ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

จนกรอบ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *จนกรอบ*, -จนกรอบ-

จนกรอบ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
จนกรอบ (v.) be penniless See also: be extremely poor, be totally impoverished, be needy, be destitute, be indigent Syn. จนมาก, อัตคัด, ขัดสน, ยากแค้น, ยากจน, อดอยาก, ไม่มีจะกิน Ops. ร่ำรวย, มั่งคั่ง, มั่งมี, อุดมสมบูรณ์
English-Thai: Nontri Dictionary
penniless(adj) จนกรอบ,หมดตัว,สิ้นเนื้อประดาตัว
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
skint (sl.) จนกรอบ See also: ไม่มีเงิน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Look at that. Awesome! Major awards.ถึงผมจะจนกรอบ แต่ผมก้อรุวิธีที่เอาเงินจากคุณ
Gadget's goose is cooked... more like deep-fried and burnt to a crisp.ห่านของแก็ดเจ็ทถูกยำแล้ว... เหมือนจะย่างและไหม้จนกรอบ ซะมากกว่า
Sorry, I'm a little tight this month. Can you wait a little longer?ขอโทษ, เดือนนี้ผมจนกรอบเลย คุณรออีกหน่อยได้มั้ย
I thought you got deep fried,extra-Crispy.ฉันนึกว่าแกโดนทอดจนกรอบเป็นพิเศษไปแล้วซะอีก
And that's a penny I still don't have today, by the way.แล้วมาถึงตอนนี้ก็ยังจนกรอบเหมือนเดิม
A pizza stuffed inside a turkey the whole thing deep-fried and dipped in chocolate.เอาพิซซ่า.. ยัดไส้เข้าไปในไก่งวง.. แล้วทอดทั้งหมดให้สุกจนกรอบ ราดด้วยช็อคโกแ ล็ต..
I don't know. Rich are getting richer, poor are getting poorer.ไม่รู้สิ คนรวยยิ่งรวย คนจนก็จนกรอบ
I, the human owner, will invite you, unless you wanna get crispy.ฉัน... เจ้าของบ้านที่เป็นมนุษย์ จะเชิญคุณเข้ามา เว้นแต่ว่าคุณอยากโดนอบจนกรอบ
I'm just scraping by now to get to the next destination.ตอนนี้ผมจนกรอบ เกินกว่าจะไปยังที่ต่อไปน่ะ
We are not skint. Give that to the fucking building society!เราไม่ได้จนกรอบสักหน่อย เอานั่นไปให้ฝ่ายธุรการตึก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า จนกรอบ
Back to top