ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตกยาก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตกยาก*, -ตกยาก-

ตกยาก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตกยาก (v.) become impoverished See also: be in difficult position, be very poor Syn. ตกทุกข์ได้ยาก, ลำบาก, ยากจน, ขัดสน Ops. สบาย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Then you were a poor captain, but a captain nonetheless.งั้นแกก็เป็น กัปตัน ตกยาก แต่ก็ยังเป็นกัปตันอยู่นี่
Must one have reason to help those in need?การช่วยคนตกยากต้องมี เหตุผลด้วยหรือ
You will have this house and save your sisters from destitution.ลูกจะได้เป็นเจ้าของบ้านหลังนี้ และช่วยไม่ให้พี่น้องต้องตกยาก
Poor unsuspecting soul came home at the wrong moment.ไอ้หัวขโมยตกยากนั่น คงวิ่งกลับบ้านผิดทาง
You're like a baby who after ten starving days has found his mother's breast.เหมือนทารกมีบารมีตกยาก ที่ได้เจอแม่บังเกิดเกล้าในท้ายที่สุด
Don't you want to save your damsel in distress?คุณไม่อยากช่วยสาวน้อยตกยากแล้วหรือ?
Ryan's dad sells shrimp out the trunk of his car.พ่อไรอันก็เป็นยาจกตกยาก มันเปิดท้ายขายกุ้งนะ
Sure comes in handy when i have to swoop in and save the damsel in distress.แน่นอน เหมาะมือมากเวลาที่ต้องจู่โจมเข้าไป เพื่อช่วยหญิงสาวผู้ตกยาก
Why can't he do something a real gentleman would do, like save a damsel in distress?เช่นช่วยผู้หญิงที่ตกยากน่ะ? เป็นความคิดที่ดี
Excuse me, miss, but could you help a struggling artist?ขอโทษครับคุณผู้หญิง รบกวนช่วยศิลปินตกยากได้ไหมครับ
He rescues poor, oppressed princesses.เขาช่วยเหลือ เจ้าหญิงที่ตกยาก
Grandma always told us to help those in need, didn't she?คุณยายสอนพวกเราตลอดว่าให้ช่วยเหลือผู้ตกยากไม่ใช่เหรอ? ใช่แล้ว
She was down on her luck and she needed a place to stay.เธอเพิ่งตกยากและต้องการที่พัก
Of innocent blood, I'll take him down.อย่างทำให้ผู้บริสุทธิ์เลือดตกยากออก ฉันจะจัดการเขาแน่นอน
The eternally unattainable ideal.โอใช่, วิญญาณแห่งตะวันตกยากที่ใครจะบรรลุถึง
Or a struggling artist she could say no to.หรือ พวกศิลปินตกยาก ที่เธอไม่สามารถปฏิเสธได้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตกยาก
Back to top