ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

จดจ้อง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *จดจ้อง*, -จดจ้อง-

จดจ้อง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
จดจ้อง (v.) be irresolute See also: be uncertain, be unsure, hesitate Syn. จดๆ จ้องๆ, ลังเลใจ, ไม่แน่ใจ Ops. แน่ใจ, มั่นใจ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I do think that the least you could do is invite me in, away from the stares of the very eccentric management here.ฉันว่าอย่างน้อยคุณควรเชิญฉันเข้าไปข้างในนะ ให้พ้นจากการจดจ้อง ของพวกจัดการโรงแรมที่พิลึกนี่หน่อย
In this way, my first quarter at high school passed by while exchanging mail with Mikako.ในตอนนี้ เวลาหนึ่งในสี่ที่โรงเรียนมัธยมนั้นผ่านไป กับการจดจ้องรอข้อความจากมิกาโกะ
There'll be 200 people staring at us.คน 200 คนจะจดจ้องมาที่เรา
One shouldn't gaze too long.ไม่ควรจะจดจ้องนานเกินไป
The whole world was watching to see if we have the character to see it through.โลกทั้งหมดจดจ้องมายังพวกเรา ถ้าเรามีบุคลิก มองมันให้กระจ่าง
I'm in my office, staring at the Mosaic board, and men are coming in to kill me.ผมอยู่ในห้องทำงาน จดจ้องอยู่ที่บอร์ดโมเสค และมีพวกผู้ชาย เข้ามาจะฆ่าผม
Don't look at me with those judgey little eyes.อย่ามาจดจ้องผมด้วยสายตา พิพากษาไปแล้วแบบนั้น
Sweetie... you go on the show, and millions of little girls are going to look at you and say to themselves,ที่รักจ๋า... คุณต้องออกไปร่วมรายการ และเด็กหญิงนับล้านๆ กำลังจะได้จดจ้องคุณ แล้วจงพูดกับพวกเขา
* When I see your face * * I see your face **เมื่อผมพบหน้าเธอ เมื่อจดจ้องใบหน้าเธอ*
* The whole world stops and stares for a while **โลกทั้งใบก็เหมือนหยุดและจดจ้องไปที่เธอ*
I've had five beers, and that girl with the crappy chiclet... is starting to look pretty good.มีเบียร์อยู่ 5 กระป๋อง และแม่สาวน้อยที่ดูน่ากลัวๆๆ ผมก็เริ่มจดจ้องว่าเธอสวยสุดๆ แล้ว
Because... when he got free, he took one look at the prince and became extremely murderous.ก็เพราะว่า.. เมื่อเขาเป็นอิสระ เขาจะจดจ้องเพียงเจ้าชาย และนำไปสู่การฆาตกรรมอันดุเดือด

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า จดจ้อง
Back to top