ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

จันทรา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *จันทรา*, -จันทรา-

จันทรา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
จันทรา (n.) moon Syn. ดวงเดือน, พระจันทร์, ดวงจันทร์, เดือน, จันทร์ Ops. สุริยา, ดวงอาทิตย์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
(voice mail) You've reached Chandra Saresh.(voice mail) คุณเจอ จันทรา ซาเรซแล้วหรือ.
I'm your friend, Chandra, but you sound like a madman.ฉันเป็นเพื่อนของคุณ จันทรา แต่คำพูดของคุณคล้ายกับคนบ้า
Hello, Chandra, you made me this way.ฮัลโหล จันทรา คุณทำให้ฉันเป็นแบบนี้
My name is Chandra Suresh. I'm a geneticist.ฉันชื่อ จันทรา ซูเรซ นักพันธุศาสตร์
My name is Chandra Suresh.ฉันชื่อ จันทรา ซูเรซ
You're the key to breaking the curse.- คำสาปตะวัน จันทรา นะเหรอ?
The Sun and the Moon curse?คำสาปตะวัน จันทรา นะเหรอ?
Chandra, I know that Shanti's death drove you to find answers, but it is time to let go.จันทรา ฉันรู้ว่าการตายของShanti ผลักดันให้คุณค้นหาคำตอบแต่มันถึงเวลาที่จะปล่อยวางแล้ว
Chandra, this is Emi.จันทรา, นี่ฉันอีมี่.
Chandra would have kittens if he found out.จันทราจะมีลูกแมวถ้าเขาพบ
Dr. Chandra, I am waiting for your reply.จันทราฉันกำลังรอการตอบ กลับของคุณ
Dr. Chandra, I detect strong vocal stress patterns.จันทราฉันตรวจสอบ ความเครียดแกนนำที่แข็งแกร่ง
Dr. Chandra, I find it difficult to proceed with the ignition without knowing why we are doing this.จันทราฉันพบว่ามันยากที่ จะดำเนินการต่อไป ที่มีการเผาไหม้โดยไม่ทราบ เหตุผลที่เราเป็น
Dr. Chandra, I'm ready to stop the countdown if you want.จันทราฉันพร้อมที่จะหยุด นับถอยหลังถ้าคุณต้องการ
Dr. Chandra, may I make a suggestion?จันทราฉันอาจจะให้ คำแนะนำหรือไม่? แน่นอน.
Dr. Chandra, I've checked my calculations again.จันทราฉันได้ตรวจสอบ คำนวณของฉัน
Chandra, get the hell out of there!จันทราได้รับนรกออกจากที่นั่น
Chandra, get on the headset.จันทราได้รับในชุดหูฟัง
Seven Stars towards the Moon!เจ็ดดาวเหนือสู่จันทรา!
It's time to unleash Chandra.มันถึงเวลาที่จะปล่อยจันทรา
Good morning, Dr. Chandra.อรุณสวัสดิ์, ดร. จันทรา
I think we should stop the countdown, Dr. Chandra.ฉันคิดว่าเราควรจะหยุดการนับ ถอยหลัง ดร. จันทรา
This behavior is inconsistent with logic, Dr. Chandra.ลักษณะการทำงานนี้ไม่ สอดคล้องกับตรรกะ ดร. จันทรา
I understand now, Dr. Chandra.ฉันเข้าใจว่าตอนนี้ดร. จันทรา
Tomorrow is the "Moon of Woman".พรุ่งนี้คือ 'จันทราแห่งสตรี'
Aristocrats detest biting for blood on that night... because they believe this moon causes the flow of impure blood.พวกรัตติกาลชั้นสูง จะละการดูดเลือด ในคืนนั้น เพราะเชื่อว่า จันทราสีเลือดจะมอบ เหยื่อที่บริสุทธิ์มาให้
That day will be the Lunar New Year.วันนั้นจะเป็นปีใหม่แห่งจันทรา
You have the moon, you have the tide, you have the stars.คุณมีจันทรา มีเทศกาล และมีดวงดารา
Our engineers are currently preparing for the first 20-megaton detonation... to create the subterranean living chambers for Lunar Leisure Living.ฟังข่าวล่ามาแรงของบ้านหรูคู่จันทรา วิศวกรของเรา กำลังเตรียมวางแผนการระเบิดพื้นที่ เพื่อสร้างบ้านใต้ดินที่สวยงาม ให้กับบ้านหรูคู่จันทรา
So contact Lunar Leisure Living today to reserve your own little piece of heaven, because the future is now.รีบจับจองบ้านหรูคู่จันทราเสียแต่วันนี้ เพราะอนาคตมาถึงแล้ว
Certain restrictions apply. Blackout periods o navailability subject to change.รายละเอียด ติดต่อ บ้านหรูคู่จันทราดอทคอม
Earth, sky. Day, night.แผ่นดิน ท้องฟ้า ตะวัน จันทรา
Winter, summer Moon and sunลมหนาว แดดอุ่น ตะวัน และ จันทรา
It was the moon that bore you.ท่านเกิดจากดวงจันทรา.
(Sylar) Hello, Chandra.(ไซลาร์) สวัสดี, จันทรา.
(Chandra) Hello, Mr. Sylar.(จันทรา) สวัสดี, คุณไซลาร์.
(Chandra) I made you a murderer?(จันทรา) ผมทำให้คุณเป็นฆาตกร?
(Chandra) It's over. Goodbye.(จันทรา) มันจบแล้ว ลาก่อน.
I was born with a silver spoon# I'm walking on moonbeams # # ฉันกำลังเดินอยู่บนลำแสงจันทรา #
Staring out to sea# I'm walking on moonbeams # # ฉันกำลังเดินอยู่บนลำแสงจันทรา #

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า จันทรา
Back to top