ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ชาวเมือง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ชาวเมือง*, -ชาวเมือง-

ชาวเมือง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ชาวเมือง (n.) townspeople See also: city people, residents of a city, townsfolk, urban population Syn. ชาวกรุง, คนกรุง, คนเมือง Ops. ชาวชนบท, ชาวป่า
English-Thai: HOPE Dictionary
alexandrian(แอลลิกซาน' เดรียน) adj. เกี่ยวกับเมือง Alexandria, Alexandrine, ชาวเมือง Alexandria
arcadian(อาร์เค'เดียน) adj. เกี่ยวกับ Arcadia, อย่าง่าย ๆ , ลูกทุ่ง, ไร้เดียงสา. n. ชาวเมือง Arcadia. -Arcadianism n.
assyrian(อะเซอ'เรียน) n. ชาวแอสซีเรีย, ภาษาแอสซีเรีย. -adj. เกี่ยวกับชาวเมืองและภาษาแอสซีเรีย (of Assyria)
atticism(แอททิซิสซึม) แบบอย่างของเอเธนส์ (ภาษา, ชาวเมือง, ศิลป, ฯลฯ) , ความนิยมชมชอบเอเธนส์. -Atticist, atticist n. (concise and elegant expression)
citizen(ซิท'ทิเซิน) n. พลเมือง,ชาวเมือง,ประชากร, See also: citizenly adj.
dude(ดูด) n. ผู้ชายที่ชอบแต่งตัว,ชาวเมือง., See also: dudish adj. dudishly adv., Syn. dandy,fop
spartan(สพารฺ'เทิน) adj. เกี่ยวกับเมืองSparta,คล้ายสปาร์ตา มีวินัยสูง,กล้าหาญ,ทรหดอดทน,ไม่เกรงกลัว n. ชาวเมืองสปาร์ตา -Spartanism n., See also: Spartanly adv. Spartanically adv., Syn. rigorous
town(ทาวน์) n. เมือง,นคร,เขตชุมชน,ชาวเมือง,ประชาชนทั้งเมือง,เขตศูนย์การค้าของเมือง, -Phr. (go to town ทำ (วางแผน) ดีและเร็ว,ไปหาความสำราญ) , -Phr. (go up town ไปในเมือง,) -Phr. (on the town หาความสำราญในเมือง), See also: townish adj.
townsfolk(ทาวน์'สโฟล์ค) n.,pl. คนเมืองทั้งหมด,ชาวเมือง, Syn. townspeople
townspeoplen.,pl. ชาวเมือง,คนเมืองทั้งหมด,คนที่เจริญเติบโตในเมือง
urbanite(เออ'บะไนท) n. ชาวนคร,ชาวเมืองใหญ่,ชาวเมือง
English-Thai: Nontri Dictionary
burgher(n) ชาวเมือง,พลเมือง,ประชาชน
citizen(n) ประชากร,ชาวเมือง,พลเมือง,ประชาชน,คนในบังคับ
town(n) เมือง,นคร,ชาวเมือง,เขตชุมชน
townsfolk(n) ชาวเมือง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
burgher (n.) ชาวเมือง
inhabitants (n.) ชาวเมือง See also: ประชาชน Syn. townpeople, society
town (n.) ชาวเมือง See also: ประชาชน Syn. townpeople, inhabitants, society
townpeople (n.) ชาวเมือง See also: ประชาชน Syn. inhabitants, society
townsfolk (n.) ชาวเมือง Syn. townspeople
townspeople (n.) ชาวเมือง Syn. townsfolk
Sybarite (n.) ชาวเมือง Sybaris
Parisian (n.) ชาวเมืองปารีส See also: ชาวปารีส, ชาวปารีเซียง Syn. French
Spartan (n.) ชาวเมืองสปาร์ตา
Samaritan (n.) ภาษาหรือชาวเมืองซาแมเรีย
Samaritan (adj.) เกี่ยวกับชาวเมืองซาแมเรีย See also: เกี่ยวกับวัฒนธรรมของชาวเมืองซาแมเรีย
sophistication (n.) คุณสมบัติของชาวเมือง Syn. civility
urbanity (n.) คุณสมบัติของชาวเมือง Syn. civility, sophistication
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
These dussle-dorks won't leave our study room.ชาวเมือง Dusseldorf นี่ไม่ยอม ออกไปจากห้องอ่านหนังสือเรา
The pillowtonians move quickly to defend.ชาวเมือง Pillowtown จึงรีบยกพลไปตอบโต้ มันยังไม่มีกฏในการรบครั้งแรก
They felt weak.ชาวเมืองของฉัน เขา...
Word around town is you're some kinda bulletproof superhero or something.ชาวเมืองคิดว่าคุณเป็น ฮีโร่รับกระสุน หรืออะไรซักอย่าง
They're commemorating the expulsion of vampires from the city.ชาวเมืองจะรำลึกถึงตอนอัปปาหิแวมไพร์ออกจากเมือง
The public likes you. That's the only reason that this might fly.ชาวเมืองชอบคุณนั่นคือเหตุผลเดียวที่งานนี้จะลอยลำ
Charming treats the Sons like heroes.ชาวเมืองชาร์มมิ่ง ชื่นชมพวกthe Sons ราวกับฮีโร่
Civilians? You mean snacks!ชาวเมืองที่คุณพูดหมายถึงอาหารว่าง !
