ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตกมัน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตกมัน*, -ตกมัน-

ตกมัน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตกมัน (v.) be in rut (elephant) Syn. ตกน้ำมัน, ซับมัน
English-Thai: HOPE Dictionary
estrus(เอส'ทรัส) n. ฤดูตกมัน,ช่วงระยะเวลาที่มีความต้องการทางเพศมากที่สุด., Syn. aestrus,estrum., See also: estrual adj. ดูestrus
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Your bean. Flick it. Down there.เบ็ดคุณน่ะ ตกมัน ข้างล่าง
Rainfall noise works for me.เสียงฝนตกมันเข้ากับผมมากกว่า
When the snow falls, it traps little bubbles of atmosphere and they can go in and measure how much CO2 was in the atmosphere the year that that snow fell.เวลาที่หิมะตกมันจะกักเอา ฟองอากาศเล็กๆของชั้นบรรยากาศไว้ พวกเขาสามารถตรวจวัดมัน ว่ามีคาร์บอนไดออกไซด์เท่าใดใน ชั้นบรรยากาศในปีที่หิมะนั้นตกลงมา
What the hell is she doing there?อีนรกแตกมันขึ้นไปทำอะไรบนนั้น?
And each time it rained, it would shed tears of regret.และทุกครั้งที่ฝนตกมันก็เหมือนกับน้ำตาแห่งความโศกเศร้าไหลริน
All right? He's skittish, like a deer.ตกลงไหม เขาขี้ระเเวงมาก เหมือนกวางตกมัน
I'm just saying, if you were on safari and you saw a sleek gazelle next to a grunting, sweaty rhino...ฉันแค่พูดว่า ถ้าเธออยู่ในซาฟารีจริงๆ และเธอเจอละมั่งขนเป็นมัน ถัดมาเป็นแรดตกมันกำลังคำราม
That would be a bad head line, so they hire us to kill 'emถ้าความแตกมันจะไม่งาม ก็เลยจ้างพวกเราให้ไปฆ่ามัน
Not as funny as... speeding, reckless endangerment, obstruction of justice...ไม่ใช่เรื่องตลกเท่ากับ... ขับรถซิ่ง ประมาทเลินเล่อเหมือนช้างตกมัน ฝ่าฝืนกฏหมาย...
But I couldn't tell what it was until I broke it down mathematically.แต่ผมไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นอะไร จนกระทั่งผมแตกมันออกมาทางคณิตศาสตร์
Eventually, it will be 7 times more powerful.พลังงานนอกมากขึ้น ที่จะแตกมันเปิด
It won't happen even if the world ends.ต่อให้โลกแตกมันก็จะไม่เกิดขึ้น
Now the Westerner knows about the wine.คราวนี้ไอ้คนตะวันตกมันก็รู้แล้วว่ามีวายน์
(Neighs) Loras knew his mare was in heat.ท่านจะ"ได้"เพื่อนท่าน เมื่อใดกัน ลอร์รัสรู้ว่า ม้ากำลังตกมัน
My dad's out looking for a rabid animal, while the jerk-off who actually killed the girl is just hangin' out, doing whatever he wants.พ่อฉันแค่ออกไปหาสัตว์ตกมัน ขณะที่ไอ้เบื๊อกนั่น ฆ่าเด็กผู้หญิงที่ออกไปเที่ยวเล่น ทำอะไรตามใจตัวเองว่ะ
And I have shattered it with prattling tongue.และฉันได้แตกมัน ด้วยลิ้นการพูดเพ้อเจ้อ
I found that the fissures felt...ฉันพบสิ่งนั้น รอยแตกมันเหมือน
Nothing's wrong with him. He's in rut. He's a bull.ไม่มีไรมาก มันก็แค่ตกมัน มันเป็นอูฐนี่
If he fails his test, it's on you.ถ้าเขาสอบตกมันเป็นเพราะคุณ
You know what, Louisa. Me smashing those was not an accident.จะอธิบายให้ฟังนะ ที่ฉันปัดรูปตกมันไม่ใช่อุบัติเหตุ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตกมัน
Back to top