ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ดีพร้อม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ดีพร้อม*, -ดีพร้อม-

ดีพร้อม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ดีพร้อม (v.) be perfect See also: be complete Syn. ปราศจากข้อเสีย, สมบูรณ์
English-Thai: HOPE Dictionary
perfect(เพอ'เฟคทฺ) adj. สมบูรณ์,ดีพร้อม,ดีเลิศ,ไร้มลทิน,ไม่มีตำหนิ,ถูกต้องทั้งเพ,ทีเดียว,แท้จริง,แม่นยำ,สำเร็จ n. กาล (tense) สมบูรณ์,รูปแบบที่สมบูรณ์. vi. ทำให้สมบูรณ์,ทำให้สำเร็จ,ทำให้ดีขึ้น,ปรับปรุง., See also: perfectedly adv. perfecter n. perf
perfection(เพอเฟค'เชิน) n. ความสมบูรณ์,ความดีพร้อม,ความดีเลิศทุกประการ,การบรรลุถึงความสำเร็จ,คุณสมบัติอันดีเลิศ,การทำให้ดีพร้อม,การทำให้สมบูรณ์, Syn. faultlessness,flawlessness,ideal,precision
English-Thai: Nontri Dictionary
perfect(adj) สมบูรณ์,ดีพร้อม,ดีเลิศ,แม่นยำ
perfection(n) ความสมบูรณ์,ความดีพร้อม,ความดีเลิศ
perfectly(adv) อย่างสมบูรณ์,อย่างดีเลิศ,แท้จริง,อย่างดีพร้อม
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
flawlessness (n.) ลักษณะที่ดีพร้อม See also: ลักษณะที่สมบูรณ์แบบ, ลักษณะที่ดีเยี่ยม Ops. imperfection
perfection (n.) ลักษณะที่ดีพร้อม See also: ลักษณะที่สมบูรณ์แบบ, ลักษณะที่ดีเยี่ยม Syn. flawlessness Ops. imperfection
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I could smell that little angel the second I walked in the door.เขาเป็นนายแบบที่ร่างกายทุกอย่าง ดีพร้อม เขาเป็นของขวัญของฉัน
I mean, we hadn't been dating long.ท่านประธานาธิปดีพร้อมแล้ว
Well, if anyone is beyond reproach, its Constance.คนที่ประวัติดีพร้อมกว่าใคร ก็ต้องคอนสแตนซ์ค่ะ สวัสดีจ้ะ คอนสแตนซ์
It's impossible to be perfect.มันเป็นไปไม่ได้ที่จะดีพร้อม
Being too much the model of perfection.โทษที่ผมดีพร้อม ไปซะทุกอย่างเหรอ ฉันนอนเตียงเดียวกับคุณ มา 32 ปี...
Except that, over time, we've been led to believe he's this complete... that he's like Mogambo.นอกซะจากว่า เราได้ถูกชักจูงให้เชื่อ ว่าเขาเป็นผู้ดีพร้อมขนาดนั้น... เหมือนในหนังเรื่อง Mogambo
You've been so stressed. Everything's great.คุณเครียดไปแล้ว ทุกอย่างดีพร้อม
But it isn't, Sandra, Because I don't think I'm great.แต่ มันไม่ใช่อย่างนั้น ซานดร้้า เพราะฉันไม่เคยคิดว่าว่าฉันดีพร้อม
Okay, I know that he's not perfect, okay?ก็ได้,หนูรู้ว่าพ่อไม่ใช้คนดีพร้อม,ตกลงมั้ย?
But you say that we don't have to be perfect.แต่แม่พูดว่าเราไม่จำเป็นต้อง เป็นคนดีพร้อมสมบรูณ์แบบนิ
Look away. Lee, that is not what I'm doing. Is jackson perfect?ลี นั่นไม่ใช่สิ่งที่ฉันจะทำ แล้วแจ๊คสันดีพร้อมแล้วหรอ?
Serena, you're becoming a wonderful woman,ลูกจะเป็นผู้หญิงที่ดีพร้อม
Dad wasn't perfect, Deb.พ่อไม่ได้ดีพร้อมนะ เด็บ
Hi. good evening, brother. is your soul rapture-ready?ไง สวัสดีตอนค่ำ พี่น้อง วิญญาณของท่าน ยินดีพร้อมหรือยัง?
