ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

จำเจ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *จำเจ*, -จำเจ-

จำเจ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
จำเจ (adv.) repeatedly See also: routinely, regularly Syn. บ่อยๆ, ซ้ำซาก, เนืองๆ
จำเจ (v.) be monotonous See also: be tedious, be repetitious and uninteresting Syn. เนืองๆ, บ่อยๆ, ซ้ำซาก Ops. แปลกใหม่
English-Thai: HOPE Dictionary
platitude(แพลท'ทิทูด) n. คำพูดที่ซ้ำซาก,ความซ้ำซาก,ความจำเจ
platitudinous(แพลททิทูด'ดิเนิส) adj. ซ้ำซาก,จำเจ, See also: platitudinous ness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
drudge(n) คนทำงานหนัก,คนที่ทำงานจำเจ
drudgery(n) งานจำเจ,งานน่าเบื่อ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
get into a rut (idm.) มีชีวิตจำเจ See also: ซ้ำซาก Syn. get out of
get out of (phrv.) ปลดปล่อยจากชีวิตจำเจ See also: ซ้ำซาก Syn. get into
get out of (phrv.) ปลดปล่อยจากชีวิตจำเจ See also: ซ้ำซาก Syn. get into
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Reason for separation/indifference Address/Mapo-guเหตุผลที่บอกเลิก/ จำเจ ที่อยู่ / มาโปกุ
Remember Jenny Bluth? Huh?จำเจนนี่ บลั๊ธ ได้ป่าว
Recognize you? How could I?จำเจ้ารึ ข้าจะจำได้อย่างไร
Remember agents whitman,price, and holiday and their families.จำเจ้าหน้าที่วิทแมน,ไพร์ซ ฮอลิเดย์ และครอบครัวของพวกเขา
You remember my neighbor, Jayแม่จำเจย์ที่อยู่ข้างห้องได้มั้ย
Perhaps you remember a certain pirate named Jack Sparrow.เผื่อคุณจะจำเจ้าโจรสลัด ที่มีชื่อว่า แจ็ค สแพร์โรว์ ได้
Most people are idiots and choose sappy passwords.คนส่วนใหญ่ซื่อบื่อ ชอบเลือกพาสเวิร์ดจำเจ
Emily,you rember agent Todd?เอมิลี่ จำเจ้าหน้าที่ทอร์ดได้ไหม
Don't you wanna have some experience or something to shoot, other than just the beach, the pool, the beach, the pool?คุณไม่อยากได้ประสบการณ์เหรอ บางทีอาจจะได้ภาพสวยๆ ไม่จำเจ.. อย่างชายหาด สระว่ายน้ำ แล้วก็ชายหาด..
Boredom mostly.ความซ้ำซากจำเจน่ะค่ะ
You remember that redneck from the racetrack?เธอจำเจ้าเร้ดเน็คจากงานรถแข่งนั่นได้ป่าว
How about you take a bite of your sandwich and then you take--ว่าไง ที่รัก คุณจำเจสซี่ พิ้งแมนได้ไหม
Need I remind you that it is I who leads our people in the senate?ให้ข้าเตือนความจำเจ้ามั้ยว่าข้าต่างหาก ที่เป็นผู้นำผู้คนของเราในสภาสูง?
Cast off your shackles, etcetera, etcetera.พิสูจน์สิ่งแปลกใหม่ หลุดพ้นจากความซ้ำซากจำเจ
And I remember the penguin who lived inside the globeและฉันยังจดจำเจ้าเพนกิวน ที่อยู่ในลูกsnowบอลได้
Might I remind you that this was not your mission?ให้ข้าเตือนความจำเจ้ามั้ย ว่านี่ไม่ใช่ภารกิจของเจ้า?
