ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ซีก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ซีก*, -ซีก-

ซีก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ซีก (clas.) piece See also: section, part, portion, side Syn. ส่วน, ด้าน
ซีก (n.) piece See also: section, part, portion, side Syn. ส่วน, ด้าน
ซีกโลก (n.) hemisphere
English-Thai: HOPE Dictionary
api(เอพีไอ) ย่อมาจาก application program interface หมายถึงวิธีการอย่างหนึ่งที่ทำให้ ผู้ใช้คอมพิวเตอร์รู้สึกว่า การใช้คอมพิวเตอร์ง่ายขึ้นกว่าเดิม เช่น เอพีไอจะกำหนดขั้นตอนมาตรฐานให้โปรแกรมสำเร็จต่าง ๆ ทำงาน โดยวิธีให้ผู้ใช้เลือกจากรายการคำสั่ง (menu) หรือตอบคำถามในกรอบสนทนา (dialog box) แทนที่จะต้องจำคำสั่งอย่างแต่ก่อน การใช้ระบบวินโดว์บนเครื่องพีซีก็ดี OS/2 ก็ดี หรือระบบของแมคอินทอช ก็ดี ล้วนเป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดของการนำเอพีไอมาใช้
apple computer inc.บริษัทแอปเปิลคอมพิวเตอร์ เป็นชื่อบริษัทที่ผลิตไมโครคอมพิวเตอร์ยี่ห้อแอปเปิล ชุดที่โด่งดังมาก ได้แก่ แอปเปิลทู (Apple II) และ แมคอินทอช (Macintosh) ฯ คอมพิวเตอร์แอปเปิลที่วางขาย ในตลาดรุ่นแรก ๆ นั้นเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างความฮือฮาอย่างมากในวงการคอมพิวเตอร์ เพราะเป็นครั้งแรก (ราว ค.ศ.1977) ที่มีการผลิตคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดเล็กในราคาที่คนทั่วไปจะหาไว้ใช้เป็นสมบัติส่วนตัวได้ ผู้ที่ช่วยกันริเริ่มคิดประดิษฐ์ได้แก่ Steve Jobs กับ Steve Wozniak สองสหายวัยรุ่นที่สร้างเครื่องต้นแบบเครื่องแรกในโรงรถ ส่วนเครื่องรุ่นแมคอินทอชนั้นเป็นคอมพิวเตอร์ยี่ห้อแรกที่เริ่มนำสัญรูป (icon) รายการคำสั่ง แบบดึงลง (pull down menu) กรอบสนทนา (dialog box) เมาส์ (mouse) ฯลฯ มาใช้ ทำให้คนทั่วไปเริ่มรู้สึกว่า การใช้คอมพิวเตอร์ไม่ใช่ของยากอะไรเลย ปัจจุบันได้มีการพัฒนาให้หนักไปในด้านการผลิตสิ่งพิมพ์ (desktop publishing) อย่างไรก็ตาม หาใช่มีแต่เครื่องแอปเปิลแมคอินทอชเท่านั้นไม่ที่ใช้ระบบการทำงานดังที่กล่าวแล้ว เครื่องคอมพิวเตอร์พีซีก็เลียนแบบ โดยการนำเอาระบบวินโดว์มาใช้
cerebrum(เซอ'ริบรัม) n. สมองใหญ่ เป็นส่วนที่อยู่ด้านหน้า แบ่งเป็น 2 ซีก มี cerebralcortex ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการติดต่อของเส้นประสาททั่วร่างกาย สมองส่วน cerebrum ทำหน้าที่เกี่ยวกับความคิด ความฉลาด ไหวพริบ ความทรงจำ ความยั้งคิดและความรู้สึกรับผิดชอบต่าง ๆ และนอกจากยัง nerve center ท่ควบคุมการเคลื่อนไหวต่าง ๆ ของร่างกายส่วนต่าง ๆ
crescent(เครส'เซินทฺ) n. เสี้ยวพระจันทร์,ดวงจันทร์ครึ่งซีก,สัญลักษณ์ของตุรกีหรืออิสลาม,รูปพระจันทร์ครึ่งซีก,ศาสนาอิสลาม,บ้าน ถนนหรือสิ่งก่อสร้างที่เป็นรูปครึ่งวงกลม adj. เป็นรูปพระจันทร์ครึ่งซีก,เพิ่มหรือสูงขึ้นเป็นลำดับ, See also: crescentic adj. ดูcresc
