ตอน 6 โมงเช้า ตรงเป๊ะ ไม่เว็วไป ช้าไป นิดเดียวก็ไม่ได้
Actually, that is a perfect metaphor.แต่ฉันว่านั่นเป็นสำนวนที่ตรงเป๊ะนะ ว่าแต่ว่า ฉันแสดงความยินดีกับพวกนายแล้วยังเนี่ย?
The lines must be perfectly straight, or five raps on your knuckles.ฉีกให้ได้เส้นตรงเป๊ะ ไม่งั้นจะโดนเขกห้าที
Everything's not all cut and dry, is it, rookie?ไม่มีอะไรที่ตรงเป๊ะๆตามสูตรไปหมดหรอก ใช่มั้ยจ๊ะ มือใหม่
With protocols that rotate every hour on the hour.กับโปรโตคอลที่หมุนเวียนไปทุกชั่วโมงตรงเป๊ะ
Out at 6:35 a.M. Sharp, takes the same route to work.ออกมา 6.35 น.ตรงเป๊ะ ไปทำงานใช้เส้นทางเดิมทุกครั้ง
You placed them very well already and yet you're straighten them up further.คุณจัดวางทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว คุณยังจะจัดให้มันตรงเป๊ะอีก
Some of the details aren't exactly right, of course.รายละเอียดบางอย่างไม่ตรงเป๊ะ แน่นอน
We do this at 6:00 P.M. on the dot.เราจะทำตามแผนตอน 6 โมง ตรงเป๊ะ
I'm not sure that this is translated properly.ผมไม่แน่ใจว่ามันแปลได้ตรงเป๊ะ
He's got a fishing license too.เขายังมีใบอนุญาติการตกปลาด้วย เอ่อ ตรงเป๊ะเลย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตรงเป๊ะ
Back to top