ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ซอมซ่อ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ซอมซ่อ*, -ซอมซ่อ-

ซอมซ่อ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ซอมซ่อ (adv.) shabbily Syn. ขะมุกขะมอม, ปอน
ซอมซ่อ (v.) be shabby See also: be worn Syn. เก่าซอมซ่อ, ทรุดโทรม
English-Thai: HOPE Dictionary
mangy(แมน'จี) adj. เป็นโรคเรื้อนสุนัข,เป็นขี้เรื้อน,น่าดูถูก,น่าเหยียดหยาม,เลว,ชั่วช้า,ซอมซ่อ., Syn. mangey,contemptible
English-Thai: Nontri Dictionary
squalid(adj) ต่ำช้า,สกปรก,มอซอ,ซอมซ่อ,ยากแค้น,น่าสงสาร
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
dinginess (n.) ความซอมซ่อ See also: ความสกปรก, ความมอซอ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
On and on wound the poor thread that had once been our drive, and finally, there was Manderley.แผ่ปกคลุมทางเข้าอันซอมซ่อ ที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นทางเดินรถของเรา ในที่สุดก็ถึงเเมนเดอเลย์
That cottage bay seemed to be going to rack and ruin.กระท่อมนั่นดูผุพังซอมซ่อ
You're the new show at the brokedown palace.เธอเป็นโชว์ใหม่ของราชวังซอมซ่อแห่งนี้
Would you say YES to a shabby-looking man?คิดว่า เธอจะตอบตกลง กับผู้ชายที่ซอมซ่อแบบนี้เหรอ ?
He finally emerged from his grief and bought a rundown theater.จนในที่สุดเข้าก็ลุกขึ้นมาจากความโศรกเศร้า และซื้อโรงละครซอมซ่อโรงหนึ่ง
I thought I lived in a shit can.ฉันว่าบ้านฉันซอมซ่อแล้วนะ
Same old Smith. Down and dirty.เป็นสมิทธอย่างที่คิดจริงๆด้วย ซอมซ่อเหลือใจ
Yes, yes, yes. You are a little mangy.ก็ใช่ คุณดูซอมซ่อไปนิด
Well, we heard that you were losing your charter, so Phi Iota Mu is gonna buy your crappy house when it goes on sale after rush.ก็เราได้ยินว่าพวกเธอกำลังจะไร้ที่ซุกหัวนอน, แล้ว Phi lota Mu ก็จะซื้อบ้านซอมซ่อของพวกเธอ\ หลังจากที่มันถูกประกาศขาย
But it did look like the Stallion and some frat guys were heading into a dingy warehouse or something.แต่ดูเหมือนจะเป็นฐานลยเสียมากว่า และพวกนั้นกำลังเข้าไป โกดังซอมซ่อ หรืออะไรซักอย่าง
Hey, how did they let this palookaนี่คุณปล่อยให้นักมวยซอมซ่อคนนี้..
I might be okay with race, religion, skin color, and sexuality, but I can't forgive looking cheap.ไม่ว่าสีผิว เชื้อชาติ เพศ ศาสนาอะไร ผมรับได้ทั้งนั้น แต่ถ้าดูซอมซ่อ ผมทนไม่ได้จริงๆ
What's wrong with your expression? Shabbiness is your hobby and dirtiness is your specialty.ความซอมซ่อ ซกมกมันเป็นปรัชญาของคุณเหรอ
That shabby woman with Kim Joo Won.ผู้หญิงซอมซ่อที่อยู่กับคิมจูวอน
Oh, I'm sure Rita Skeeter thought it well worth a trip to Godric's Hollow, to take a peek into that old bird's records cage.ฉันแน่ใจว่าริต้า สกีตเตอร์คิดว่ามันคุ้ม กับการไปที่ก็อดดริกฮอลโลว์... ...เพื่อทำการสัมภาษณ์เค้าในบ้านซอมซ่อหลังนั้น ก็อดดริกฮอลโลว์?
I mean, it's a dump, like, horrible.มันก็ซอมซ่อ สภาพแย่แต่...
I live in squalor 'cause I can't put on a show like them?ฉันต้องอยู่ในที่ซอมซ่อเพราะ\ ไม่สามารถแสดงได้เหมือนพวกมันเหรอ?
Kind of puny for a God.ดูซอมซ่อนะ สำหรับเทพ
You have to take a shaky old lift to get to the top, but the view is brilliant.คุณต้องขึ้นลิฟท์เก่าซอมซ่อไปชั้นบน แต่วิวมันสวยสุดๆ
It was back at the old, crappy house, when daddy invited that traveling salesman to dinner.นั่นก็ต้องย้อนไปตอนที่ยังอยู่บ้านหลังเก่าซอมซ่อนั่น ตอนที่พ่อเคยเชิญเซลส์เเมนมานั่งกินข้าวเย็นด้วย
I was wondering who that loser was.ผมก็ยังสงสัยอยู่ว่าคนที่ดูซอมซ่อคนนั้นเป็นใคร...
Her style is a bit old but she's not bad.นอกจากดูซอมซ่อแล้ว เธอก็ไม่เลวนะ
In 1791, in a squalid slum in the suburbs of London,ใน 1791 ในสลัมซอมซ่อ ในเขตชานเมืองของกรุงลอนดอน ไมเคิลฟาราเดย์เกิด
Not a hole in a wall, you know?ไม่เอาแบบร้านเล็กๆ ดูซอมซ่อเกินไปนัก
Jazz was born in a little flophouse in New Orleans, and it's just because people were crammed in there, they spoke five different languages, they couldn't talk to each other.ดนตรีแจ๊สเกิดขึ้น ที่โรงแรมซอมซ่อในนิวออร์ลีนส์ ที่นั่นมีคนแน่นขนัด พูดกัน 5 ภาษา เลยคุยกันไม่รู้เรื่อง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ซอมซ่อ
Back to top