ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ซ่องโสเภณี

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ซ่องโสเภณี*, -ซ่องโสเภณี-

ซ่องโสเภณี ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ซ่องโสเภณี (n.) brothel See also: whorehouse, bawdy house, bordello Syn. ซ่อง
English-Thai: HOPE Dictionary
honky-tonk(ฮอง'คีทองค) n. ไนท์คลับถูก ๆ ,ซ่องโสเภณี,โรงหนังชั้นต่ำ. adj. เกี่ยวกับสถานที่ดังกล่าว
English-Thai: Nontri Dictionary
bawdyhouse(n) ซ่องโสเภณี
cathouse(n) ซ่องโสเภณี
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
bawdy house; brothelซ่องโสเภณี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
brothel; bawdy houseซ่องโสเภณี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
disorderly house๑. ซ่องโสเภณี๒. แหล่งมั่วสุม (ที่ผิดกฎหมายและศีลธรรม) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
whoremasterผู้คุมซ่องโสเภณี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
bawdyhouse (n.) ซ่องโสเภณี See also: ซ่องนางโลม Syn. brothel
bordello (n.) ซ่องโสเภณี Syn. brothel
call house (sl.) ซ่องโสเภณี
hook shop (sl.) ซ่องโสเภณี
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
My home is turning into a warehouse.บ้านฉันกลายเป็นซ่องโสเภณีไปแล้ว
It doesn't look like a whorehouse.ไม่ใช่ซ่องโสเภณี งั้นเหรอ
Started the sports book with the escorts and strip clubs.เริ่มต้นจากหนังสือกีฬา กับการคุ้มครองและซ่องโสเภณี
Got a strip club off out on 95. Huge basement. Private.มีซ่องโสเภณีอยู่นอกทางหมายเลข95 ชั้นใต้ดินขนาดใหญ่ ที่ส่วนบุคคล
After the execution tomorrow, the temples and brothels will be quiet for a whileหลังการสำเร็จโทษวันพรุ่งนี้ ทั้งวัดทั้งซ่องโสเภณี คงจะได้สงบไปอีกพักใหญ่
Also another low rent brothel at the Red Oak Suitesได้เช่าซ่องโสเภณีในราคาถูกเช่นกัน ที่เร้ด โอก
If we can't stop that, if we can't fix that, forget about the bigger issues.มันน่าเศร้าที่เห็นพวกเกาะที่สวยงาม ทั้งหลายในแคริบเบียน กลายเป็นซ่องโสเภณี ของพวกญี่ปุ่น
And unless you want the whole world to know you run a high-class prostitution ring, you're gonna walk away from "The Spectator" forever.ถ้าไม่อยากให้ข่าวมันแพร่กระจายไปทั่วว่า คุณเป็นผู้จัดการซ่องโสเภณีชั้นสูง เลิกยุ่งกับThe Spectator ซะทีแล้วก็ตลอดไปด้วย
It became a bordello.มันกลายเป็นซ่องโสเภณี
What else did you say this place was, other than a whorehouse?คุณบอกว่าที่นี่เป็นอะไรอีก นอกจากซ่องโสเภณี
I once defended a woman who ran a brothel.ครั้งนึง ผมเคยเป็นทนายแก้ต่างให้ผู้หญิงคนหนึ่งที่เปิดซ่องโสเภณี
But neither gods nor men will ever compel me to let you turn Casterly Rock into your whorehouse.แต่ไม่มีทวยเทพองค์ใด หรือมนุษย์หน้าไหน จะมาบังคับข้าปล่อยให้เจ้า เปลี่ยนคาสเตอร์ลี่ ร็อค ให้กลายเป็นซ่องโสเภณีของเจ้าได้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ซ่องโสเภณี
Back to top