dingbats(ดิงแบตส์) เป็นชื่อแบบอักษร (font) ที่มีลักษณะเป็นภาพแทนที่จะเป็นตัวอักษรหรือตัวเลข แบบตัวอักษรที่มีลักษณะเป็นภาพนี้มีหลายชื่อ นอกจาก Zapf Dingbats ในแมคอินทอชแล้ว ในพีซีก็มี Wingdings (ภาพเหล่านี้จะขยาย/ลดขนาดได้เหมือนตัวอักษร)
half(ฮาล์ฟ) n. ครึ่ง,ครึ่งเวลาของการแข่งขัน,ครึ่งรอบ,ครึ่งเกม,ครึ่งเทอม,ครึ่งปีการศึกษา,ซีกหนึ่งของโลก,กองหน้า,ส่วนหนึ่ง,ไม่ทั้งหมด. -Phr. (go halves แบ่งเท่า ๆ กัน) adj. กึ่งหน้า,ส่วนหนึ่ง,ไม่เต็มที่,ไม่สมบูรณ์ -pl. Halves
hemiplegiaอัมพาตครึ่งซีก
hemoplegia(เฮมมิพลี'เจีย) n. อาการอัมพาตครึ่งซีกของร่างกาย,เนื่อจากโรคสมอง หรือโรคไขสันหลัง., See also: hemiplegic adj.
lath(ลาธ,แลธ) {lathed,lathing,laths} n. ไม้ระแนง,แผ่นระแนง,ไม้ซีก,ไม้ชิ้นบาง ๆ แคบ ๆ ,ขัดแตะ. vt. ปิดหรือคลุมด้วยไม้ระแนง
new worldn. ด้านซีกโลกตะวันตกที่ได้แก่ทวีปอเมริกาเหนือและใต้รวมทั้งเกาะต่าง ๆ และน่านน้ำที่ล้อมรอบ
ibm pcไอบีเอ็ม พีซีเป็นชื่อเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ที่บริษัทไอบีเอ็ม เริ่มผลิตออกสู่ตลาดมาตั้งแต่ ค.ศ.1981 ก่อนหน้านี้ บริษัทไอบีเอ็มจะผลิตแต่เครื่องขนาดใหญ่ที่เรียกว่า เมนเฟรม (mainframe) คำ PC นั้นย่อมาจาก personal computer ในปัจจุบัน คำพีซีกลายเป็นคำที่หมายถึงไมโครคอมพิวเตอร์ยี่ห้ออะไรก็ได้ ที่ใช้ระบบปฏิบัติการเดียวกับไอบีเอ็ม บางทีก็เรียกว่า "เทียบเคียงกับไอบีเอ็ม" หรือ "IBM compatibles"
macintosh(แมค' คินทอช) n. ชื่อคอมพิวเตอร์ระบบหนึ่ง แมคอินทอชเป็นเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลตระกูลสำคัญตระกูลหนึ่ง ออกแบบสร้างขึ้นโดยบริษัทแอปเปิลคอมพิวเตอร์ นำออกสู่ตลาดครั้งแรกในปี ค.ศ.1984 คอมพิวเตอร์ตระกูลนี้ประกอบด้วยตัวประมวลผลแบบจุลภาค (microprocesssor) ขนาด 32 บิต เป็นเครื่องแรก อีกทั้งได้สร้างตัวประสานกับผู้ใช้ (user interface) ทำให้ผู้ใช้เครื่องรู้สึก สะดวกสบายเป็นอย่างยิ่ง เพราะสามารถเรียนรู้เข้าใจได้ง่ายโดยไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานในวิทยาการคอมพิวเตอร์มากนัก เนื่องจากใช้ภาพเป็นสื่อทำให้เข้าใจสิ่งต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้น ต่อมาเครื่องพีซีก็สร้างระบบวินโดว์ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกัน อย่างไรก็ตาม เครื่องยี่ห้อนี้มีส่วนแบ่งการตลาดสูงรองจากเครื่องของบริษัทไอบีเอ็มเท่านั้น
