ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ดารานำ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ดารานำ*, -ดารานำ-

ดารานำ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ดารานำ (n.) leading actor/actress Syn. ตัวเอก, ตัวแสดงนำ, นักแสดงนำ
ดารานำชาย (n.) leading actor Syn. ผู้แสดงนำชาย, นักแสดงนำชาย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The two lead-stars can't slip out in the middle of this.ดารานำสองคนห้ามกลับออกไปก่อนนะ
You're in the process of recasting your lead actress... and I'm –คุณอยู่ในกระบวนการ คัดเลือกดารานำหญิงใหม่ และผม
You were recasting the lead actress anyway.ยังไงคุณก็ต้องคัดตัว ดารานำหญิงใหม่อยู่ดี
But that lead girl is not up to you.แต่ดารานำหญิงนั่นไม่ขึ้นอยู่กับคุณ
Oh, this is not my wife. This is Miss Draper. My leading lady.เธอไม่ใช่ภรรยาผม นี่คือ คุณเดรเปอร์ ดารานำหญิง
No one recognizes you. People only remember the main actor/actress.ไม่มีใครเค้าจำเธอได้หรอก เค้ามักจะจำได้แค่ดารานำเท่านั้นแหละ
Barbra saw her chance to go from understudy to leading lady,บาร์บาร่าเห็นโอกาสที่จะเปลี่ยน ตัวประกอบมาเป็นดารานำ
You're the star of this show--คุณเป็นดารานำของการแสดงนี้...
There's a starring role for you.มีบทดารานำเพื่อคุณเลย
Ashley Wednesday, star of the blockbuster Cube Theorem franchise, was spotted with pop rapper Conner4Real, leaving the exclusive New York City nightclub...แอชลีย์ เวนส์เดย์ ดารานำของหนังดัง ทฤษฎีบทรูปลูกบาศก์ ทฤษฎีบทรูปลูกบาศก์ มีคนเจอว่าอยู่กับนักร้องเพลงแร็พชื่อดัง คอนเนอร์โฟร์เรียล
Everyone is a star, star, star, starทุกคนต่างเป็นดารานำ นำ นำ นำ
That was a killing for us in those days, let me tell you.นั่นเป็นเงินดีมาก ๆ สำหรับ พวกเราในสมัยนั้น ฉันบอกเลย (จอร์จินา สเปลวิน ดารานำของ เดอะ เดวิล อิน มิสโจนส์)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ดารานำ
Back to top