Good evening, folks. is your soul rapture-ready?สวัสดีตอนค่ำ ประชาชนทั้งหลาย วิญญาณของท่าน ยินดีพร้อมหรือยัง?
I was alive in my own perfect world.ฉันยังมีชีวิตอยู่บนโลกที่ดีพร้อมของฉัน
You're never here, so it'd be stupid for me to crash on the couch when there is a perfectly good, empty bed right there.คุณไม่เคยกลับมานอน มันก็เลยดูงี่เง่า สำหรับผมถ้าจะนอนโซฟา... ...ทั้งๆที่มีเตียงว่างๆที่ดีพร้อม อยู่ตรงนั้น
I'm not perfect, but you should have waitedไม่ได้ดีพร้อม แต่เธอก็ควรจะรอ
He's not as perfect as you think.เขาไม่ได้ดีพร้อม อย่างที่เธอคิด
This way, I can tell you our great news at the same time.จะได้บอกข่าวดีพร้อมๆกันไปเลย
Yeah, well, I needed some time here because I'm deep into this investigation and couldn't do both, so I made a judgment call.ใช่ เอาล่ะ ผมต้องการอยู่ที่นี่อีกสักหน่อย เพราะผมสืบเข้าไปใกล้คดีนี้มากแล้ว และทำ 2 คดีพร้อมกันไม่ได้
We don't have a in-ground-pool life. We have an above-ground life.เราไม่มีสระว่ายน้ำในบ้าน หรือมีชีวิตที่ดีพร้อมมาก
I have loved her through the birth of my three perfect children.ผมรักเธอจนเธอให้กำเนิด ลูกที่ดีพร้อม 3 คน
This Glee Club is not complete.ชมรมกลีนี้ไม่มีทางดีพร้อม
♪ There's nothing wrong with loving who you are ♪# แม่บอก พระเจ้าสร้างหนูมาดีพร้อม#
Nobody is this good a person.ไม่มีใครดีพร้อมขนาดนี้
And you're right. You never said you were perfect.และถูกต้องที่คุณไม่เคยพูดว่าคุณดีพร้อม
Tate, what are you doing here?...ก็ไม่มีวันที่ผม\ จะเป็นลูกที่ดีพร้อมได้ เทท มาทำอะไรที่นี่
A sound ship with a good captain.เรือดีพร้อมด้วย กัปตันฝีมือเยี่ยม
Ranjeet is perfect for you.รันจิดีพร้อมสำหรับลูกทุกอย่าง
No sex, don't be funny, fix your flaws, and then you can have someone as great as Drake.ห้ามมีเซ็กซ์ ห้ามทำตัวตลก แก้ไขข้อบกพร่องของคุณ จากนั้นคุณก็หาคนที่ดีพร้อมอย่างเดร็ก
I thought you hung the moon, Timothy.ฉันคิดว่าคุณเป็นคนที่ดีพร้อมนะคะ ทิโมธี
So his home life's probably a wreck.งั๊นสังคมที่บ้านเขาคงไม่ดีพร้อม
There was a DVD and some instructions on what to do if I wanted to get back at him.มันมีดีวีดีพร้อมกับวิธีการ ว่าจะต้องทำอะไรถ้าต้องการจะเอาคืนเขา
No, you are perfect. You're the nicest boy I know.ไม่เลย ตัวน่ะดีพร้อม เป็นเด็กผู้ชายที่น่ารักที่สุด
Everything was cool, and I lived in a van.ทุกอย่างดีพร้อม ส่วนผมอาศัยอยู่ในรถ
I never said you were perfect.ก็ไม่ได้บอกว่าท่านมันดีพร้อม
"that Jack wasn't perfect, "but he was perfect for our country.แจ็คไม่ใช่คนดีพร้อม แต่ดีพร้อมสำหรับประเทศ
Perfect people can't change.คนที่ดีพร้อมเปลี่ยนแปลงไม่ได้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ดีพร้อม
Back to top