ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ดัดจริต

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ดัดจริต*, -ดัดจริต-

ดัดจริต ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ดัดจริต (v.) reform one´s conduct See also: be affected, feign or pretend in manner, be brassy enough to, dare, be unshamed Syn. กระแดะ
ดัดจริต (v.) be affected See also: be unnatural, be artificial, be insincere Syn. กระแดะกระแด๋
English-Thai: Nontri Dictionary
coquetry(n) ความเจ้าชู้,มารยา,การดัดจริต,การเกี้ยวผู้ชาย
coquettish(adj) เจ้าชู้,ดัดจริต,เจ้ามารยา,ยั่วสวาท
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mannerismมีท่าทางมากกว่าที่ควรจะเป็น, ดัดจริต, มีท่าทางมากกว่าที่ควรจะเป็น [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Give me a little more coquette, Betty.เบ็ตตี้ ทำดัดจริตให้มากกว่านี้หน่อย
For Christ's sake. How fricking pretentious is that?ให้ตายเถอะ ไอ้เวรนี่ดัดจริตสุดๆ
Do they have the rules to high-maintenance poser drinking on the wall at L street?พวกเขามีกฏสำหรับนักดื่มที่ดัดจริตหัวสูง บนกำแพง L Street ด้วยเหรอ?

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ดัดจริต
Back to top