ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ชูรส

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ชูรส*, -ชูรส-

ชูรส ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ชูรส (n.) flavour See also: seasoning powder Syn. ผงชูรส
ชูรส (v.) enhance the flavor See also: season
English-Thai: HOPE Dictionary
antipasto(แอนทิพา' สโท) n. รายการตัวแต่งกลิ่นชูรส เช่น olives, salami, celery และอื่น ๆ
cruet(ครู'อิท) n. ขวดแก้ว (โดยเฉพาะที่ใส่เครื่องชูรสและตั้งไว้บนโต๊ะอาหาร)
dressing(เดรส'ซิง) n. การแต่งตัว,การตกแต่ง,สิ่งที่ตกแต่ง,เครื่องชูรส,ซอสอาหาร,เครื่องยัดไส้,สิ่งที่ใช้แต่งบาดแผล,ปุ๋ย,จัดแถว,ดุ,ด่า
flavoring(เฟล'เวอริง) n. สิ่งที่ให้กลิ่น,สิ่งปรุงรส,ของชูรส
flavouring(เฟล'เวอริง) n. สิ่งที่ให้กลิ่น,สิ่งปรุงรส,ของชูรส
french dressingn. น้ำซอสราดสลัดที่ประกอบด้วยน้ำมันพืชน้ำส้มและเครื่องชูรสอื่น ๆ
relish(เรล'ลิช) n. รสชาติ,รสอร่อย,รสนิยม,เครื่องชูรส,เครื่องปรุงรส,ความอร่อย,ความชอบ,ความรื่นเริง,สิ่งที่ให้ความรื่นเริง,vt. ปรุงรส,
sauce(ซอส) n. น้ำชูรส,น้ำปรุงรส,น้ำปลา,น้ำจิ้ม,เครื่องชูรส,เครื่องปรุงแต่ง,ซีอิ้ว,ผลไม้ตุ๋น,ผักที่ใช้กินกับเนื้อ,เหล้าแรงสูง. vt. ใส่น้ำชูรส,ใส่เครื่องปรุงแต่ง, Syn. condiment,relish
seasonern. เครื่องชูรส,เครื่องปรุงแต่ง,เครื่องผสม
seasoning(ซี'ซะนิง) n. เครื่องชูรส,เครื่องปรุงแต่ง,เครื่องเทศ,การใช้เครื่องชูรส., Syn. salt
shaker(เชค'เคอะ) n. ผู้เขย่า,ผู้สั่น,เครื่องเขย่า,เครื่องสั่น,กระปุกใส่เกลือพริกไทยหรือเครื่องชูรสอื่น ๆ ,เครื่องปั่นอาหาร
spice(สไพซฺ) n. เครื่องเทศ,เครื่องชูรส,สิ่งที่เพิ่มรสชาติ,รสชาติ,จำนวนเล็กน้อย. vt. ใส่เครื่องเทศ,ใส่เครื่องชูรส,เพิ่มรสชาติ,ทำให้เกิดรสชาต', Syn. flavour,zest
won ton(วอน'ทอน) n. อาหารจีนชนิดหนึ่งทีเป็นแป้งต้มใส่ไส้หมูและเครื่องชูรส,ชุบแป้งต้มดังกล่าว
English-Thai: Nontri Dictionary
dressing(n) การแต่งกาย,การตกแต่ง,การแต่งแผล,ซอสปรุงรส,เครื่องชูรส
flavouring(n) เครื่องปรุง,เครื่องชูรส
seasoning(n) เครื่องเทศ,เครื่องปรุงรส,เครื่องชูรส
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
molassesกากน้ำตาล, ของเหลวข้นคล้ายน้ำเชื่อมมีสีน้ำตาลเข้ม  เป็นของเหลือจากการตกผลึกแยกเอาน้ำตาลบางส่วนออกแล้วในกระบวนการผลิตน้ำตาลทรายจากอ้อย ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเอทานอล ผงชูรส [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Monosodium glutamateผงชูรส [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
spice with (phrv.) ชูรสด้วย See also: เติมรสชาติด้วย
salt with (phrv.) ชูรสด้วยการเติม (บางสิ่ง) See also: ทำให้มีชีวิตชีวา
for good measure (idm.) (ใส่) อีกเล็กน้อยเพื่อชูรส
glutamate (n.) ผงชูรส
monosodium glutamate (n.) สารชูรส (คำย่อคือ MSG) See also: ผงชูรส
scrapple (n.) อาหารคล้ายไส้กรอกที่ทำจากหมูบด ข้าว และเครื่องชูรส
seasoner (n.) สิ่งชูรส
unseasoned (adj.) ซึ่งไม่ใส่เครื่องชูรส Syn. tasteless
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
For me... the action is the juice.กับฉัน... แอ๊คชั่นคือผงชูรส
I think it always improves the flavor of the dish.มันเป็นสิ่งชูรสอาหารให้อร่อยขึ้นเสมอ
They're missing something, though. Needs, like, spice.มันเหมือนขาดอะไรไปอย่าง เหมือนขาด ชูรส.
I figured a little M.S.G. should calm him down.ฉันจะหาผงชูรสให้เขากินซักหน่อยจะได้เย็นลง
Disodium inosinate.เปล่า และถ้าผมหิว มันจะต้องไม่ใช่อะไรที่ มี... ผงชูรส
Most dangerous thing in there was M.S.G.ของที่อันตรายที่สุดในนั้น เป็นผงชูรสครับ
Everything tastes like chicken.เหยาะชูรสละอองขี้กระรอก
It may look like a simple quiche and salad but the balsamic reduction and the onion glaze elevate it to something altogether more satisfying.อาจดูเหมือนคีชกับสลัดง่ายๆ แต่หัวหอมราดบัลซามิกจะช่วยชูรสให้อร่อย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ชูรส
Back to top