ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ช่วงท้าย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ช่วงท้าย*, -ช่วงท้าย-

ช่วงท้าย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ช่วงท้าย (n.) end See also: at the end, towards the end, extreme Syn. ส่วนท้าย Ops. ตอนแรก, ตอนต้น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
At the end of the World War Tomainia weakened.ในช่วงท้ายของสงครามโลก โทไมเนีย กำลังพ่ายแพ้
It was the last day of the season, bottom of the eighth, we were way ahead.มันเป็นวันสุดท้ายของฤดูกาล เรากำลังนำอยู่ช่วงท้ายเกม
But my, oh, my, the odds-on favorite showed his true colors with that late stretch run. - Tumbleweed held on momentarily, but realistically, only a fool would put their money on Tumbleweed." ตัวเต็งโชว์ทีเด็ดของมัน ในช่วงท้ายจริง ๆ "
Well, the breech and the barrel are really screwed up.โฮ่, ช่วงท้ายกับลำกล้องยึดติดกันด้วย
On the night of Tuesday, the 17th... we got a fire alarm going off in the rear wing of 213, Stygian Street.ในคืนวันอังคารที่ 17 เราได้ยินสัญญาณเพลิงไหม้ ที่ด้านหลังช่วงท้ายถนนสไตเจี้ยน 213
Straights are fewer and fewer towards the end.ทางตรงจะค่อยๆมีน้อยลงๆ ช่วงท้าย
Anyway, he, uh- he gets down to the end of his life... and he looks back and decides that all those years he suffered-อย่างไรก็ตาม เขาก็ค้นพบในช่วงท้ายของชีวิตเขา เมื่อเขามองย้อนกลับไป หลายปีที่คิดว่าทนทุกข์
And we've had 30 so-caIIed new diseases that have emerged just in the Iast quarter century.เรามีโรคชนิดใหม่ 30 โรค ที่ปรากฏขึ้นในเวลาเพียง 25 ปีของช่วงท้ายศตวรรษ
They were crossing the frozen lake on the home stretch of the race.พวกเขากำลังข้ามทะเลสาบน้ำแข็ง ในช่วงท้ายของการแข่ง
I don't know, it's just, like, that sometimes lately it's been tough.ผมก็ไม่รู้ดิ คือ บางทีช่วงท้าย อาจเลวร้ายก็ได้
He attempts to make a turn, at the end of Broughton Row, messes up, does a U-turn.ผมพยายามตรวจสอบย้อนหลัง ช่วงท้ายเส้นถนนโบลตัน เลี้ยวผิด กลับมาเลั้ยว
By the end of WWII President Roosevelt's body had finally succumbed to the polio that afflicted himในช่วงท้ายของสงครามโลกครั้งที่ 2 ร่างกายของ ปธน. รูสเวลท์ ก็ได้ยอมจำนนต่อโรคโปลิโอ
He looked a little quiet toward the end, though.ท่านพ่อดูเงียบๆไปตอนช่วงท้ายของงาน
In many terminally ill patients, they have a final surge of energy.ในผู้ป่วยหนักระยะสุดท้ายหลายคน พวกเขามีพลังงานที่เพิ่มขึ้นอย่างเฉียบพลันในช่วงท้ายของชีวิต
Diotimus told of the bridge being impassable this late in season.ไดโอติมัสบอกว่าการเชื่อมต่อ คงทำไม่ได้จนช่วงท้ายของสถานการณ์
Toward the end of the game, we made a couple of mistakes that put two heroes on the sideline for us.ตอนกำลังเข้าสู่ช่วงท้ายเกม พวกเราเล่นผิดพลาดไปหลายครั้ง ทำให้ต้องเสียฮีโร่ของฝั่งเราไปสองตัว
Na'Vi are dominating this final.Na'Vi เป็นฝ่ายคุมเกมในช่วงท้าย
We were so close to winning until some few mistakes that occurred in the late game.พวกเราเกือบจะชนะแล้ว จนกระทั่งเกิดความผิดพลาดบางอย่างในช่วงท้ายเกม
Na'Vi defeated them "Late Game."Na'Vi คว่ำพวกเขาไปได้ในช่วงท้ายเกม
If you chop off my head, well, my final days were interesting.แต่หากท่านเลือก ตัดหัวข้า งั้นก็ ถือว่าวันเวลาช่วงท้าย ของข้าน่าสนใจดีแล้วกัน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ช่วงท้าย
Back to top