ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ดันทุรัง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ดันทุรัง*, -ดันทุรัง-

ดันทุรัง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ดันทุรัง (v.) be stubborn See also: be disobedient, be resist, be intransigent, be obstinate, be obdurate, be contumacious Syn. ขัดขืน, ขืน, ดื้อ, ดื้อรั้น, รั้น Ops. ยินยอม
English-Thai: HOPE Dictionary
doctrinaire(ดอคทระแนร์) adj. หัวรั้น,ดันทุรัง,ถือแต่หลัก,เป็นเพียงทฤษฎี,ซึ่งปฏิบัติไม่ได้,n. คนหัวรั้น
dogmatic(ดอกแมท'ทิค) adj. เกี่ยวกับหลักเกณฑ์คำสอน ความเชื่อ หรือความคิดเห็นที่ไร้ข้อพิสูจน์,หยั่ง,หัวรั้น,มั่นใจ,ดันทุรัง, Syn. dogmatical,opinionated,settled,one-sided
obstinacy(ออบ'สทะนาซี) n. ความดันทุรัง,ความดื้อดึง,โรคที่รักษายาก, Syn. stubbornness
obstinate(ออบ'สทะนิท) adj. ดันทุรัง,หัวแข็ง,ดื้อดึง,ดื้อรั้น,รักษายาก,บังคับไม่อยู่,ควบคุมได้ยาก,เอาชนะได้ยาก, See also: obstinateness n., Syn. headstrong
obtrude(อับทรูด') v. บุกรุก,รุกล้ำ,ดัน,พุ่งออก,เสือกยื่น,โผล่,แลบ,ดันทุรัง,ถลัน., See also: obtruder n. obtrusion n., Syn. encroach
English-Thai: Nontri Dictionary
bigot(n) คนคลั่งศาสนา,คนหัวดื้อ,คนมีทิฐิมานะ,คนดันทุรัง
bigoted(adj) คลั่งศาสนา,หัวดื้อ,หัวรั้น,มีทิฐิมานะ,ดันทุรัง
bigotry(n) ความคลั่งศาสนา,ความดื้อรั้น,ความดันทุรัง
dogmatic(adj) เกี่ยวกับกฎเกณฑ์,ดันทุรัง,ดื้อรั้น,ไม่มีข้อพิสูจน์,ไม่มีเหตุผล
froward(adj) เอาแต่ใจ,ดันทุรัง,ดื้อรั้น
obstinacy(n) ความดื้อ,ความดื้อรั้น,ความดันทุรัง
obstinate(adj) ดื้อ,ดื้อรั้น,ดันทุรัง,สอนยาก,รักษายาก
perverse(adj) ดันทุรัง,ออกนอกลู่นอกทาง,ดื้อรั้น,ผิดปกติ
perversion(n) ความรั้น,การกระทำผิดปกติ,ความดันทุรัง
stubborn(adj) ดันทุรัง,ดื้อดึง,ดื้อรั้น,ว่ายาก,ยืนหยัด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Will, how retarded do you gotta be to get fired from that job?จะทนดันทุรังเป็นภารโรงไปถึงไหนวะ
Still being stubborn.นายนี่มันดันทุรังจริงๆ
I guess I just... wanted you to know that I ain't stubborn is all.ฉันว่า จะแค่... อยากให้นายรู้ไว้... ว่าฉัน ไม่ได้เอาแต่ดันทุรัง เลยนะ
But with your survival came your obsession-- obsession to stop those around you from making the wrong choices, thus preventing you from making the right ones.แต่การอยู่รอดของคุณทำให้คุณการเป็นคนมุทะลุ ดันทุรังที่จะหยุดคนรอบๆตัวคุณ ที่เลือกทางผิด
Their lives hang in the balance of your obsession.ชีวิตของพวกเขาแขวนอยู่กับคุณ ความดันทุรังของคุณ
Then why bother?แล้วแบบนั้นจะดันทุรังไปทำไมล่ะ?
It's an antiquated system desperately trying to remain relevant.ของเก่าๆ ไร้ประโยชน์จะยังดันทุรังอยู่ไปทำไม
Why must you be so headstrong and say those things?ทำไมเธอถึงดันทุรัง พูดอย่างนั้นล่ะ
The Swiss Guard is a calling, not a profession, and it encourages a certain civiltry.สวิส Guard เป็นโทร, ไม่เป็นอาชีพ และสนับสนุนให้มีประเภทดันทุรัง.
I could use it now.และสนับสนุนให้มีประเภทดันทุรัง.
The ones that did said you were kind of sneaky hot, but that that quality was canceled out by a compulsive need to be right and a strange affinity for sweaters with animals on them.- ส่วนใหญ่ ไม่รู้จักคุณ มีคนนึงบอกว่าคุณฮ็อต แต่ถูกมองข้าม เพราะความดันทุรัง และแต่งตัวแปลกๆ
We're Vikings. We have stubbornness issues.พวกเราคือไวกิ้ง จอมดันทุรัง
Now, either you're too stubborn, or you're too fucking stupid to see that.คุณมันพวกดันทุรัง หรือพวกโง่เง่าที่ทำแบบนี้
Your impulse, Niklaus.ความดันทุรังของแก นิกเคล้าส์
I know you, Timothy, and I know when you are trying to fit a square peg into a round hole.ฉันรู้จักเธอ ทิโมธี และฉันรู้ เมื่อเธอพยายามจะดันทุรัง
AND CONSISTENTLY, ALMOST OBSTINATELY...มีการกระทำที่ต่อเนื่อง แสดงถึงความดันทุรัง... Silva ได้หนีไปแล้ว
But too often, we become distracted by fear, doubt, our own stubborn hopes, and refuse to listen.ความสงสัย และความดันทุรังของเรา
It's not just about potential.ไม่ใช่แค่ความดันทุรัง
I mean... she can be pretty stubborn when she wants.ฉันหมายถึง... เธอดันทุรังมากเวลาที่เธอต้องการอะไร
But you are so stupid and stubborn that you won't leave, so...แต่นายมันเซ่อแล้วก็ยังดันทุรัง ที่จะไม่ยอมไปซักที เพราะงั้น...
Tommy was only there because I was too stubborn!แต่หนูไม่ได้ฟังเขาเลย และที่ทอมมี่ต้องไปอยู่ตรงนั้น เพราะความดันทุรังของหนูเอง!
I'm telling you, if she doesn't want to talk to you, she can be pretty stubborn.ฉันบอกคุณได้เลยว่า ถ้าเธอไม่ต้องการที่จะคุยกับคุณ เธอจะต้องดันทุรังสุดๆ
Nope. I told him this was nuts. He's on his own.พอ ห้ามแล้วอยากดันทุรังเอง
But she went home anyway, and then she died.แต่นางก็ดันทุรังกลับบ้านไป แล้วก็ตายเลย
Bill, we had orders to put a bullet in the Dutchman's head. But you forced the plan, because you thought ... you could trust him by paying him on.เราได้รับคำสัง่ให้ฆ่าไอ้ดัทช์แมนซะ แต่แกกลับดันทุรัง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ดันทุรัง
Back to top