ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตบหน้า

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตบหน้า*, -ตบหน้า-

ตบหน้า ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตบหน้า (v.) slap one´s face
English-Thai: HOPE Dictionary
slap(สแลพ) n. การตบ,การตบหน้า,การวางสิ่งที่แบนลงโครม,เสียงตบ,เสียงวางลงโครม,คำเสียดสี,คำเหน็บแนม,การหมิ่นประมาท,การปฎิเสธ vt. ตบ,ตบหน้า,วางลงโครม,เหน็บแนม,หมิ่นประมาท,สบประมาท. adv. อย่างแรง,อย่างฉับพลัน,โดยตรง, See also: slapper n.
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
slap in the face (idm.) โดนตบหน้า See also: ด่าว่า, โดนหักหน้า, ทำให้ขายหน้าอย่างแรง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He slapped the king across the face and called him a vicious idiot and a fool.ตบหน้ากษัตริย์เข้าอย่างจัง และเรียกเขาว่าเป็นคนโง่งมที่แสนชั่ว และคนไร้สมอง
I'm counting how many times you've slapped me.ข้านับจำนวนที่เจ้าตบหน้าข้า.
Someday you're gonna get bitch-slapped, and I'm not gonna do a thing to stop it.ซักวันแกจะถูกผู้หญิงตบหน้าหัน แล้วชั้นจะไม่ช่วยอะไรเลย
About a month ago in front of a mall, you slapped a guy on the face and spit on himประมาณเดือนที่แล้ว หน้าห้างสรรพสินค้า เธอตบหน้า ผู้ชายคนนึง และถุยน้ำลายใส่เขา
Sorry, I smacked you. You needed the fish-slap to calm down.ขอโทษที่ต้องเอาปลาตบหน้าแกแบบนี้ แต่แกต้องโดนเพื่อให้ใจเย็น
Come on. 10 bucks if you can slap me on the cheek.เถอะนา 10 เหรียญถ้าเธอตบหน้าฉันได้
Knock it off, man. I don't want to hit you.ไม่ดีกว่าลุง ผมไม่อยากตบหน้าลุง
You don't want to hit me?เธอไม่อยากตบหน้าฉันเหรอ
I guess I'll just have to keep slapping you then.ฉันเดาว่าฉันหลบการตบหน้าจากนายได้แน่
Really? Most girls slap me or kick me in the balls when I say that.ผู้หญิ่งส่วนใหญ่จะตบหน้าหรือเตะใข่ผม เมื่อพูดยังงั้น
They could probably kill me with one slap on the faceฉันว่าเธออาจจะฆ่าฉันได้ ด้วยการแค่ตบหน้าฉัน
She slapped her kid? ! No!เธอตบหน้าลูกเหรอ โอ้ ไม่!
Bree saw you slap your daughter.บรีเห็นเธอตบหน้าลูกสาวเธฮ
Yeah,she asked about her father and then you smacked her.ใช่ เธอแค่ถามถึงพ่อ แล้วก็โดนเธอตบหน้า
Hmm. He said you slapped him.อืมม เขาว่าคุณตบหน้าผู้ตาย
We slap each other, like this.เราก็จะตบหน้ากันแบบนี้
I had even once wished that you could slap me on the face!ผมเคยคิดอยากให้พ่อตบหน้าผม
Just leave her. Slap her.แค่ปล่อยเธอไว้ ตบหน้าเธอ.
Archy, slap him, send him to school because I can't take no more of this.อาร์ชี่ ตบหน้ามัน แล้วส่งมันไปเรียนหนังสือ เพราะฉันทนไม่ไหวแล้ว
I'm a girl, so I'll slap the cheek.ชั้นเป็นผู้หญิง ให้ชั้นตบหน้านายแทนนะ
Like when you hit me? .เหมือนตอนที่เจ้าตบหน้าข้ามั้ย?
You're going to slap me around like I'm your father, huh?นายกำลังตบหน้าฉันเหมือน ฉันเป็นพ่อของนาย หา
Fucking, just gave him a couple of slaps, that's all, man.บ้าเอ้ย แค่ตบหน้าเค้า สองสามทีเอง แค่นั้นจริง ๆ
Listen, if I say something that offends you, please just smile and walk way because I would hate to get slapped in front of all your guests.ฟังนะ ถ้าผมพูดอะรทำให้คุณไม่พอใจ กรุณาแค่ยิ้มแล้วเดินหนีไป ..เพราะผมไม่อยากโดนตบหน้า ต่อหน้าแขกเหรื่อของคุณ
That is a slap in the face.มันถือว่าเป็นการตบหน้ากันเลยนะ
As a therapist, is it productive for me to slap him right now?ในฐานะนักบำบัด คิดว่ามีเหตุผลพอมั้ย ที่หนูจะตบหน้าเขา
Oh, no! I slapped him.โอ ตายล่ะ ฉันตบหน้าเขา
That morning, I was mistaken, and slapped him.เช้าวันนั้น ฉันเข้าใจผิด ฉันตบหน้าเขา
That morning, she slapped you by mistake.เช้าวันนั้น เธอตบหน้าคุณเพราะความเข้าใจผิด
Dude, she pistol-whipped my face.เพื่อน เธอเอาปืนตบหน้าฉันนะ
Cars is gone. And I have been slapped in the face.รถก็ไม่มีแล้ว ผมก็ถูกตบหน้า
Take your anger out on me.จะโกรธ จะตบหน้าฉันก็ได้
I got slapped over her.ฉันโดนคุณปู่ตบหน้าเลย
I was the one who was slapped.ผมต่างหากที่โดนตบหน้า
How dare a thing like you... try to slap my son's face?แล้วคนอย่างเธอกล้าดียังไง มาตบหน้าลูกชายฉัน
Try to slap my son's face?จะมาตบหน้าลูกชายชั้น?
I said something after I slapped the black off her face.ฉันบอกบางอย่างหลังจากจากที่ฉันตบหน้าเธอไปแล้ว
You stop slapping yourself. Stop slapping yourself.เธอต้องหยุดตบหน้าตัวเอง sหยุดตบหน้าตัวเอง
Hey, are you gonna slap me in the face with your cock, Dale?คุณจะตบหน้าฉัน ด้วยงวงของคุณใช่มั้ย เดล
Yes, I'll slap you in the face with my cock!ใช่ ผมจะเอางวงของผมตบหน้าคุณ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตบหน้า
Back to top