ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตกราง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตกราง*, -ตกราง-

ตกราง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตกราง (v.) derail See also: go off the rails
ตกรางวัล (v.) reward See also: give a prize to, give a reward to, tip Syn. ให้รางวัล Ops. ลงโทษ
English-Thai: HOPE Dictionary
derail(ดีเรล') vt. ทำให้ตกราง vi. วิ่งออกนอกราง., See also: derailment n. ดูderail
English-Thai: Nontri Dictionary
derail(vt) ทำให้ตกราง
detrain(vi) ตกราง,ลงจากรถไฟ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
derail (vi.) ตกราง See also: ออกนอกราง Syn. fall off
derail (vt.) ตกราง See also: ออกนอกราง Syn. fall off
derailment (n.) อุบัติเหตุรถไฟตกราง See also: การตกราง Syn. displacement
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
If you'rejust tuning in, Eastrail train number 177... has derailed just outside Philadelphia.รถไฟอีสต์เรลสาย 177 ตกรางนอกฟิลาเดลเฟีย
An Eastrail train derails 71/2 miles outside the city- 131 die... one survivor.รถไฟอีสต์เรลตกราง ห่างตัวเมือง 7 ไมล์ครึ่ง เสียชีวิต 131 ราย มีผู้รอด 1 ราย
Do you think they could derail a train?คุณว่า พวกนั้นทำรถไฟตกรางได้มั๊ย?
What for an alien might be seen as something recreational, setting fire to a truck, derailing a train, is for us obviously an extremely destructive act.อะไรที่เอเลี่ยนมองว่าเป็นเรื่องสนุกน่ะเหรอ ไม่เผารถบรรทุกก็ทำให้รถไฟตกราง เห็นได้ชัดว่ามันเป็นอันตรายต่อพวกเรา
And I wanna record the train wreck.และฉันอยากอัดเสียงรถไฟตกรางไว้ด้วยน่ะ
MARTIN: How could a pickup truck derail a train, man?ทำยังไงให้รถบรรทุกปิคอัพคันนึง ตกรางของรถไฟ?
Local teacher Thomas Woodward is still being treated by Air Force medical personnel after last night's train derailment.ครูท้องถิ่น โทมัส วู้ดวาร์ด ยังคงได้รับการรักษา โดยบุคลากรทางการแพทย์ ของกองทัพอากาศ หลังจากที่รถไฟตกราง เมื่อคืนที่ผ่านมา
NEWSCASTER:... derailment, the largest such accident in Ohio's history....การตกราง เป็นอุบัติเหตุที่ใหญ่ที่สุด ในประวัติศาสตร์ของ โอไฮโอ
They smashed one guy's vertebrae so bad, it looked like a derailed train.พวกเขาทุบกระดูกสันหลัง ของคนหนึ่งอย่างรุนแรง มันดูเหมือนรถไฟตกราง
Although the hint of a new scandal could probably derail it if you act fast enough.ยังไงก็ตามแววของข่าวฉาวใหม่นี้ อาจจะทำให้ตกรางได้ ถ้าคุณดำเนินการเร็วพอ
It was a train derailment last year.เกิดรถไฟตกรางเมื่อปีก่อน
Are you suggesting that Barbra purposefully caused the derailment to take over Odette's life?คุณจะบอกว่าบาร์บาร่า ตั้งใจให้รถไฟตกราง เพื่อสวมรอยเป็นโอเด็ตเหรอ
Nobody in Odette's inner circle could've known about the ruse, so that when the train crashed,ไม่มีใครในแวดวงของโอเด็ตที่รู้ เรื่องหลอกลวงนี้ และเมื่อรถไฟตกราง
Once he gets home, he can be whoever he wants to be.ของนักเรียน และมันทำให้ตกราง
Derailment was an excuse?อุบัติเหตุรถไฟตกรางเป็นข้ออ้าง
Slipped on the tracks and got clipped.เกิดลื่นตกรางรถไฟ และโดนรถไฟบดขยี้
Commuter got pushed.เป็นคดีคนโดนผลักตกรางรถไฟ
I know about the kids who pushed Ryan on the tracks.ผมรู้เรื่องเด็กที่ผลักไรอันตกราง
60 people have been confirmed dead and dozens injured after a passenger train derailed this morning at the decatur industrial park.มีการยืนยันแล้วว่ามีผู้เสียชีวิต 60 ราย และอีกหลายสิบที่บาดเจ็บหลังจากรถไฟตกราง เมื่อเช้านี้ที่สวนอุตสาหกรรมดีเคเทอร์
You're saying the derailment was an assassination?คุณกำลังจะบอกว่ารถไฟตกราง คือการลอบสังหารหรือ
Tell me about the train wreck.บอกฉันเกี่ยวกับเรื่องรถไฟตกราง
Tell me about the train wreck.บอกฉันเกี่ยวกับรถไฟที่ตกราง
The train accident was no accident. You know that.รถไฟตกรางไม่ใช่อุบัติเหตุ คุณก็รู้
Tonight, we've received reports of derailed trains, of granaries on fire, and of a savage attack on the hydroelectric dam in District 5.คืนนี้ มีรายงานว่า รถไฟตกราง มีไฟไหม้ยุ้งข้าว
You're like the Little Engine That Could that just keeps running off the tracks.เธอเหมือนรถไฟของเล่นวิ่งตกราง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตกราง
Back to top