ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ดั้งเดิม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ดั้งเดิม*, -ดั้งเดิม-

ดังเดิม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ดังเดิม (adv.) as before Syn. ตามเดิม, เหมือนเดิม
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
troubleshootingแก้ปัญหาการพยายามหาสาเหตุของปัญหาอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อแก้ไขให้อุปกรณ์นั้นกลับทำงานดีดังเดิม [คอมพิวเตอร์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Is it something in the came back?เมื่อไหร่มันถึงจะกลับมาเป็นดังเดิม?
Before this started, I took the bathroom signs left the symbols the way they were, then made the Men's red, and the Ladies' blue.ก่อนจะเริ่ม ฉันได้เอาสัญลักษณ์ห้องน้ำ... ...โดยทิ้งสัญลักษณ์คงไว้ดังเดิม แล้วทำให้ของผู้ชายเป็นสีแดง และสีฟ้าของผู้หญิง
And to the dust we shall return.และจะหวนคืนสู่เถ้าธุลีดังเดิม
His strength returns.เขาจะกลับมาแข็งแรงดังเดิม
And, uh I'm just -และ เอ่อ... ...ผมแค่... ดีใจ ดีใจที่คุณจะได้กลับไปใช้ชีวิตปกติดังเดิมได้
I hope you'll find your way back to each other.ผมหวังว่าท่านจะสามารถหาทาง กลับไปอยู่ด้วยกันได้ดังเดิมนะครับ
Either throw away everything you've worked for, including your family, or take back control of your life.ว่าจะเลือกทิ้งทุกอย่างที่คุณสร้างมา รวมถึงครอบครัวของคุณด้วย หรือว่าจะพาตัวเองกลับมาเป็นดังเดิม
Right. Of course. Ah, the old memory's not as sharp as it used to be.ใช่ ถูกต้อง อ่า, ความทางจำเก่าๆ มันไม่เฉียบคมดังเดิม
You can't create another original.คุณไม่สามารถสร้างแวมไพร์ดังเดิมคนอื่น
I wanted you to have two sons again.ข้าอยากให้ท่าพ่อมีลูกชายสองคนดังเดิม
I mean, how the hell do you take a broken marriage and make it work again?พูดตามตรงนะ จอย ผมไม่รู้จะแก้ไขเรื่องนี้ยังไง คือว่า คุณจะซ่อมเตียงหักๆ ให้กลับมาดีดังเดิมได้ยังไง
It's more of a fear and loathing but I I promise you, I can fix that. Everything will go back to normal.แต่ขอรับปากว่าจะซ่อมแซมให้ดีดังเดิม
Love lives on inside our heartsรักในใจดังเดิมนิรันดร์

ดังเดิม ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
直る[なおる, naoru] Thai: เป็นปกติดังเดิม English: to be fixed

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ดั้งเดิม
Back to top