ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ซ้ำสอง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ซ้ำสอง*, -ซ้ำสอง-

ซ้ำสอง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ซ้ำสอง (adv.) again See also: once more, moreover
English-Thai: HOPE Dictionary
binary(ไบ'นะรี) adj. เกี่ยวกับหรือมีคู่,เกี่ยวกับ 2,ซ้ำสอง n. 2 คู่,เลขคู่, ระบบฐานสอง หมายถึง ระบบเลขฐานสอง ที่มีสัญลักษณ์เพียงสองตัวคือ 0 กับ 1 บางครั้งอาจหมายถึงการที่มีโอกาสจะเลือกได้เพียง 2 ทาง เช่น เปิดกับปิด, ใช่กับไม่ใช่
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I never make the same mistake twiceฉันไม่เคยทำผิดซ้ำสอง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
If anyone complained twice, they got hit so bad they never complained again.ถ้ามีใครอธิบายซ้ำสอง มันโดนอัด แต่แย่ที่มันไม่ได้อธิบายอะไรเลย
But I never make them twice.แต่ฉันไม่เคยทำผิดซ้ำสอง
So it looks like I'm gonna get to know you guys a lot better, because I ain't doing that twice in a lifetime.ฉันคงจะได้รู้จักพวกนายได้ดีขึ้นอีกเยอะ เพราะฉันตัดสินใจไม่ทำผิดซ้ำสอง
He won't let you off again.เขาไม่ปล่อยคุณรอดซ้ำสอง
One I will not make again.และฉันจะไม่พลาดซ้ำสอง
So you don't make The same mistake twice.แล้วคุณต้องไม่ทำผิดซ้ำสอง
Order something else, though, to follow, since no one should swallow it twice.ต้องสั่งอย่างอื่นมากินด้วย เพราะไม่ควรจะกินมันซ้ำสอง
Because it's not like I'm gonna do this twice....ฉันคงจะไม่ทำแบบนี้ซ้ำสอง
I never make the same mistake twice.ฉันไม่เคยทำผิดซ้ำสอง
This machine is officially double, triple-checked.ผมลองให้เครื่องนี้ตรวจซ้ำสองสามครั้งแล้ว
You won't make the same mistakes.นายไม่ทำผิดซ้ำสองแน่
Probably wouldn't even think twice about him 'cause he really don't look all that dangerous.บางทีอาจจะเป็นคนที่แกไม่มองซ้ำสอง เพราะคิดว่าเค้าไม่อันตราย
The name's so nice, you say it twice.เพราะจนคุณพูดซ้ำสองรอบเลยใช่มั๊ยล่ะ
Couscous. The food so nice, they named it twice.คุชคุช มันอร่อยซะจน ต้องพูดชื่อมันซ้ำสองรอบ
Look, you said that twice.- พูดซ้ำสองรอบแล้วน่า
I really don't want to have this conversation again.ผมไม่อยากจะคุยเรื่องนี้ซ้ำสอง
Won`t make that mistake againฉันจะไม่ทำผิดอีกซ้ำสอง
He cast you aside without a moment's thought...เขาเฉดหัวแกออกไป ไม่ต้องมาเสียเวลาคิดซ้ำสองด้วยซ้ำ!
And I'm gonna see Jeremy whenever I wanna see Jeremy, because I have some fun new toys to play with, and I won't think twice about ripping your little head off.และฉันจะเจอเจเรมี่ เมื่อไรก็ตาม ที่ฉันอยากเจอเจเรมี่ เพราะฉันมีตุ๊กตาตัวใหม่ไว้ให้เล่น และฉันไม่คิดซ้ำสอง ว่าจะเด็ดหัวเธอออกหรอกนะ
I'm not gonna make the same mistake twice.ผมจะไม่ยอมผิดซ้ำสองอีกเด็ดขาด
The Volturi don't give second chances.โวลตูรี่ ไม่ให้โอกาสใครซ่ำสอง
Okay, one piece of candy per kid. Watch out for grabbers and repeaters.โอเค หนึ่งชิ้นต่อคนนะครับ ระวังพวกชอบฉกกับซ้ำสอง
Why would a model wear the same dress twice when she has a closet full of options?ทำไมนางแบบต้องใส่ ชุดเดิมซ้ำสองครั้ง ในเมื่อเธอมีตู้เสื้อผ้า ที่มีให้เลือกพร้อม
I tried not to make the same mistake twice, but once again...ฉันพยายามจะไม่ทำแบบนั้นซ้ำสอง แต่แล้ว...
I won't make the same mistake again.ฉันไม่อยากทำผิดซ้ำสอง
Second Mother's Day can't start without us. Let's hit the road.ทุกคน วันแม่ซ้ำสอง เริ่มไม่ได้ถ้าไม่มีเรา ลุยเลย
And then Mike said something you shouldn't say to any woman on any day, especially her second Mother's Day.จากนั้นไมค์พูดสิ่งที่ไม่ควรพูด กับผู้หญิงไม่ว่าวันไหน โดยเฉพาะวันแม่ซ้ำสองของเธอ
He knows that I'd be incredibly stupid to betray him again.และเขารู้ว่า ฉันจะต้องเป็นคนโง่ อย่างเหลือเชื่อ ที่จะหักหลังเขาซ้ำสอง
And "two wrongs don't make a right."และ "ผิดซ้ำสอง ไม่ทำให้เกิดความถูกต้อง" #9834;
♪ if you love me ♪ But two wrongs can never make a right because two wrongs can never equal each other.ถ้าคุณรักฉัน#9834; แต่ผิดซ้ำสอง ไม่อาจสร้างความเป็นธรรม
With no hard evidence of a second attack,ไม่มีหลักฐานที่แน่นหนาพอว่าจะเกิดการทำร้ายซ้ำสอง
I wasn't there to protect her once, I won't make that same mistake again.ฉันไม่ได้ไปที่นั่นเพื่อปกป้องเธอ ฉันจะไม่พลาดซ้ำสอง
I've never known you to need to hear a thing twice.ข้าไม่ยักรู้ว่าต้องบอกเจ้าซ้ำสอง
I know I'm risking a total repeat of the Nora debacle, but can you blame me?ฉันรู้ว่ากำลังเสี่ยงทำพลาดซ้ำสอง เหมือนเรื่องของนอร่า แต่เธอจะโทษฉันได้เหรอ
M.E. ran it twice. Negative both times.นิติเวชตรวจซ้ำสองรอบ ผลเป็นลบทั้งคู่
You don't have to tell me twice.ไม่ต้องรอบอกซ้ำสองเลย
I wouldn't have to ask twice.ฉันคงไม่ต้องขอให้ช่วยซ้ำสอง
We may not get another chance.เราอาจไม่มีโอกาสซ้ำสองอีก
They're not gonna make that same mistake again.พวกนั้นไม่ยอมผิดพลาดซ้ำสองหรอก
We don't wanna go over the same area twice, so be thorough.เราไม่อยากทำแบบนี้ซ้ำสองแน่ ฉะนั้นดูให้ถี่ถ้วน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ซ้ำสอง
Back to top