os(โอเอส) ย่อมาจาก operating system (ระบบปฏิบัติการ) หมายถึง ซอฟต์แวร์ระบบ (systems software) ที่ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของฮาร์ดแวร์ทั้งหมด รวมทั้งการปฏิบัติงานของโปรแกรมด้วย เปรียบเสมือนเป็นแม่บ้าน ที่คอยดูแลให้อุปกรณ์ต่าง ๆ ทำงานประสานกัน ระบบปฏิบัติการของโมโครคอมพิวเตอร์ จะเรียกว่า ระบบปฏิบัติการแบบใช้จาน (disk operating systemหรือที่ใช้ตัวย่อว่า DOS) ที่มีชื่อโด่งดังอยู่ในขณะนี้ ก็คือ MS DOS (ใช้กับพีซี) และ System 8 (ใช้กับแมคอินทอช) หลังจากดอสแล้ว ก็มานิยมใช้ระบบวินโดว์ (Windows) แทน ระบบเหล่านี้ได้รับการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา เช่น ขณะนี้ ในขณะที่แมคใช้ System 8 หรือ 8.5 พีซีกำลังนิยมใช้ วินโดว์ 95 และ98
sarcomereเป็นหน่วยของกล้ามเนื้อลายซึ่งประกอบด้วยแถบโปร่งแสง I-band หนึ่งซีก และ แถบทึบแสง A-band
segment(เซก'เมินทฺ) n. ส่วน,ตอน,ท่อน,ข้อ,ปล้อง,ซีก,เสี้ยว,ชั้น,กลีบ,ส่วนตัดของรูป vt.,vi. แยกหรือแบ่งออกเป็นส่วน (ตอน,ท่อน,ข้อ...) เซ็กเมนต์หน่วยความจำในเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ที่มีขนาด 1 เมกะไบต์ จะถูกแบ่งออก เป็น 16 ส่วน แต่ละส่วนเรียกว่า "เซ็กเมนต์ " แต่ละเซ็กเมนต์จะมีความจุ 64 เคไบต์ (เฉพาะชิป (chip) 8088 หรือ 8086), See also: segmentary adj., Syn. part
segmentation(เซเมินเท'เชิน) n. การแบ่งออกเป็นส่วน (ตอน,ท่อน,ข้อ,ปล้อง,ซีก,เสี้ยว,ชั้น,กลีบ) ,ส่วน,ตอน,การแบ่งเซลล์
southern hemispheren. ซีกโลกใต้ระหว่างขั้วโลกใต้กับเส้นศูนย์สูตร
splinter(สพลิน'เทอะ) n. ชิ้น,เศษ,สะเก็ด,ซีกไม้,แผ่นไม้บาง ๆ ,แผ่นแตก vt. ทำให้แตกออกเป็นชิ้นเป็นเศษ vi. แตกออกเป็นชิ้นเป็นเศษ
temperate zonen. บริเวณแถบอบอุ่นของโลกระหว่างเส้นรุ้งtropic of Cancer กับ Artic Circleในซีกโลกบนและระหว่างtropic of Capricorn กับAntartic Circleในซีกโลก
western hemispheren. ซีกโลกตะวันตก
zapf dingbatsแซพฟ ดิงแบตส์ เป็นชื่อแบบอักษร (font) ที่มีลักษณะเป็นภาพแทนที่จะเป็นตัวอักษรหรือตัวเลข แบบตัวอักษรที่มีลักษณะเป็นภาพนี้มีหลายชื่อ นอกจากชื่อนี้ที่ใช้กับเครื่องแมคอินทอชแล้ว ในพีซีก็มี Wingdings, Webdings (ภาพเหล่านี้จะขยาย/ลดขนาดได้เหมือนตัวอักษร) บางทีเรียกสั้น ๆ ว่า Dingbats
English-Thai: Nontri Dictionary
crescent(adj) เสี้ยว,ซีก,เป็นรูปพระจันทร์ครึ่งซีก
east(adj,adv) ทางทิศตะวันออก,ทางทิศบูรพา,ทางซีกตะวันออก,ทางภาคตะวันออก
half(adj) ครึ่ง,กึ่ง,ซีกหนึ่ง,ส่วนหนึ่ง
hemisphere(n) ซีกโลก,ครึ่งวงกลม,ครึ่งโลก
lath(n) ไม้ระแนง,ไม้ขัดแตะ,ไม้ซีก
splinter(n) สะเก็ด,เสี้ยน,เศษ,ชิ้น,ซีกไม้
wing(n) ปีก,กองบินน้อย,บังโคลนรถ,ฉากข้างเวที,ฝ่าย,ซีก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
congruous hemianopiaตาบอดครึ่งซีกซ้อนสนิท [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cruciate paralysis; hemiplegia, alternate; paralysis, crossedอัมพาตทแยงซีก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hemianaesthesia; hemianalgesia; hemianesthesiaอาการชาครึ่งซีก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hemiplegia, alternate; paralysis, crossed; paralysis, cruciateอัมพาตทแยงซีก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hemianopia, heteronymousตาบอดครึ่งซีกคู่ในหรือนอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
