ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

จัดชั้น

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *จัดชั้น*, -จัดชั้น-

จัดชั้น ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
จัดชั้น (v.) rank See also: evaluate, judge Syn. จัดระดับ, จัดเกรด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
stratifyจัดชั้นภูมิ, จัดช่วงชั้น [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Classการจัดชั้นเรียน [การแพทย์]
Ribbed smoked sheetยางแผ่นรมควันผลิตโดยเติมกรดลงในน้ำยางข้นเพื่อให้ยางจับตัวกัน และแยกตัวออกจากน้ำ นำยางที่ได้ไปรีดเป็นแผ่นด้วยเครื่องรีดแบบ 2 ลูกกลิ้ง นำไปล้างน้ำ แล้วนำทำให้แห้ง โดยวิธีการรมควันที่อุณหภูมิประมาณ 60-70 องศาเซลเซียส เป็นเวลาประมาณ 2-3 วัน เพื่อป้องกันเชื้อรา การจัดชั้นของยางแผ่นรมควันทำโดยการใช้สายตา (ตามปริมาณสิ่งสกปรกปนเปื้อนในยาง) แบ่งได้เป็น 5 ชั้น ตั้งแต่ชั้นที่1 ถึงชั้นที่ 5 (ชั้นที่ 1 เป็นเกรดที่ดีที่สุด) [เทคโนโลยียาง]
Shelving for bookการจัดชั้นหนังสือ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
phylum (n.) กลุ่มสัตว์ที่มีการจัดชั้นหรือแยกประเภทตามขนาด (ทางชีววิทยา) See also: ไฟลัม
taxonomic (adj.) เกี่ยวกับระบบการจัดชั้นและหมวดหมู่พืชและสัตว์ Syn. botanical
taxonomist (n.) ผู้มีความรู้เกี่ยวกับระบบการจัดชั้นและหมวดหมู่พืชและสัตว์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Shelf stacker to aisle ten, please.จัดชั้นโปรดไปที่ช่องสิบ
Can we have a shelf stacker to aisle ten?เรามีที่จัดชั้นที่ช่องสิบหรือ
I remember when your idea of exercising was reorganizing dad's bookshelves.พี่ยังจำที่นายบอกได้ว่า การจัดชั้นหนังสือของพ่อ เป็นการออกกำลังกาย ที่ดีอย่างนึง
He wants me. And he's going to get me.เขาต้องการชั้น และเขาต้องการกำจัดชั้น
Doing some shelving.ฉันแค่ กำลังจัดชั้นอยู่
Are you trying to get rid of me?นายพยายามจะกำจัดชั้น อย่างนั้นเหรอ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า จัดชั้น
Back to top