ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

จิงโจ้

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *จิงโจ้*, -จิงโจ้-

จิงโจ้ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
จิงโจ้ (n.) kangaroo See also: marsupial
English-Thai: HOPE Dictionary
kangaroo(แคงกะรู') n. จิงโจ้
marsupial(มาร์ซู'เพียล) n. สัตว์จำพวกจิงโจ้
pouch(เพาชฺ) n. กระเป๋า,ถุง,ถุงใส่ยาเส้น,ถุงหน้าท้องสัตว์ประเภทจิงโจ้,อุ้ง,พวง,ห้องพัก,ส่วนเว้าเข้า,โพรง,ที่คล้ายถุง. vt. ใส่ถุง
wallaby(วอล'ละบี) n. จิงโจ้ขนาดเล็ก
English-Thai: Nontri Dictionary
kangaroo(n) จิงโจ้
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Kangaroosจิงโจ้ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
kangaroo (n.) จิงโจ้ See also: สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมีกระเป๋าหน้าท้อง
wallaby (n.) จิงโจ้ขนาดเล็กหรือขนาดกลางในตระกูล Macropodidae
saccule (n.) ถุงกระเป๋าหน้าท้องของสัตว์ตระกูล marsupial (เช่น จิงโจ้) Syn. bag, purse
sacculus (n.) ถุงกระเป๋าหน้าท้องของสัตวตระกูล marsupial (เช่น จิงโจ้) Syn. bag, purse, saccule
wombat (n.) สัตว์พื้นเมืองออสเตรเลียคล้ายหมีตัวเล็กหรือจิงโจ้ See also: สัตว์คล้ายจิงโจ้ที่มีถุงกระเป๋าหน้าท้องและกินพืชเป็นอาหาร ชื่อละตินคือ ombatus ursinus Lasiorhinus latifrons
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I specifically reminded her- bedside table, on the kangaroo.ฉันเฉพาะเตือน her- โต๊ะข้างเตียงในจิงโจ้
Smokin' cigarettes and watchin' Captain KangarooSmokin 'บุหรี่และ watchin' กัปตันจิงโจ้
Oh, very clever, kangaroo boy.โอ้ ฉลาดมาก พ่อหนุ่มจิงโจ้
You know, there was a man that lived here once... that had a prizefighting kangaroo.มีผู้ชายคนหนึ่งที่เคยอยู่ที่นี่ เขาเลี้ยงจิงโจ้ชกมวย
Well, you just wouldn't believe... what that kangaroo did to this courtyard.เธอคงไม่เชื่อแน่ๆ ว่าจิงโจ้มันทำอะไรกับลานนี้
Well, look who's Mr. Onboard and sounding like a whacked wombat.เอาล่ะ ฟังนะ ใครเป็นคนดังและมีเสียงเหมือน จิงโจ้อ่อนแรง
This is the picture of Old Man Kangaroo at 5 in the afternoon.นี้มันรูปจิงโจ้โอลด์แมน ตอน 5 โมงเย็น
This is the picture of Old Man Kangaroo at 5 in the afternoon, when he got his beautiful hind legs.นี่เป็นรูปของจิงโจ้ถ่ายตอน 5 โมงเย็น มันมีขาหลังยาวสวยงาม
The way you're holding the baby,it's called a kangaroo hold.วิธีที่เธอกอดเด็กละสิ มันเรียกว่าการอุ้มแบบจิงโจ้นะ
Uh,there's been cases where the kangaroo has helped babies thrive.อ่ะ มีกรณีที่จิงโจ้ได้ช่วยเด็กเล็กให้โต
The kangaroo hold,it's most effective when there's skin-On-Skin contact.การอุ้มแบบจิงโจ้ จะได้ผลมากที่สุด เมื่อต้องกอดแบบแนบเนื้อนะ
You know, I haven't seen those in a while... your shoes.รู้ไหม ฉันไม่ได้เห็นมานานแล้ว รองเท้าคุณนะ หนังจิงโจ้
And a seal and a kangaroo.กับแมวน้ำ และจิงโจ้ด้วยอย่าลืม
That ended up with a fractured rib and a tattoo of a kangaroo that I didn't know I had for a month.ที่จบลงด้วยซี่โครงหัก และรอยสักจิงโจ้ที่ฉันไม่รู้ว่าฉันมีมันเป็นเดือน
Just don't be surprised if you end up with an angry ex-girlfriend and a tattoo of a kangaroo.แต่อย่าแปลกใจไปนะ ถ้านายกลับไปคบคนเก่า นายอาจจะได้ลายสักรูปจิงโจ้แถมมา
There's a wolf, a kangaroo, a zebra...มีหมาป่า จิงโจ้,ม้าลาย
I have this thing about kangaroos. More of a phobia.ฉันมีความรู้สึกประหลาดกับพวกจิงโจ้
They look evil, and I'm sure their picture's up on like everything everywhere in that country.พวกมันดูเหมือนปีศาจ และฉันก็มั่นใจว่าที่นั่นมีรูปจิงโจ้ อยู่ทุกที่ทุกทางในประเทศนั่น
Just lots of starlight... and the occasional kangaroo.เพียงแค่จำนวนมากของแสงดาว และจิงโจ้เป็นครั้งคราว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า จิงโจ้
Back to top