ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ชีวิตครอบครัว

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ชีวิตครอบครัว*, -ชีวิตครอบครัว-

ชีวิตครอบครัว ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ชีวิตครอบครัว (n.) married life See also: family life, wedlock, matrimony Syn. ชีวิตสมรส, ชีวิตแต่งงาน, การครองเรือน, การมีคู่ครอง, การเป็นสามีภรรยา
ชีวิตครอบครัว (n.) married life See also: family life, wedlock, matrimony Syn. ชีวิตแต่งงาน, ชีวิตคู่, การเป็นสามีภรรยา
ชีวิตครอบครัว (n.) married life See also: family life, wedlock, matrimony Syn. ชีวิตสมรส Ops. ชีวิตโสด
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
fireside (n.) บ้านหรือชีวิตครอบครัว Syn. home
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You don't have a good home life?เธอไม่ได้มีชีวิตครอบครัวที่ดีดอกหรือ?
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
About our life?ชีวิตครอบครัวของเรานะเหรอ?
No family life there.ชีวิตครอบครัวไม่มีการ
I'm going to enjoy family life.ฉันคิดว่าอยากจะสนุกไปกับชีวิตครอบครัว
Things that... could end marriages.สิ่งที่อาจทำลายชีวิตครอบครัว
Look, I have a chance to save my family's lives.ฟังนะ ผมมีโอกาส ที่จะช่วยชีวิตครอบครัวผม
It's his family you'd have to tear apart.มันเป็นชีวิตครอบครัวเขาที่คุณต้องฉีก
For life together. I mean, now that we're all here,เพื่อชีวิตครอบครัวจ๊ะ เพราะเราอยู่กันพร้อมหน้า
They threatened to come after my family if I didn't kill you and jump on that helicopter, but I didn'T.พวกมันขู่เอาชีวิตครอบครัวฉัน ถ้าฉันไม่ฆ่าแกแล้วขึ้น ฮ.ไป แต่ฉันก็ไม่ได้ทำ
That's why I started a family with you.เป็นเหตุผลที่ฉันเริ่มต้นชีวิตครอบครัวกับคุณ
The immense pleasure of raising a family...ความสุขมหาศาลของการใช้ชีวิตครอบครัว
To reveal the beast that took away his family.เพื่อที่จะเปิดเผยสัตว์ที่คร่าชีวิตครอบครัวเขาไป
That's the person who jumped in the water to save the family whose car had driven off the bridge.- นั่นคือบุคคล คนที่กระโดดลงไปในน้ำ เพื่อช่วยชีวิตครอบครัว - ที่รถของพวกเขาตกลงไปในน้ำ
You need a project, and since you're currently without a house to remodel, you've decided to put the wrecking ball to my marriage.เธอแค่อยากจะมีอะไรทำ เธอแค่อยู่ไม่ได้ถ้า ไม่ได้เข้ามายุ่งกับบ้านของคนอื่น และเธอก็ตั้งใจ จะมายุ่งกับชีวิตครอบครัวชั้น
In the war... my grandfather did what he had to do to keep his family safe.ช่วงสงคราม ปู่ของฉันทำทุกอย่างที่เขาสามารถทำได้ เพื่อรักษาชีวิตครอบครัวของเขา
We're like poster kids of functional family life compared to them.พวกเราเหมือนกับรูปภาพสำหรับเด็ก แห่งชีวิตครอบครัว เปรียบเทียบกับพวกนั้น
And I was meant to take your class right at the moment your marriage imploded.ว่าฉันจะต้องเข้าเรียนในชั้นเรียนของคุณ ตอนที่ชีวิตครอบครัวของคุณกำลังสั่นคลอน
You're making strides in your family life, and yet, after months away, something made you pick up the phone and reach out to me.คุณกำลังทำแต้มได้ดี กับชีวิตครอบครัว และก็ยังทำอยู่แม้ว่าจะผ่านไปหลายเดือนแล้ว บางอย่างทำให้คุณยกโทรศัพท์ขึ้นและก็มาหาฉัน
Save your family.รักษาชีวิตครอบครัวแกไว้
A many-year campaign of swindling and murder against my family.นี่คือหลายปีแห่งการ ตามล้างผลาญคร่าชีวิตครอบครัวผม
Why not use it? Then we'd be free to start our life as a family.แล้วเราจะได้เป็นอิสระ เริ่มต้นชีวิตครอบครัวของเรา
And a happy family.และชีวิตครอบครัวที่มีความสุข
He took out their whole family.เขาเอาชีวิตครอบครัวนี้ทั้งหมด
I put my family's life in your hands.ฉันฝากชีวิตครอบครัวฉันไว้ในมือเธอ
For the past five years, under the threat for my life and the lives of my family...ที่ผ่านมา5ปีภายใต้การคุกคามสำหรับชีวิตของฉัน และชีวิตครอบครัวของฉัน...
We're gonna get married and then we're gonna start a family.พวกเราจะได้แต่งงาน และจากนั้นเราจะเริ่มต้นชีวิตครอบครัว
Yes, law enforcement -- tough on the home life.ผม งานพิทักษ์สันติราษฎร์ มันยากมากสำหรับชีวิตครอบครัว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ชีวิตครอบครัว
Back to top