ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ดวงตา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ดวงตา*, -ดวงตา-

ดวงตา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ดวงตา (n.) eye Syn. ตา, ดวงเนตร, นัยเนตร, นัยน์ตา
ดวงตาเห็นธรรม (n.) spiritual eye See also: the eye which sees the Law Syn. ธัมมจักขุ, ตาธรรม
English-Thai: HOPE Dictionary
lambency(แลม'เบินซี) n. ความแวววาบของแสงหรือเปลวไฟหรือดวงตา,สิ่งที่แวววับ,ความระยิบระยับ,สิ่งที่ระยิบระยับ
English-Thai: Nontri Dictionary
eyeball(n) ลูกตา,ดวงตา
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
eye bankคลังดวงตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
eye (n.) ดวงตา See also: ตา, นัยน์ตา, ลูกตา
peepers (sl.) ดวงตา See also: สายตา, ตา
blaze (vi.) (ดวงตา)ส่องแสงจ้าเนื่องจากมีอารมณ์รุนแรง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We go in through the tip of each horn, the eyes, the end of the nose, the bottom of the fangs and end of the braids.เจาะตรงปลายเขาทั้งสอง ดวงตา ปลายจมูก เจาะตรงปลายเขาทั้งสอง ดวงตา ปลายจมูก ปลายเขี้ยว แล้วก็ปลายเครา
Yeah, I get it. So? So, you should look for this guy.ใบหน้า ดวงตา พวกมันต่างคล้ายกัน
Well, if I'm reading these illustrations correctly, its sound can shatter eardrums, pop eyeballs, rupture nasal passages, blow out bowels...ถ้าฉันอ่าน ภาพประกอบเหล่านี้อย่างถูกต้อง เสียงที่สามารถทำให้แก้วหูแตกได้ ดวงตา ทางเดินจมูกแตก
The eye in the sky, big brother stuff.ดวงตา บนท้องฟ้า ของพี่ใหญ่
The eye, as he depicts it, Appears to be The eye of providence,ดวงตา เขาวาดไว้ ดวงตาแห่งศีลธรรม
Eye of rabbit...ดวงตากระต่ายกับเสียงดีดพิณ
Eye of rabbit, harp string hum Turn this water into rumดวงตากระต่ายกับเสียงดีดพิณ เปลี่ยนน้ำนี้ให้เป็นรัม
The eyes will heal physically, but...ดวงตาของคุณจะรักษาตัวเอง แต่..
Your eyes better...ดวงตาของคุณดีกว่า ...
Your eyes were closed in pursuit of dreams.ดวงตาของคุณถูกปิด ในการแสวงหาความฝัน
Your eyes betray recent tears.ดวงตาของคุณทรยศน้ำตาที่ผ่านมา
Your eyes start to burn and the heat from the flames...ดวงตาของคุณเริ่มที่จะลุกเป็นไฟล และความร้อนจากเปลวเพลิง
I'm looking deep into your eyes as I make love to you, Vinnie.ดวงตาของคุณในขณะที่ฉันให้ ความรักกับคุณวินนี
My eyes, your heart... .. where the sun hides.ดวงตาของฉัน.. ดวงใจของเธอ คือที่ที่ ดวงอาทิตย์ไม่กำเนิดแสง
My eyes have seen the glory... of the trampling at the zoo.ดวงตาของฉันมองเห็นความสำเร็จ... ของการเหยียบย่ำลงบนสวนสัตว์
Are my eyes remarkably shining because a star has fallen right in front of me?ดวงตาของฉันเป็นประกายเพราะมีดวงดาวตกลงมาอยู่ตรงหน้า
The human eye can only perceive color between wavelengths of 400 and 750 nanometers.ดวงตาของมนุษย์สามารถรับรู้ได้แค่คลื่นแสง ที่มีความยาวคลื่นระหว่าง 400 ถึง 750 นาโนเมตร เท่านั้น
Its eyes were almost like..ดวงตาของมันคล้ายกับ...
Its eyes burn with fire.ดวงตาของมันถูกแผดเผาด้วยไฟ
They're your mother, Lily's. Yes.ดวงตาของลิลลี่ แม่ของเธอ
His eyes were a beautiful shade of blue.ดวงตาของเขา สวยด้วยโทนสีน้ำทะเล
I'm sure Nakatsuka-kun did something.. Even Domyouji-san wouldn't hit someone without a reason, right?ดวงตาของเขา เอาชนะคนทั้งโลกได้
His eyes were different.ดวงตาของเขา... เปลี่ยนไป
His eyes seem to be a little bit odd, don't they?ดวงตาของเขาดูเหมือนจะเป็นนิด ๆ หน่อย ๆ แปลกไม่มัน?
"His eyes were so full of trust.ดวงตาของเขามันช่างเต็มไปด้วยความเชื่อมั่น
His eyes blazed like scarlet coals.ดวงตาของเขาส่องแสงเช่นการเผาไหม้ถ่านหิน.
Axe. Eyes on him, what he does.ดวงตาของเขาสิ่งที่เขา ทำ
And his eyes are like mine"ดวงตาของเขาเหมือนผม"
'His eye's swimming with the ghost...'ดวงตาของเขาเ่อ่อล้นไปด้วย...
Her dark black eyes are like black holesดวงตาของเธอ ทำให้ผมตกหลุมรักเข้าอย่างจัง
Her eyes. Her cold, empty eyes.ดวงตาของเธอ เย็นเฉียบ ว่างเปล่า
Her eyes... and her... skin is just...ดวงตาของเธอ... แล้วก็ ผิวพรรณ... มันช่าง...
Your eyes are both brown and blue.ดวงตาของเธอคู่นั้นเป็นทั้งสีน้ำตาลและสีฟ้า
Her eyes look crazy, okay?ดวงตาของเธอมองบ้าโอเค?
Your eyes can be so cruelดวงตาของเธอยังคงโหดร้าย
Her eyes eludes... a hint of sadness, mystery, moist, a kind of charm.ดวงตาของเธอหลบต่ำ ซ่อนความเศร้าไว้ ลึกลับ
Her eyes are wet and full of love.ดวงตาของเธอเปียกและ เต็มไปด้วยความรัก
Our eyes originally evolved to see in water.ดวงตาของเราพัฒนาเดิม ที่จะเห็นในน้ำ
It's invisible.ดวงตาของเราไม่ได้มี ความไวต่อแสงชนิดนี้
All the public's eyes are now focusing on the palace.ดวงตาของเหล่าสาธารณชนกำลังจับจ้องไปยังพระราชวัง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ดวงตา
Back to top