ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

จ้ำม่ำ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *จ้ำม่ำ*, -จ้ำม่ำ-

จ้ำม่ำ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
จ้ำม่ำ (v.) be chubby See also: be pudgy, be plump Syn. อ้วนจ้ำม่ำ Ops. ผอม, ผอมแห้ง
English-Thai: HOPE Dictionary
butterballn. คนอ้วนจ้ำม่ำ
kewpie(คิว'พี) n. ตุ๊กตาจ้ำม่ำตัวเล็ก ๆ
plump(พลัมพฺ) adj.,v. (กลายเป็น,ทำให้) จ้ำม่ำ,มีเนื้อ,ค่อนข้างอ้วน, See also: plumpness n. vi. ตกลงมาฮวบ,พูดโพล่ง,โผล่พรวด,n. การตกลงฮวบ,เสียงตกลงมาฮวบ adj. โดยตรง,ทื่อ ๆ ,โผงผาง
English-Thai: Nontri Dictionary
chubby(adj) อ้วน,จ้ำม่ำ
meaty(adj) เหมือนเนื้อ,มีเนื้อหาสาระ,จ้ำม่ำ,เจ้าเนื้อ
plump(adj) ท้วม,อวบ,จ้ำม่ำ,เจ้าเนื้อ,อูม,พอง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
roly-poly (adj.) จ้ำม่ำ See also: อ้วน Syn. fat
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Yo Sammy is a chubby 12-year-old. It's...โย่ แซมมี่เป็นเด็กจ่ำม่ำ อายุ 12 ขวบ มัน..
Humpty dumpty climbed up a wall.เจ้าอ้วนจ้ำม่ำ ปีนข้ามกำแพง
Humpty dumpty had a great fall.เจ้าอ้วนจ้ำม่ำ ตกลงมาอย่างแรง
She love that I'm chunky She love that I'm plumpyเธอรักที่ฉันม่อต้อ เธอรักที่ฉันจ้ำม่ำ
You're the most plumpenest girl I've ever met.เธอเป็นคนที่จ้ำม่ำที่สุดที่ฉันเคยเจอ
Blaster, why don't you leave the tactics to me?แล้ว... . ตัวจ่ำม่ำนั่นล่ะ
I mean, that's kind of my love song to you, 'cause... you know, you're a little on the heavier side... but, like the song says, you know, I'm kind of into it, so...เธอรู้ใช่มั้ย เธอดู.. ไปทางจ้ำม่ำ แต่.. เหมือนกับในเพลง
She's getting big, huh?เธอเริ่มจ้ำม่ำเยอะเลย หือ
She was always a chubby kid, right?เธอเป็นเด็กจ้ำม่ำมาตลอดใช่ไหม
Like a chubby, damaged flower who hates himself.เหมือนหนุ่มจ้ำม่ำ ดอกไม้เหี่ยว ที่เกลียดตัวเอง
You looked like a fat little boy.เจ้าดูเหมือน เด็กชายอ้วนจ่ำม่ำ
You were a fat little boy, too, but I recognized you.เจ้าก็เป็นเด็กชายอ้วน จ่ำม่ำเหมือนกัน แต่ข้าจำเจ้าได้
And in just a few years' time, over 50% of the population will be absolutely enormous.และในอีกไม่กี่ปี ประชากรครึ่งหนึ่งจะมีรูปร่างจ้ำม่ำ
I want that kid to pop out fat and happy.ผมอยากให้ลูกออกมาจ้ำม่ำและมีความสุข
And then some greasy pudge-bunny comes and takes it all away.แล้วนางกระต่ายจ้ำม่ำ โผล่มาแล้วหยิบเอาไปหมดเลย
Kip's portly but fights it.คิปเป็นคนจ่ำม่ำ แต่กำลังต่อสู้กับมันอยู่
That's fascinating, chubs.ซาบซึ้งมากเลย พ่อจ้ำม้ำ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า จ้ำม่ำ
Back to top