ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ชั่วนิจนิรันดร์

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ชั่วนิจนิรันดร์*, -ชั่วนิจนิรันดร์-

ชั่วนิจนิรันดร์ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ชั่วนิจนิรันดร์ (adv.) forever See also: till doomsday, eternally Syn. ชั่วนิรันดร, ชั่วกัลปาวสาน, ชั่วนิรันดร์, ชั่วฟ้าดินสลาย, นิจกาล, นิรันดร์ Ops. ประเดี๋ยวเดียว, ชั่วประเดี๋ยว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Oh, My Lady.ชั่วนิจนิรันดร์ ท่านหญิงของข้า
* You will be forever * together* พวกเธอจะรักกันชั่วนิจนิรันดร์ * ตลอดไป
Ever-afteringsso happyความสุขชั่วนิจนิรันดร์
If there's ever going to be a happily ever after for us...ถ้าทำเช่นนั้นได้ เราก็จะมีความสุขชั่วนิจนิรันดร์
You know that you will live happily ever after.คุณก็รู้นี่ว่า มันจะเป็นความสุขชั่วนิจนิรันดร์
To live happily ever after forever and ever.ไปใช้ชีวิตแสนสุขชั่วนิจนิรันดร์
"'and forever be free. "'"'เป็นอิสระตลอดไปชั่วนิจนิรันดร์"'
And the devil is burning them for all eternity.และปีศาจร้ายกำลังเผาผลาญไปชั่วนิจนิรันดร์

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ชั่วนิจนิรันดร์
Back to top