ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ดื้อแพ่ง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ดื้อแพ่ง*, -ดื้อแพ่ง-

ดื้อแพ่ง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ดื้อแพ่ง (v.) be stubborn See also: be disobedient, be resist, be intransigent, be obstinate, be obdurate, be contumacious Syn. ขัดขืน, ขืน, ดื้อ, ดันทุรัง, ดื้อรั้น, รั้น Ops. ยินยอม
English-Thai: Nontri Dictionary
disobedient(adj) ดื้อดึง,ดื้อรั้น,ดื้อแพ่ง,ขัดขืน,ไม่เชื่อฟัง
disobey(vt) ไม่เชื่อฟัง,ขัดขืน,ดื้อดึง,ดื้อรั้น,ดื้อแพ่ง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
civil disobedienceการขัดขืนอย่างสงบ, การดื้อแพ่ง, การขัดขืนคำสั่ง (ผู้บังคับบัญชา)[ดู passive resistance ประกอบ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
disobedience, civilการขัดขืนอย่างสงบ, การดื้อแพ่ง, การขัดขืนคำสั่ง (ผู้บังคับบัญชา) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Civil disobedienceการดื้อแพ่ง [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
persistently (adv.) อย่างดื้อแพ่ง See also: อย่างไม่ลดละ, อย่างไม่ย่นย่อ Syn. obstinately, stubbornly
stubbornly (adv.) อย่างดื้อแพ่ง See also: อย่างไม่ลดละ, อย่างไม่ย่นย่อ Syn. obstinately
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Well, normally I respect your macho rebellious attitude toward "The Man," but, in this case, I think you've made a foolish mistake.ปกติแล้วฉันนับถือทัศนคติมาดแมน ดื้อแพ่งของคุณต่อผู้มีอำนาจ แต่ในกรณีนี้ คุณทำผิดพลาดอย่างโง่เขลา
You heightened this thing to a point where it had to reach some kind of a climax.นายดื้อแพ่ง... ซะถึงจุดวิบัติจนได้
We don't need civil disobedience here, we need a revolution.เราไม่ต้องการ ดื้อแพ่งเรื่องนี้ เราต้องการ ปฏิวัติ เลยล่ะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ดื้อแพ่ง
Back to top