incongruous hemianopiaตาบอดครึ่งซีกเหลื่อม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Apoplexyอัมพาตครึ่งซีก, การตกเลือดในสมอง [การแพทย์]
Fish ปลา ตามพจนานุกรมไทยได้ให้ความหมายว่า ปลาคือสัตว์ที่อยู่ในน้ำ มีกระดูกสันหลัง หายใจทางเหงือก เคลื่อนไหวด้วยครีบ บางชนิดมีเกล็ด บางชนิดไม่มีเกล็ด แต่ในทางด้านชีววิทยานั้น ลักษณะของปลาจะเป็น สัตว์เลือดเย็นที่หายใจด้วยเหงือก มีกระดูกสันหลัง อาศัยอยู่ในน้ำเท่านั้น ลำตัวปกคลุมด้วยเกล็ด เมือกหรือแผ่นกระดูก เคลื่อนไหวไปมาโดยอาศัยครีบและกล้ามเนื้อลำตัว มีหัวใจสองห้อง มีขากรรไกรครบ มีการผสมพันธุ์กันภายนอกร่างกาย และมีลำตัวซีกซ้ายและขวาเท่ากัน จัดเป็นเนคตอนชนิดหนึ่ง ซึ่งสามารถแบ่งกลุ่มปลาตามที่อยู่อาศัยได้ 2 กลุ่ม คือ Pelagic Fishes และ Demersal Fishes [สิ่งแวดล้อม]
Hemiplegiaอัมพาตครึ่งซีก [TU Subject Heading]
Small Computer System Interfaceสกัสชีเป็นมาตราฐานในการเชื่อมต่อปริภัณฑ์ เช่น จานแข็ง หรือเครื่องพิมพ์เข้ากับคอมพิวเตอร์ ในกาส่งข้อมูลระหว่างอุปกรณ์เหล่านี้กับคอมพิวเตอร์นั้นความเร็วเป็นเรื่องสำคัญมาก และขึ้นอยู่กับส่วนต่อประสานอุปกรณ์ (device interface) ที่ออกแบบไว้ในวงจรของปริภัณฑ์และในวงจรควบคุมที่ติดตั้งอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ ส่วนต่อประสานที่ใช้กันมากคือ SCSI และ ESDI (Enhanced small device interface) SCSI นั้นเป็นมาตราฐานที่กำหนดลักษณะของบัสสำหรับใช้ถ่ายโอนข้อมูลระหว่างเครื่อพีซีกับอุปกรณ์รอบข้างได้ถึง 8 อุปกรณ์ [คอมพิวเตอร์]
Southern oscillationความผันแปรของระบบอากาศบริเวณซีกโลกใต้ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
symmetryสมมาตร, ลักษณะรูปร่างของวัตถุหรือรูปภาพซึ่งเมื่อแบ่งด้วยระนาบหรือเส้นหรือจุดอ้างอิงแล้วจะได้สองซีกซึ่งมีรูปร่างเหมือนกันแต่กลับกัน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
hemisphere (n.) ซีกโลก See also: ครึ่งโลก
Northern Hemisphere (n.) ซีกโลกทางด้านเหนือเส้นศูนย์สูตรขึ้นไป
lune (n.) รูปพระจันทร์ครึ่งซีก See also: รูปพระจันทร์เสี้ยว, รูปวงจันทร์
Temperate Zone (n.) อาณาเขตระหว่างซีกโลกร้อนกับขั้วโลก See also: บริเวณระหว่างแถบร้อนกับแถบขั้วโลก
winter solstice (n.) วันที่มีกลางวันสั้นที่สุด ทางซีกโลกเหนือ (วันที่ 22 ธันวาคม) Ops. summer solstice
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I took the liberty of ordering for you, Bombay Sapphire, three limes, I hired you to watch my husband, You're not supposed to be watching me, lt's very hard not to, Mrs, Clark - with all due respect,ผมถือโอกาสสั่งให้คุณ บอมเบย์ แซฟไฟร์ มะนาม 3 ซีก ฉันจ้างให้คุณดูสามีฉัน คุณไม่ควรจะมาดูฉันเลยนะ ยากมากครับที่จะไม่ดู คุณคลาค ด้วยความเคารพครับ