Two of their fine citizens died over the past two weeks.ชาวเมืองนั้นตายไปสองรายเมื่อสองอาทิตย์ก่อน
This is what we can leave...ชาวเมืองนิวเจอร์ซี่ จะช่วยเรา
They also voted to form a committee to ensure democratic control over corporations in Arcata.ชาวเมืองยังลงคะแนนเสียงตั้งคณะกรรมการ เพื่อควบคุมบรรษัทในเมืองอาร์เคตาไว้ภายใต้ระบอบประชาธิปไตย
The city knew our arrival would bring great danger.ชาวเมืองรู้ว่าการมาถึงของเรา ได้นำอันตรายร้ายแรงตามมาด้วย
Waffleonians can come in and out now.ชาวเมืองวัฟเฟิลสามารถเข้าออกได้แล้วทีนี้
Town's worried.ชาวเมืองวิตกกังวลมาก
The Starling City resident was found by fishermen in the North China Sea.ชาวเมืองสตาร์ลิ่งซิตี้ถูกพบโดยชาวประมง ในทะเลจีนเหนือ
They like them pale in the capital.ชาวเมืองหลวง ชอบผิวขาวๆ
♪ the townfolk clapped, I was only five ♪ชาวเมืองเขาก็ปรบมือให้ ฉันแค่ 5 ขวบ
All Chester's Millers are under an advisory to stay home until the situation is resolved.ชาวเมืองเชสเตอร์ มิลส์ทุกคน คงจะทำตามคำเเนะนำนะครับ ทุกท่านควรจะอยู่ในบ้านก่อน รอให้สามารถคลี่คลายสถานการณ์ได้
People of this city believe her prophet.ชาวเมืองเชื่อว่านางเป็นร่างทรง
People are sick and tired of a town that looks the other way while the troubled break the law.ชาวเมืองเบื่อหน่าย ที่เมืองพลิกหน้ามือเป็นหลังมือ ชั่วขณะที่พวกมีปัญหา ฝ่าฝืนกฏหมาย
Town's folks going nuts. Before you know, the people were just runnin' off on the field.ชาวเมืองเป็นบ้ากันหมดแล้ว ยังไม่ทันได้ตั้งตัว, ผู้คนก็เริ่มวิ่งฝ่าเข้ามาในสนาม
The people of Ladysmith are just like the rocks and the thorn trees.ชาวเมืองเลดี้สมิธ เหมือนก้อนหินกับต้นไม้หัก
Citizens of Gotham, we need all of you to join us and help bring this city back together.ชาวเมืองแห่งก็อตแธม ผมต้องการให้คุณทุกคนร่วมกับเรา และช่วยกันกอบกู้เมืองนี้อีกครั้ง
Nothing's stopping them now!ชาวเมืองไปไม่ถึงฮ.แน่ ไม่รอดแน่ๆ
"We, the white, God-fearing citizens of Rock Ridge...เราคนผิวขาว ผู้เคารพพระเจ้า ชาวเมืองร็อคริดจ์
And so the Sanderson Sisters... were hanged by the Salem town folk.และพี่น้องแซนเดอร์สัน... . ซึ่งถูกแขวนคอ โดยชาวเมืองซาเร็ม
That's that Hawaiian burger joint.ที่ว่าชาวเมืองร่วมกันที่ฮาวาย
I want you to know that this town has many gossips, who say bad things about you...ผมอยากบอกคุณว่าชาวเมืองนี้ชอบนินทา
Its every living inhabitant terminated, its entire existence eradicated.ชีวิตของชาวเมืองทุกคนกำลังจะถูกกำจัดแบบถอนรากถอนโคน
61 percent of Arcatans voted in favour of publicly discussing whether democracy is even possible with large corporations ...so much wealth and power under law.61% ของชาวเมืองอาร์เคตาลงคะแนนเสียงเห็นชอบ ให้มีการประชาพิจารณ์ว่าระบอบประชาธิปไตย สามารถอยู่ร่วมกับบรรษัทขนาดใหญ่ได้หรือไม่
I reside in Hanyang and I'm going back after a visit to my sick parentsเราเป็นชาวเมืองฮันยาง พ่อแม่สูงอายุไม่สบาย เลยมาเยี่ยมที่บ้านเกิดหนะค่ะ
You can show her young people's nightlifeให้เค้าได้ดูชีวิตยามค่ำของชาวเมือง
This is young people's nightlife? Are you trying to be funny?นี่เรอะ ชีวิตชาวเมืองยามค่ำคืน แกล้งฉันรึเปล่าเนี้ยะ
For us to do business here helps the local economy.ให้พวกเราทำการค้าที่นี่เพื่อช่วยเหลือชาวเมือง
Since they settled in our country, they mixed well. It won't be easy to pick them out.เพราะพวกเขาอาศัยอยู่ในดินแดนของเรา พวกเขาเข้ากันได้ดีกับชาวเมืองเรา คงไม่ง่ายที่จะแยกพวกอพยพออกมา
An educator well-respected by all the citizens.ท่านเป็นครูสอน ที่ชาวเมืองทุกคนให้ความเคารพนับถือ
Well, I try to do my best for my friends and neighbors...เอ้อ ผมแค่พยายามอย่างเต็มที่ เพื่อสหายชาวเมือง
He seems to have come out of nowhere to answer the prayers of the city, just when all hope seemed to be lost.จู่ๆ เขาก็ปรากฏตัวขึ้นมา จากไหนก็ไม่รู้ ราวกับว่าเป็นการสนองการสวดอ้อนวอนของชาวเมือง มาทันเวลา ในขณะที่ทุกคนกำลังสิ้นหวัง
I can't escape the feeling that this is the crisis Grampa warned us about.ไม่รู้็้้เป็นไง ฉันสังหรณ์ว่านี่คือ\ สิ่งที่คุณปู่เตือนชาวเมืองในโบสถ์วันนั้น
Hello, Gnarnia! Are you ready for rock and roll?ว่าไง ชาวเมืองกนาเนีย พร้อมจะร็อคหรือยัง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ชาวเมือง
Back to top