I'm going to find a similarly menial job where my basal ganglia are occupied with a routine task freeing my prefrontal cortex to work quietly in the background.ระดับล่างเดียวกัน ซึ่งใช้แค่สมองที่ควบคุม การเคลื่อนไหวทำงานจำเจ ทำให้สมองที่ควบคุุมความคิด
Hey, Walt, uh, you remember Officer Cavanaugh?เหมือนกับผู้ชายคนนี้ เฮ้ วอลล์ เอ่อ นายจำเจ้าหน้าที่คาวานอจห์ได้ไหม
Need I remind you, you already made a deal with us?ให้ข้าเตือนความจำเจ้ามั้ย ว่าเจ้าตกลงกับเราแล้วนะ?
You know what? I barely remember Jason.ฉันจำเจสันไม่ค่อยได้
I remember you, jedi brat.ข้าจำเจ้าได้ เจไดชั่ว
What does it feel like, knowing... knowing that there'll be no memory of you?รู้สึกเป็นไง รู้... รู้ไหม.. ไม่มีใครจดจำเจ้า
* For some humdrum people, I suppose *# สำหรับคนที่น่าเบื่อจำเจ ฉันมั่นใจ#
I barely remember Jason.ฉันแทบจะจำเจสันไม่ได้
I'll do everything I can to honor your memory.ข้าจะทำทุกอย่างที่ทำได้เพื่อ เป็นเกียรติแก่ความทรงจำเจ้า
I don't recognize you but for some reason I don't understand when I see you shedding tears my heart aches for you.เจ้ากำลังเจ็บปวด... ข้าจำเจ้าไม่ได้... ...แต่ไม่รู้ว่าเพราะอะไร ข้าไม่เข้าใจ
You know what, I barely remember Jason.รู้อะไรไหม ฉันแทบจำเจสันไม่ได้
We've got to figure out a way to control Jane's memory.เราสามารถควบคุมความทรงจำเจนได้
Sometimes you got to get off the grid, you know, regroup, put things in perspective.บางครั้งเราต้องออกจากความจำเจ จัดกลุ่มใหม่ พิจารณาภาพรวม
Arthur didn't recognise me last time, there's no reason why he should this time.คราวที่แล้วอาเธอร์จำข้าไม่ได้นะ ไม่ใช่ว่าคราวนี้เขาจะจำเจ้าไม่ได้นี่
Hey, you remember Private Reilly, don't you?เฮ้ ลูกจำเจ้าหน้าที่ไรล์ลี่ได้ไหม?
How on earth... did that guy recognize you?ได้ยังไงกัน... เจ้านั่นจำเจ้าได้อย่างไร
You were a fat little boy, too, but I recognized you.เจ้าก็เป็นเด็กชายอ้วน จ่ำม่ำเหมือนกัน แต่ข้าจำเจ้าได้
Skyler, you remember Jesse.สกายเลอร์ คุณจำเจสซี่ได้นะ
You'll have to use your own team, 'cause he'd recognize members of this force.คุณจะต้องใช้ทีมของคุณเอง เพราะเขาจำเจ้าหน้าที่ของหน่วยนี้ได้
Walter, do you recognize this?วอลเตอร์, คุณจำเจ้าสิ่งนี้ได้หรือเปล่า?
You know, fund-raisers and political speeches are great and everything, but I can't help thinking one of the best ways to help our wounded warriors starts with the family.กับปัญหาซ้ำซากจำเจอ อย่างเรื่องยางแตกอีก ดิฉันคิดว่าการหาเงินทุน และการขึ้นมาพูดมันวิเศษ แต่ก็อดคิดไม่ได้ว่าวิธีที่ดีที่สุด
She's not, and she's on her way, and I don't think I need to remind you how most unpleasant that would be for both of us.นางยังไม่ตาย และนางกำลังจะมา และข้าก็ไม่คิดว่าต้องเตือนความจำเจ้า ว่าเราทั้งสองจะโดนสิ่งเลวร้ายอะไรบ้าง
I just used my powers to erase your memory.ก็ข้าใช้พลังวิเศษ ลบความจำเจ้าแล้วนี่
You everjust get tired of being where you are, Adrian?เคยรู้สึกเบื่อๆ กับความจำเจมั่งมั๊ย แอดเดรียน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า จำเจ
Back to top