300 below on the night side.ซีกกลางคืนลบ 300 งั้นอย่าอาบแดดเลยนะ
Southeastern wing, subbasement.ซีกตะวันตกเฉียงใต้ ชั้นใต้ดิน
Z turns 2 gym bags into 4 4 into 16, 16 into 32ซีกลับมากระเป๋าเพิ่มจาก 2 เป็น 4 4 เป็น 16, 16 เป็น 32
Seeker? But first years never make the house teams.ซีกเกอร์ แต่ปีหนึ่ง ไม่เคยเข้าทีมบ้านนี่นา
The Seeker who catches the Snitch ends the game.ซีกเกอร์ฝ่ายใดจับลูกสนิชได้เมื่อไหร่ เกมจบลง
The Northern Hemisphere owes its climate to the North Atlantic Current.ซีกโลกทางเหนือมีภูมิอากาศ ตามกระแสแอตแลนติกเหนือ
A ziegevolk eats toads, which gives them a kind of psycho-hallucinogenic influence over people.ซีก์โวล์คกินคางคก ซึ่งทำให้พวกเขามีอิทธิพลต่อจิต ทำให้คนประสาทหลอน
This reporter would like to hedge his bets on the outside chance that God did make this appearance and that he just might be tuned to ABC.และนักข่าวคนนี้อยากจะบอกว่า สำหรับข้างนอกนั้น ที่พระเจ้าปรากฏกายขึ้น ท่านอาจจะดูช่องเอบีซีก็ได้
Over, sideways, and underเหนือขึ้นไป หรือด้านซีกโลก หรือลึกลงไป
"Give Me Your Trust" from Out of the Gloom by David Siegel and Barbara Gordon."กีฟ มี ยัวร์ ทรัสต์" เดวิด ซีกัลและบาร์บาร่า จี.กอร์ดอน
When people begin to lose their ability... to know the difference between fantasy and reality... the old ones can begin their journey back.เมื่อผู้คนเริ่มสูญเสียการรับรู้ ถึงความแตกต่างระหว่างแฟนตาซีกับความจริง เล่มเก่าเป็นแค่จุดเริ่มต้นของการเดินทาง
He suffered a stroke, the Ieft half of his body is paralyzed.เส้นเลือดในสมองแตกว่ะ.. เป็นอัมพาตซีกซ้าย.. ครึ่งตัว
My submarine will rip Malena in half!เรือดำน้ำของฉันเสียบมาเลน่าผ่าซีกแน่
His skull was cracked open and most of his left side was crushed.กะโหลกเขาเปิด ร่างกายซีกซ้ายเหวอะหวะ
Potter, this is Oliver Wood. Wood, I have found you a Seeker.พอตเตอร์ นี่คือโอลิเวอร์ วู้ด วู้ด ฉันหาซีกเกอร์ให้ได้แล้ว
Have you heard? Harry Potter's the new Gryffindor Seeker.รู้มั้ยแฮร์รี่ พอตเตอร์ เป็นซีกเกอร์คนใหม่ของกริฟฟินดอร์นะ
You never told me your father was a Seeker too.นายไม่เคยบอกฉันว่า พ่อนายก็เป็นซีกเกอร์ด้วย
Three Chasers, two Beaters, one Keeper and a Seeker. That's you.สามเชสเตอร์ สองบีตเตอร์ หนึ่งคีปเปอร์ และหนึ่งซีกเกอร์ คือนาย
You catch it. Before the other team's Seeker.จับมันไว้ให้ได้ ก่อนซีกเกอร์อีกฝ่ายหนึ่ง
You're the youngest Seeker in a century.นายมันซีกเกอร์ที่เยาว์ที่สุดในศตวรรษ
