ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตรงจุด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตรงจุด*, -ตรงจุด-

ตรงจุด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตรงจุด (v.) direct to the point Syn. ถูกจุด
English-Thai: HOPE Dictionary
pat(แพท) vt.,n. ตบเบา ๆ ก้อนเล็ก ๆ adj.,adv. ตรงประเด็น,ตรงจุด,พร้อมแล้ว,หนักแน่น,ไม่เปลี่ยนแปลง
English-Thai: Nontri Dictionary
cogent(adj) น่าเชื่อ,ตรงประเด็น,ตรงจุด,ถูกจุด
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
touch screenจอสัมผัสจอภาพซึ่งไม่ได้ทำหน้าที่เป็นหน่วยแสดงผลอย่างเดียว แต่สามารถรับคำสั่งได้ด้วย วิธีการคือใช้นิ้วจิ้มหรือสัมผัสลงตรงจุดที่เป็นคำสั่งที่ต้องการเลือกให้ทำหน้าที่แทนการใช้เมาส์เลื่อนเคอร์เซอร์มายังตำแหน่งนั้น จอสัมผัสนั้นใช้ง่าย และมักจะใช้เป็นอุปกรณ์สำหรับติดในเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับให้ข้อมูลข่าวสารชี้ทาง หรือแนะนำนักท่องเที่ยว ดังที่เห็นติดตั้งอยู่ตามโรงแรม และสนามบิน [คอมพิวเตอร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
quincunx (n.) การจัดรูป 5 สิ่งไว้ 5 จุดคือ 4 จุดที่ 4 มุมกับ 1 จุดตรงจุดกลาง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Deadliest weapon we have is a thorough and accurate profile.มันช่างปราณีต รวดเร็ว ตรงจุด ใช้ม้านั่ง เชือกและคลอโรฟอร์ม
E-everyone is ending up where--where they're supposed to be.ตรงจุดที่คาดว่ามัน จะเป็นอย่างนั้น
Right where Marty said they'd be.ตรงจุดที่มาร์ตี้บอก ว่ามันอยู่ตรงไหน
Lab tests, I'm certain, will conclude it's the victim's blood, and could only have been left there after the assault had already taken place.ตรงจุดที่ส้นเท้าเหยียบลง\ ฉันแน่ใจ ผลแล็บ จะสรุปได้ว่าเป็นเลือดของเหยื่อ และอยู่ตรงนั้น หลังจากมีการทำร้ายร่างกาย เรียบร้อยแล้ว
Where they're storing the weapons.ตรงจุดที่เขาเก็บอาวุธพวกนั้น
Right back where we started.ตรงจุดที่เราพบกันครั้งแรก
Right. John, stay on Carrodus.ตรงจุดนี้ จอห์นอยู่กับคาร์โรดัส
At this point, the digestive system collapses, accompanied by uncontrollable flatulence.ตรงจุดนี้ ระบบย่อยอาหารจะล้มเหลว ที่เกิดขึ้นเพราะ การท้องอืดแบบควบคุมไม่ได้
I don't know what to do here, Gemma.ตรงจุดนี้ฉันไม่รู้จะทำยังไงต่อ เจมม่า
At this point in the spread, it might be good news.ตรงจุดนี้ที่เรียงกันอยู่นี่ อาจหมายถึงข่าวดีก็ได้นะ
I'm not looking for an entire wing here, Mr. Linkas.ตรงจุดนี้ผมไม่ได้มองหาปีกเครื่องบินทั้งลำNคูณลินคัส
We are just a holding facility, but once you are in Bannu...ตรงจุดนี้อยู่ในความดูแลของเรา แต่เมื่อไหร่ที่คุณเข้าไปอยู่ในบันนู
Here we get a clear view of our entry point.ตรงจุดนี้เราจะเห็น ทางเข้าได้ชัดเจน
The spot between two ribs, do you feel that?ตรงจุดระหว่างซี่โครงสองอันน่ะ เจอหรือยัง?
That's exactly the point this gentleman has been making.ที่ตรงจุดสุภาพบุรุษนี้ได้รับการทำ
"X" marks the spot."X" ทำเครื่องหมายตรงจุด.
