ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ชี้ชัด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ชี้ชัด*, -ชี้ชัด-

ชี้ชัด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ชี้ชัด (v.) specify See also: indicate, mention, stipulate Syn. บ่งชัด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
History demonstrates conclusively that naive wishing for peace is the surest possible way to encourage an aggressor.ประวัติศาสตร์ชี้ชัดว่า พวกโลกสวยที่เรียกร้องสันติภาพ มีทางเดียวที่เป็นไปได้ นั่นคือ ยอมสยบแก่ผู้รุกราน
And a memory cannot be defined, but it defines mankind.หน่วยความจำนั้นไม่สามารถชี้ชัดได้, แต่มันระบุถึงความเป็นมนุษย์.
Our research indicates the presence of a chemical in Perrinia immortalis that can significantly prolong cellular life.จากการวิจัยของเรานั้น ชี้ชัดแล้วว่า สารเคมีที่อยู่ในตัวยาเพอริเนียนั้น มันมีนัยสำคัญ ในการยืดอายุให้กับเซลล์ของสิ่งมีชีวิต
If we're going to identify the source of the mutation... we need to isolate your recombinant DNA... so we can activate positional genomes.ถ้าเราอยากจะชี้ชัด ที่มาของการเปลี่ยนแปลง... เราต้องหุ้ม การควบรวมใหม่ของ DNA ของนาย... ......
The evidence was there.หลักฐานชี้ชัดอยู่แล้ว
We can't confirm that yet but it is still not so bad.เรายังไม่สามารถชี้ชัดได้เพคะ แต่มันยังไม่แย่ขนาดนั้นเพคะ
It is clear that His Majesty is up to something.มันเป็นการชี้ชัดว่าฝ่าบาทได้ทำบางสิ่งพระยะค่ะ
They want to confirm that you have viable incriminating information and that you can be a cooperative witness.พวกเขาต้องการการยืนยันว่าคุณมี ข้อมูลชี้ชัดเกี่ยวกับการกระทำผิด และคุณจะสามารถเป็นพยานที่ให้ความร่วมมือ
A complete record of the entire anomaly operation.อะไรก็ตามที่ชี้ชัดเกี่ยวกับเรื่องผิดปกตินี่
He wasn't expecting it.มันหมายความว่าเขาไม่สามารถชี้ชัดได้
But that place and the remains, they couldn't be properly identified;แต่สถานที่นั้นและสิ่งที่เหลืออยู่ ยังไม่สามารถชี้ชัดลงไป
And if the networks are against you, syndication's always going to be a struggle.แล้วถ้าพวกเครือข่ายโทรทัศน์\ ไม่เอานายน่ะ ชี้ชัดได้เลยว่า นายตกกระป๋องแน่ๆ
And as several of your kind demonstrated in Louisiana three weeks ago, we most certainly can die.การทำพิธีไล่ผีในหลุยเซียน่าเมื่อ 3 สัปดาห์ก่อน ชี้ชัดแล้วว่าเราก็ตายได้เหมือนกัน
Shirley has earned our respect, not as a wife, not as a mother... but as a woman.แล้วอย่าได้มาลองดีกับเธอ เพราะเรื่องที่เธอพูดเกี่ยวกับตู้เพลง มันก็ชี้ชัดอยู่แล้ว
The footprints indicate a human is responsible.รองเท้าชี้ชัดเจน มีคนเกี่ยวกับเรื่องนี้
Rorschach wants me to look into my future see if the killer is ever publicly identified.รอร์แชคอยากให้ผมดูอนาคตตัวเอง... ...เผื่อจะชี้ชัดได้ว่าใครคือฆาตกร
I-I-I'm truly glad that you've gotten your priorities straightened out here, but there... there's no way that I'm letting you take this child.ฉันดีใจด้วยที่ เธอชี้ชัดแล้วว่า อะไรสำคัญกับเธอมากกว่า แต่..
Somebody's been here.ที่จะชี้ชัดถึง ผู้สมรู้ร่วมคิดกับบอยด์ ใครบางคนมาที่นี่
Everything points to her being a total sweetheart.ทุกอย่างมันชี้ชัด ว่าเธอเป็นบุคคลอันเป็นที่รักจริงๆ
But what really seals it is the dark eyeliner.แต่สิ่งชี้ชัดคืออายไลเนอร์เข้มๆ
Well, I think four nights is a little too soon to tell.แค่สี่คืนยังเร็วไปที่จะชี้ชัดได้
A lot of evidence pointing to Elian Morales.หลักฐานมากมายชี้ชัดไปที่เอลเลียน โมราเลส
It means that whatever it is you've done, it's clearly the reason your husband walked out on you.หมายความว่า อะไรก็ตามที่คุณทำลงไป มันชี้ชัดมากว่า\ ทำไมสามีคุณถึงทิ้งคุณไป
The ending punctuation must be placed properly for the next sentence to be beautiful.จุดจบซ้ำๆ ต้องถูกชี้ชัดให้เหมาะสม
Emails and contact list-- Nothing that would indicate that she's not the real Jordan Hester.อีเมล์ แล้วก็รายชื่อคนที่เธอติดต่อ ก็แค่นั้น ไม่มีอะไรที่จะชี้ชัด ว่าเธอไม่ใช่ จอร์แดน เฮสเตอร์
And on top of all of that, the evidence shows that Kyle alone committed the murder.และแย่กว่านั้น หลักฐานชี้ชัดว่า ไคลล์เป็นคนเดียวที่ลงมือฆ่า
The evidence is piling up against Brennan.หลักฐานชี้ชัดมาที่เบรนแนน
Authorities have given us no indication as to the cause of the crash.ผู้รับผิดชอบยังไม่ชี้ชัด ว่าอะไรเป็นสาเหตุของการตก
We have video surveillance that ties your van to the Dekum building at the time Donna Reynolds was kidnapped.เรามีภาพจากกล้องวงจรปิด นั่นชี้ชัดว่าคุณอยู่ในอาคารนั่น ในตอนที่ดอนน่า เรย์โนลด์ถูกลักพาตัว
Plan out my path, identify the obstacles, visualize the next six months, one year, five years...วางแผนเส้นทางชีวิตตัวเองทั้งหมด ชี้ชัดถึงอุปสรรค จินตนาการถึงหกเดือนข้างหน้า
But this syntax doesn't help identify his first language.แต่โครงสร้างทางไวยกรณ์นี้ไม่ได้ช่วยชี้ชัด ภาษาแม่ของเขาได้
This indicates that you are happy.มันชี้ชัดว่าคุณมีความสุข
No visible signs of swelling or bleeding.ไม่มีอาการชี้ชัดว่าบวมหรือมีเลือดออก
It looks like a UFO. An Unidentified Floating Object.เหมือนยูเอฟโอ วัตถุลอยน้ำลึกลับ ที่ไม่อาจชี้ชัด
And when Becky locks in his exact location, we make our move.ไว้เบ็คกี้ชี้ชัดพิกัดได้ ค่อยออกลุย
So, what exactly is a Smurfette?ทำให้ไม่อาจชี้ชัดว่า สเมิร์ฟเฟ็ทท์คืออะไร

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ชี้ชัด
Back to top