Two weeks ago I saw Cameron Diaz at Fred Segal... and I talked her out of buying... this truly heinous angora sweater.และปีที่แล้วเป็นขวัญใจงานคืนสู่เหย้า เมื่อ 2 อาทิตย์ที่แล้ว ฉันได้เจอ คาเมรอน ดิแอส ที่เฟรด ซีกอล และเกลี้ยกล่อมไม่ให้เธอซื้อ
How dare they? You know what people are like. They want to be better nazis than Hitler.คุณก็รู้พวกเขาอยากเข้าข้างนาซีกับฮิตเลอร์
But with my little stick and my highly evolved brain, I shall create fire.แต่ด้วนไม่ซีกกับสมองอันชาญชลาดของฉัน ฉันสามารถก่อไฟได้.
"I, Professor Severus Snape, do hereby give the Slytherin team permission to practice today, owing to the need to train their new Seeker."ฉันศจ.เซเวอรัส สเนป อนุญาติให้ทีมสลิธีริน ฝึกซ้อมที่สนามได้ในวันนี้ เพื่อฝึกซีกเกอร์คนใหม่
I know I did. But they don't usually fly to the other side of the world.ฉันรู้เพราะฉันก็ทำอย่างนั้น แต่โดยปกติพวกเขาจะไม่ บินข้ามมาอีกซีกโลกนึงหรอก
As 34 nations of the western hemisphere gathered to draft a far reaching trade agreement one that would lay the groundwork to privatize every resource and service imaginable thousands of people from hundreds of grassroots organizations joined to oppose itขณะที่ 34 ชาติในซีกโลกตะวันตกมาชุมนุมกัน เพื่อร่างข้อตกลงการค้าที่มีประเด็นครอบคลุมกว้างขวาง ข้อตกลงที่จะวางรากฐาน
All right, I make 700 degrees on the day side.อุณหภูมิ 700 องศาในซีกกลางวัน
When it's over, ice and snow will cover the entire Northern Hemisphere.เมื่อพายุสงบ หิมะจะปลกคลุมประเทศซีกโลกเหนือ
It's hit the entire Northern Hemisphere.ครอบคลุมซีกโลกเหนือไปหมดแล้ว
I have this fantasy about the first snowfallฉันมีแฟนตาซีกับเรื่องนี้ เรื่องเกี่ยวกับหิมะตกครั้งแรก
And you're calling me... from halfway around the world.คุณอุตส่าห์โทรหาฉัน จากอีกซีกโลกหนึ่ง
I just gotta pick up a part for the seagrass.ผมต้องเข้าไปเอาอะไหล่สำหรับเรือซีกราส
Harbor patrol, this is seagrass. Do you copy?หน่วยลาดตระเวณ นี่คือซีกราส คุณได้ยินมั้ย
Coast guard, this is seagrass. Do you copy? Over.ยามฝั่ง นี่คือซีกราส คุณได้ยินมั้ย เปลี่ยน
Spooner took the seagrass out and never came back.สปูนเนอร์เอาเรือซีกราสออกทะเล นี่ยังไม่กลับเข้าฝั่งเลย
Found this on the seagrass.เราพบมันในเรือซีกราส
Gypsies are just like the Jews.พวกยิปซีก็เหมือนกับยิวนั่นแหละ
And gypsies are the children of the devil.และยิปซีก็คือพวกสมุนของปีศาจ
See, Tokyo is the fashion capital on this side of the planet, all right?ดู โตเกียวศูนย์กลางแฟชั่น แห่งซีกโลกด้านนี้ เป็นไง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ซีก
Back to top