ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตกทุกข์ได้ยาก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตกทุกข์ได้ยาก*, -ตกทุกข์ได้ยาก-

ตกทุกข์ได้ยาก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตกทุกข์ได้ยาก (v.) distress See also: be in low circumstances Syn. ลำบาก, ประสบทุกข์, ได้ทุกข์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"On his 21st birthday... every prince must host a ball to find a damsel... preferably blonde, who is either imprisoned... cursed or distressed."เจ้าชายทุกคน ต้องจัดงานปาร์ตี้ เพื่อตามหาสาวพรมจรรย์ โดยเฉพาะสาวผมบลอนด์ที่ถูกคุมขัง ถูกสาบหรือตกทุกข์ได้ยาก"
How do I say this, just think about the Saints as poor ... of women shoes, or dikkerdjes about donuts.ฉันจะพูดยังไงดีนะ เหมือนกับเทพที่คอยช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยาก หรือผู้หญิงที่ชอบรองเท้า หรือ ท้องที่ชอบโดนัท
Maybe it was becoming a habit of mine to help the downtrodden or maybe I just couldn't stand to see my favorite teacher's marriage crumble.มันอาจจะกลายเป็นนิสัยของฉันแล้ว ที่จะต้องช่วยคนตกทุกข์ได้ยาก... ... หรืออาจเป็นเพราะฉัน ทนเห็น... ... ชีวิตแต่งงานของคุณครูคนโปรด ล้มเหลวลงไม่ได้
♪ When times get hard, I need someone to help me out ♪# เวลาตกทุกข์ได้ยาก ฉันต้องการใครซักคนให้พึ่งพิง #
And if Bruce is a volunteer here, then he's a good samaritan type and probably came upon the scene and tried to intervene.ไม่ และถ้าบรูซเป็นอาสาสมัครที่นี่ งั้นเขาก็เป็นพวกชอบช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยาก และอาจจะเห็นเหตุการณ์ แล้วพยามขัดขวาง
Watching an innocent suffer?เห็นผู้บริสุทธิ์ ตกทุกข์ได้ยากเนี่ยนะ
I hate seeing my mother doing hard work.ฉันไม่ชอบให้แม่ต้องตกทุกข์ได้ยาก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตกทุกข์ได้ยาก
Back to top