Now at exactly what point did we lose control here?ตอนนี้ ... ... ที่ตรงจุดสิ่งที่ ... ... เราได้สูญเสียการควบคุมที่นี่?
This plot of earth at the summit of Ffynnon Garw is duly consecrated to receive the mortal remains of our dear friend and spiritual leader the Reverend Robert Jones.ผืนดินตรงจุดนี้ ณ. ยอดเขาแห่งฟินาฮ่อนการู
And we'll go right to the top of that building.และพวกเราก็จะไปตรงจุดสูงสุดของตึก
So I would maintain focus and not terrify you.ฉันจะได้พูดตรงจุดทีเดียว แล้วไม่ทำให้คุณตกใจมากด้วย
But at this point you still hadn't met.แต่ว่าถึงตรงจุดนี้ คุณก็ยังไม่รู้ว่ามากแค่ไหน
And about a week later he calls us back to the office and says okay wed like you to make these changes.และพูดว่า โอเค เราอยากให้คุณปรับเปลี่ยนตรงจุดเหล่านี้
There's nothing there.ไม่เห็นมีอะไรตรงจุดนั้น
He knew where to set the bomb, but not when to set the bomb.เขารู้ว่าเขาวางระเบิดเอาไว้ตรงจุดไหน แต่ไม่ใช่ตอนที่เขาตั้งเวลาระเบิด
She wanted that parking space.เธอต้องการที่จอดรถตรงจุดนั้น
I just signed a new 5 year contract, which means I'm going to be right here doing what I always do for as long as they want me to be here.ผมเพิ่งจะเซ็นสัญญาเพิ่มอีก 5 ปี ซึ่งหมายความว่าผมยังจัดรายการนี้ต่อ ทำจนกว่าตราบใดที่ผมยังยืนอยู่ตรงจุดนี้ ตามที่ท่านผู้ชมอยากให้ผมอยู่ตรงจุดนี้ต่อไป
Her car went off the road up there, ended up... right here between these two rocks.รถของเธอลื่นไถลออกจากถนน ข้างบนนั้น แล้วไถลลงมา... ตรงจุดนี้ ระหว่างหิน 2 ก้อน
There's only one "if" in that sentence, June. L-I thought it was a good point.มีแค่คนเดียวที่"ถ้า", จูน ชั้นว่าตรงจุดว่ะ
I am a sophisticated counseling machine... sent back in time to guide young and innocent minds.จากการที่ผมมีประสบการณ์ในการเป็นที่ปรึกษา ให้ไปที่ตรงจุดนั้น ขอแนะนำเด็กวัยกระเตาะที่ไร้สมองว่า
This is where I lose to him last time. This time, I must not lose.ชั้นแพ้มันตรงจุดนี้ / แต่คราวนี้ไม่พลาดแน่
So she can't be too far from where he made that phone call.งั้นก็แสดงว่าเธออยู่ไม่ไกล ตรงจุดที่เขาโทรศัพท์
The devil marks the walls so you know where to drill the holes.ฉายปิศาจลงกำแพง จะได้เจาะรูได้ตรงจุด
They have a little pointer and everything.มันมี เข็มตัวเล็กๆชี้ตรงจุดกลาง
(PHONE RINGING )เขาจะวางระเบิดที่ตรงจุดนั้น.
"Right here is where the US Congress passed the clean Air Act.""ตรงจุดนี้คือตอนที่สภาสหรัฐผ่านกฎหมายอากาศบริสุทธิ์"
I'm beat, so just get to the point.ฉันเหนื่อย พูดให้ตรงจุด
What's your point,sam?พูดให้ตรงจุดหน่อย, แซม?
I wanna live with style.ผมอยากจะอยู่ของผมตรงจุดนี้
Didn't you tell me you lost your virginity in the backseat of a... point well taken.I'll bring the wine.ไม่ใช่เธอเหรอ ที่บอกฉันว่าเธอเสียความบริสุทธิ์ที่เบาะหลังของ ตรงจุดมาก ฉันจะเอาไวน์ไป
You load her up right should take down the goddamn grizzly.นายแทงให้ตรงจุด ล้มหมียังได้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตรงจุด
Back to top