ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

จบชีวิต

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *จบชีวิต*, -จบชีวิต-

จบชีวิต ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
จบชีวิต (v.) die See also: pass away, stop living Syn. ตาย, เสียชีวิต, สิ้นชีวิต Ops. เกิด, กำเนิด, ถือกำเนิด
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
put away (phrv.) จบชีวิตแต่งงาน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
End up dead of an overdose somewhere.จบชีวิตลงด้วยการเสพยา เกินขนาดที่ไหนสักแห่ง
A pleasure denied my noble cousin Sextus.จบชีวิตเซกตัสลูกพี่ลูกน้องข้า
End up on the other side with herจบชีวิตในอีกโลกไปกับเธอ
Can you enlighten us as to why Mrs. De Winter should have wanted to end her own life?ช่วยไขให้กระจ่างได้มั้ยว่าทําไม คุณนายเดอ วินเทอร์ถึงอยากจบชีวิตตัวเอง
That poor kid, ending up like that.น่าเวทนาที่เธอต้องจบชีวิตแบบนั้น.
When my wife decided to end her life.เมื่อตอนภรรยาของผมตัดสินใจที่จะจบชีวิตของเธอ
This is why... at 21... I have determined to end my life.นี่คือเหตุผลที่ทำไมเมื่ออายุ 21 ผมถึงได้กำหนดจุดจบชีวิตผม
"He wishes to end his life... gloriously".เขาอยากจบชีวิตอย่างสมเกียรติ
Why, with so many successes, does the great Don Juan wish to end his life?ทำไม ด้วยความสำเร็จมากมาย ดอนฮวนผู้ยิ่งใหญ่ ถึงอยากจบชีวิตตัวเอง
If Porthos is determined to end his life... then he's bound to find the opportunity, isn't he?ถ้าปอร์โธสตั้งใจจะจบชีวิต เขาต้องหาโอกาสจนได้
Needless were none of the deeds of Gandalf in life.แกนดัลฟ์ไม่ได้เลือกที่จะเลือกจบชีวิตแบบนั้นหรอก
She said if she stayed with me she'd end up in here for the rest of her life like these sad old fuckers wondering what the hell happened.เธอว่าถ้าเะออยู่กับฉัน เธอจะต้องจบชีวิตเหมือนกับ พวกคนแก่ที่น่าสงสาร แล้วนึกสงสัยว่าเกิดบ้าอะไรขึ้น
You need something for that box, or his son will end up in one.คุณต้องการเวลานั้นอีกหรอ หรือลูกชายของเขา ที่จะจบชีวิตลง
Olive, the important thing to understand here... is that Uncle Frank gave up on himself.โอลีฟ สิ่งสำคัญที่ควรทำความเข้าใจ คือ... แฟรงค์คิดจะจบชีวิตตัวเอง
He made a series of foolish choices- I'm sorry- and he gave up on himself... which is something winners never do.เขาเลือกทางผิด และคิดจะจบชีวิตตัวเอง เป็นสิ่งที่ผู้ชนะเค้าไม่ทำกัน
You put in all that work,break out of prison, onlyo end up dead at the bottom of a ditch.นายทำมาหมดแล้ว แหกคุกออกมาแล้ว แต่ดันมาจบชีวิตที่ท่อระบายน้ำเนี่ยนะ
Put in all that work,break out of prison, only to end up dead at the bottom of a ditch.ทำมาหมดแล้ว แหกคุกออกมาแล้ว แต่ดันมาจบชีวิตที่ท่อระบายน้ำเนี่ยนะ
I'm ending a marriage to a wonderful woman.ฉันจะจบชีวิตแต่งงาน มาคบกับผู้หญิงที่แสนวิเศษ
IS JUST FINISH HIGH SCHOOL IN PEACEคือการจบชีวิตไฮสคูลอย่างสงบๆ
Why didn't you end him?ทำไมไม่จบชีวิตมันซะ?
Little lady, this is the beginning of the end of your life.นังหนู ,เนี่ย จะเป็นจุดเริ่มต้น ของจุดจบชีวิตเธอ
I'd be considerably less likely to end my life if you said yes.ผมหวังว่ามันจะสำคัญกว่า การจบชีวิตผม ถ้าอาจารย์ตอบตกลง
2 of his best runners end up face-down in a drainage ditch out there in Riverside2 ในคู่แข่งของเขาต้องจบชีวิตลง ในท่อระบายน้ำทิ้งนอกเขตริฟเวอร์ไซด์
Plenty of time to reminisce about your pitifully short lives.เวลาถมถืดให้ขบคิดว่า จะจบชีวิตแสนสั้นของเจ้ายังไงดี
Jesus, I was hoping this guy was either dead or in jail on some other charge.ฉันหวังว่าเจ้าหมอนี่จะจบชีวิตลง หรือไม่ก็ติดคุกด้วยข้อหาอื่นจนได้
I'm not gonna end your life for you. I'm dying already.ผมจะไม่ยอมจบชีวิตคุณ ตามที่คุณขอหรอก
About 25 years ago, there was a man named Walton Knight who on his deathbed told me, "one man can make a difference."เมื่อประมาณ 25 ปีที่แล้ว มีผู้ชายคนหนึ่งชื่อ วิลตั้น ไนท์ คนที่ต้องจบชีวิตบนเตียงนอนของเขา เขาบอกกับพ่อว่า ผู้ชายหนึ่งคนก็สามารถทำสิ่งที่แตกต่างได้
Gene wanted me to end his life, you know?จีนอยากให้ฉันจบชีวิตให้เขา รู้มั้ย?
What did it feel like to end his life?รู้สึกยังเวลาที่จบชีวิตเขา?
Is it the end of life as I know it?หรือจะเป็นจุดจบชีวิตที่ผมคุ้นเคย
I was gonna end our marriage.ฉันกำลังจะจบชีวิตการแต่งงานของเรา
I should never have ended your life. I'm sorry.ข้าไม่ควรจบชีวิตเจ้า ข้าขอโทษ
Hundreds of thousands of dolphins have died there.ปลาโลมาหลายแสนตัว ต้องจบชีวิตลงตรงนี้
Open that door and I will end you.เปิดประตูนั่น ฉันจะจบชีวิตเธอ
Severe, career-Ending consequences.โทษหนักขนาดที่จบชีวิตหน้าที่การงานของคุณได้เลย
Except, be sure about your feelings, because if you crack that shell and you change your mind, she'll die of loneliness before she'll ever trust anyone ever again.ยกเว้น เอาให้แน่ใจน่ะ ถึงความรู้สึกของคุณเอง เพราะว่าถ้ามันแตกสลาย หรือคุณเกิดเปลี่ยนใจ เธอก็จะจบชีวิตไป ด้วยความสุดเหงา
Her sister ended up in a mass grave that she led us to.น้องสาวเธอจบชีวิตลง ในสุสานฝังหมู่ที่เธอบอกเรา ให้ไปค้นหา
It ended our marriage.เราจบชีวิตแต่งงานกัน
Where a brutal animal attack has ended in tragedy.สถานที่สัตว์ป่าโหดร้าย ได้จบชีวิตลงอย่างน่าเศร้า
Always said I would either end up dead or in prison.เขาพูดอยู่เสมอว่าผม ต้องจบชีวิตลงด้วย ความตายหรืออยู่ในคุก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า จบชีวิต
Back to top