ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

จำได้แม่น

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *จำได้แม่น*, -จำได้แม่น-

จำได้แม่น ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
จำได้แม่น (v.) memorize See also: remember, learn by heart, learn by rote, commit to memory Syn. ท่องขึ้นใจ, จำแม่น
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
pick out (phrv.) จำได้แม่น (จากกลุ่มที่อยู่รวมกัน)
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Only too well.จำได้แม่นไปเสียด้วยซ้ำ
You know, I have this recurring dream.รู้มั้ย ผมมีความฝันที่จำได้แม่นยำ
But, Will, she's been dead two years and that's the shit I remember. It's wonderful stuff, you know?ใช่โอ๊ยจะบ้าตาย นี่วิลล์ เขาตายมา2 ปีแล้ว แต่ชั้นจำได้แม่นเลย
I do. I think of nothing else.ผมจำได้นะ จำได้แม่นยำเลย
Residence time, of course, their parents.ฉันจำได้แม่นเลย ตอนที่อยู่กับพ่อแม่
Same shirt and everything.ก็ได้ เสื้อก็ตัวนี้จำได้แม่น
Uh... No, I remember clearly now.คุณคิดว่ามันคืออะไร ไม่ ตอนนี้ฉันจำได้แม่น
You've got my number.- ใช่ จำได้แม่นเลย 666
I knew it back then, but he became an outright crook and came back to us.แม่จำได้แม่น แต่เขากลับเป็นคนเลวกลับมาหาพวกเรา
It looks like money.ที่ฉันจำได้แม่นที่สุดคือกับพ่อ
But I have this distinct memory of her giving me her bitch stare and then me waking up on the rocks.แต่ฉันจำได้แม่นเลย ว่าหล่อนมองฉันแบบดูถูก และฉันก็ฟื้นขึ้นมาบนโขดหิน
Yeah. I remember exactly what you looked like...ผมจำได้แม่นว่าเมื่อก่อนคุณดูเป็นยังไง...
Bree, you remember how my croissants were always the best on the lane.บรี.. เธอต้องจำได้แม่นว่า ครัวซองท์ ที่ฉันทำ มันอร่อยที่สุดในย่านนี้แล้ว
I remember you thinking that.ฉันจำได้แม่นเลยว่าเธอคิดแบบนั้น
I sure remember you, Clarence.ฉันจำได้แม่นเลยล่ะ คลาเรนซ์
Yeah. Pretty... pretty well.ใช่ จำได้สิ จำได้แม่น

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า จำได้แม่น
Back to top