ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ชอบพอ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ชอบพอ*, -ชอบพอ-

ชอบพอ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ชอบพอ (v.) love See also: love each other Ops. เกลียด
English-Thai: HOPE Dictionary
affinity(อะฟิน' นิที) n. ความสัมพันธ์อย่างสนิท, ความดึงดูด, ความดึงดูดความสนใจ,การมีอารมณ์ร่วม,ความชอบพอกัน,ความพอใจในการร่วม, ความ สัมพรรค, Syn. inclination-A. antipathy)
pally(แพล'ลี่) adj. ชอบพอ,สนิทสนม,เพื่อนกัน
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Favoritismระบบความชอบพอส่วนตัว [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
be in with (phrv.) ชอบพอกับ See also: คุ้นเคยกันดีกับ Syn. get in with
affinity (n.) ความรู้สึกชอบพอ Syn. fondness, liking, sympathy
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He doesn't exactly approve of me.เขาไม่ค่อยชอบพอผมเท่าไหร่
Didn't like the one before that much, either.คนก่อนก็ไม่ค่อยชอบพอๆกัน
I'm sorry. I don't think a MySpace page qualifies you to rewire a company.ชั้นเสียใจด้วย ชั้นไม่คิดว่าแค่หน้าเว็บมายสเปซ จะทำให้นายเห็นชอบพอที่จะปรับปรุงบริษัทใหม่ทั้งหมด
I'm as responsible for what you did at that assembly as you are. I should never have pushed disco so hard.ฉันต้องรับผิดชอบพอๆกับเธอ ฉันไม่ควรยัดเยียดดิสโก้
After all that grief you gave me about liking her.ทั้งหมดนั่น เศร้าโศกอยู่เหมือนกัน ตอนที่ผมชอบพอกับเธอ
I know you've grown to like these people.ฉันรู้ว่าคุณรู้สึกชอบพอ กับคนพวกนี้
I just don't get what's with all the lies when you two like each other.ทำไมพี่สองคนถึงได้ต้องโกหกกันให้มากความ ในเมื่อพวกพี่ต่างก็ชอบพอกัน
Mine's a three-way tie.สำหรับผมชอบพอๆกัน 3 สีคือ
Well, I may not be able to convince people to like Paul, but there's no reason you should suffer for what he's done.ฉันคงไม่สามารถชักจูงให้ทุกคนชอบพอลได้ แต่ไม่มีเหตุผลเลยที่เธอจะต้องมาทนทุกข์กับสิ่งที่เขาก่อ
No, I like Paul. His wife gave me her kidney.ไม่ ฉันชอบพอล ภรรยาเขาให้ไตฉันนะ
Were there any peers here he was close to or an adult that he followed?มีเด็กๆที่อายุไล่เลี่ยกับเขาที่เขาเล่นด้วย... หรือผู้ใหญ่ที่เขาชอบพอหรือเปล่าครับ
We are fond of each other.แต่พวกเราก็ชอบพอกันนะครับ
So... how you like Portland?แล้ว... คุณชอบพอร์ทแลนด์?
You liking Paul Delvecchio or Jennifer Farley?พ่อชอบพอล เดลเวคคิโอ หรือ เจนนิเฟอร์ ฟาร์ลี่ย์
Well, the bear was responsible for the scratching and gnawing part, all postmortem.แหม่ หมีน่ะมันรับผิดชอบพอ ในเรื่องการข่วนและรอยกัดแทะนี่ เกิดหลังจากตายแล้ว
Young Bruce has become fond of you.บรูซกำลังชอบพอกันกับหลาน
Maybe I'm not the most pleasant man.แม้ว่าข้าจะไม่ใช่บุรุษที่ชอบพอใจเท่าไหร่

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ชอบพอ
Back to top