ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

จิ๊ด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *จิ๊ด*, -จิ๊ด-

จิ๊ด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
จิ๊ด (adj.) small See also: tiny, little, diminutive, minute, puny, wee, pygmy Syn. กระจิริด, จ้อย, น้อย, เล็ก
English-Thai: HOPE Dictionary
teeny(ที'นี) adj. เล็ก,จิ๋ว,จ้อย,จิ๊ด,เล็กน้อย
wee(วี) adj. จิ๊ด,เล็กมาก,เล็กยิ่ง,เช้ามาก n. ชิ้นเล็ก,นิดเดียว,ระยะเวลาอันสั้นมาก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
How small you are for such a great destiny.เมื่อเทียบกับชะตากรรมอันยิ่งใหญ่ของเจ้าแล้ว เจ้านี่ช่างตัวกระจิ๊ดริดเสียจริง
And you've always had a tiny penis.น้องชายในกางเกงของคุณ ก็ยังเล็กจิ๊ดริดเหมือนเดิม
That feels very good.อ๋า ชื่นใจจิ๊ดขึ้นมาเลย
Fine. Let them stay in that teeny apartment.ก็ได้ ให้พวกเขาอยู่ในอพาร์ตเมนท์กระจิ๊ดริดหลังนั้น
Beckman is tiny.แบคแมนตัวจิ๊ดเดียวเอง
It's such a small picture. I can't tell who's who.รูปก็เล็กกระจิ๊ดริด ดูไม่ออกเลยว่าใครเป็นใคร
Oh, they said it was the bomb.โอ้ พวกเขาบอกว่ามันจิ๊ดถึงใจสุดๆ
Tiny atoms, too.อะตอมเล็กกระจิ๊ดริด เพราะว่านั่นคือ...
This day and age with all the technology at our fingertips, we're still referring to things in smidges, skoshes.วันนี้และยุคนี้ กับเทคโนโลยีทั้งหมดแค่ปลายนิ้ว พวกเรายังอ้างอิงหน่วยติ๊ดนึง จิ๊ดนึง
I show up the teensiest bit late, and the girls are all over me.ฉันโผล่ไปช้าจิ๊ดเดียวเอง แล้วทุกคนก็มารุมฉัน
LIKE EAREAL, YOU KNOW, JUST LIKE YOUR EAR...แบบว่ากินแล้วจิ๊ดขึ้นหูเลย
There's... just a wee problem.มี ... ... เพียงแค่ปัญหาจิ๊ด
That's a drop in the bucket compared to what we aim to earn from the blue stuff.นั่นมันน้อยกระจิ๊ดริดเมื่อเทียบกับ- เงินที่เราจะได้จากการขายยาสีฟ้า
Can you just give us a weensy minute over here? Weensy.ขอเวลาเธอสักจิ๊ดนึงได้ไหม
Titchy little snapperwhippers like you should not be higgling around with old sage and onions like me.เด็กตัวเล็กกะจิ๊ดริดอย่างเธอ... ไม่ควรขึ้นเสียงเถียงผู้เฒ่าชะแรแก่ชราอย่างฉัน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า จิ๊ด
Back to top