ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

จำแม่น

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *จำแม่น*, -จำแม่น-

จำแม่น ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
จำแม่น (v.) memorize See also: remember, learn by heart, learn by rote, commit to memory Syn. ท่องขึ้นใจ, จำได้แม่น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
That is so thoughtful.จำแม่นจัง ขอบใจมากจ้ะ
Jesus Christ. You know the fuckin' day? Oh, yeah, 'cause it was game six of the Worldจะบ้าตายจำแม่นเหลือเกิน
You wanted to rob me, didn´t you? Yes. I distinctly remember you wanting to rob me.ฉันจำแม่นเลยแกอยากปล้นฉัน
Because I distinctly remember putting a hat on top of my head.เพราะฉันจำแม่นที่ได้สวมหมวกบนศีรษะ
You seem pretty sure of the date. Did I ask you to sit?นายดูจะจำแม่นมากเลยนะ เรื่องวันที่เนี่ย .แล้วฉันขอให้นายนั่งรึไงวะ
Yes, it is. Well remembered.ใช่จริงด้วยสิ จำแม่นนี่
I have an eidetic memory, as I've told you many times.ฉันมีความจำแม่นเหมือนจริงต่างหาก บอกตั้งไม่รู้กี่หนแล้ว
Wesley Crusher had an eidetic memory just like me.รู้ไหม เวสลีย์ ครัชเชอร์ มีความจำแม่นเหมือนจริงมากแบบฉัน
What was wrong with me? I mean, I used to have a great memory, but lately...ฉันเป็นอะไรไป ฉันเคยจำแม่นแต่พักนี้
Like I said, on days without books, my recall is very good.อย่างที่บอก วันไหนฉันไม่อ่าน หนังสือ วันนี้จำแม่น
You recall pretty good, Johnse.แกความจำแม่น จอห์นซี

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า จำแม่น
Back to top